10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 4 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 1 9 6 3 2 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 2 3 6 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 55 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 2 1 4 13 12 9 5 1 1 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0
Anémie (D50–D64) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 7 2 1 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 4 5 0 0
Demence (F00–F03) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 65 0 0 0 0 4 8 12 11 7 6 4 4 3 2 0 4 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 54 0 0 0 0 1 1 1 4 4 3 5 5 12 1 9 5 3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 133 0 0 0 3 8 7 11 14 17 19 11 6 10 5 10 3 5 3 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 38 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 3 0 2 8 6 1 5 2 2 2 0
Katarakta (H25–H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 1 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 3 0 0
Selhání srdce (I50) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 6 5 9 10 1 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 158 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 6 18 21 25 18 32 21 8 1
Ateroskleróza (I70) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 10 8 6 2 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 7 3 5 2 2 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 7 10 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 4 4 2 2 0 0
Astma (J45–J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 4 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 3 1 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 9 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 2 0 1 1 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 0 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 5 4 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17–N19) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 4 6 5 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 5 4 7 3 1
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 4 3 1 2 0
Nitrolební poranění (S06) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 2 4 3 3 4 5 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 7 11 13 39 38 21 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 4 3 2 2 0 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 74 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 3 2 2 4 9 3 10 18 9 5 0
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 4 6 2 1 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 25 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 7 4 5 2 1 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 52 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 2 7 8 7 5 6 7 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 671 48 5 1 8 18 22 31 42 53 41 49 47 96 141 203 180 176 239 183 79 9
Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní – na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 4,2 5,3 8,2 20,1 65,5 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,8 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,1 12,2 16,7 5,3 74 60,2 49,1 86,7 352,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 5,3 0 20,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,1 20,9 10,7 16,5 30,1 98,2 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 16,7 10,7 16,5 30,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 0 0 0 16,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 8,3 0 0 40,2 0 86,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 14,6 0 0 0 14,1 7,1 0 0 0 3 7,4 4,2 8,8 4,1 16,2 54,2 64 74 50,2 16,4 43,3 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 8,3 5,3 24,7 10 0 0 0
Anémie (D50–D64) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 0 0 0 0 0 0 0 24,7 10 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 4,1 0 0 0 0 0 16,4 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 8,8 0 4,1 4,2 5,3 57,6 20,1 16,4 43,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 5,3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 12,2 8,3 5,3 16,5 40,2 81,9 0 0
Demence (F00–F03) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 5,3 0 10 16,4 86,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 8,4 0 4,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 1,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 3,7 0 8,8 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 17,2 0 0 0 0 28,5 38,6 44,1 35,3 20,7 22,3 16,9 17,5 12,3 8,1 0 21,3 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 14,3 0 0 0 0 7,1 4,8 3,7 12,9 11,9 11,1 21,1 21,9 49,1 4,1 37,6 26,7 24,7 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 35,3 0 0 0 21,1 57 33,8 40,5 45 50,4 70,5 46,4 26,3 40,9 20,3 41,7 16 41,1 30,1 16,4 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 16,4 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 0 6 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,4 4,1 0 8,3 16 0 0 0 43,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 10,1 0 0 5,4 0 14,3 0 0 0 8,9 3,7 12,7 0 8,2 32,5 25 5,3 41,1 20,1 32,7 86,7 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 10 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 20,1 16,4 130 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 0 0 4,2 5,3 8,2 0 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 4,2 16 16,5 30,1 16,4 86,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0 10 65,5 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 21,3 16,5 30,1 49,1 0 0
Selhání srdce (I50) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 4,1 4,1 4,2 32 41,1 90,4 163,7 43,3 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 41,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 8,4 13,1 24,6 73 87,6 133,3 148,1 321,3 343,9 346,8 352,1
Ateroskleróza (I70) 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 24,3 41,7 53,3 65,8 60,2 32,7 86,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 8,2 0 16,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 12,2 16,7 37,3 24,7 50,2 32,7 86,7 352,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 10,1 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 12,2 16,7 26,7 41,1 70,3 163,7 86,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 10 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 16,4 12,2 25 21,3 32,9 20,1 32,7 0 0
Astma (J45–J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 5,3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,3 12,5 16 24,7 40,2 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 4,1 0 0 0 0 16,4 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,1 0 4,2 16 0 30,1 16,4 86,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 10 0 43,3 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 0,8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 10 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7 352,1
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 2,4 0 0 0 7 7,1 0 0 3,2 5,9 3,7 0 0 0 4,1 4,2 5,3 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2,7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 5,3 0 10 32,7 0 704,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 5,3 0 50,2 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 10 16,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 5,3 16,5 30,1 16,4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 16,2 8,3 10,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 4,1 12,2 12,5 10,7 0 10 16,4 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 8,2 0 0 43,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 10,7 0 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 2,4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 8,4 0 8,2 0 4,2 0 8,2 20,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 12,2 0 5,3 0 30,1 0 86,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,2 0 0 8,1 4,2 0 0 0 16,4 43,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 0 4,2 0 8,2 0 4,2 5,3 0 0 49,1 0 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8,1 4,2 5,3 8,2 10 16,4 43,3 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 8,2 0 16,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 0 0 40,2 16,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4,2 10,7 8,2 0 0 43,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 8,3 10,7 24,7 30,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 10,7 41,1 50,2 65,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 0 16,7 0 8,2 0 32,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 10,7 0 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17–N19) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 12,2 25 21,3 32,9 60,2 81,9 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 12,2 12,5 0 41,1 40,2 114,6 130 352,1
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0 10 16,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 6,4 3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 0,8 0 0 0 0 0 0 7,4 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 11,1 968,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 1,1 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,4 0 4,1 8,3 16 32,9 30,1 16,4 86,7 0
Nitrolební poranění (S06) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,4 8,4 0 16,4 8,1 16,7 16 24,7 40,2 81,9 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 49,1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 4,1 16,2 29,2 58,7 106,9 391,6 622,2 910,3 704,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 8,2 12,2 12,5 21,3 24,7 20,1 32,7 0 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 19,6 0 0 0 0 0 9,6 7,4 0 11,9 3,7 12,7 8,8 8,2 16,2 37,6 16 82,3 180,7 147,4 216,7 0
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 1,3 0 0 0 0 7,1 0 0 0 5,9 0 0 0 4,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,9 4,1 16,2 16,7 21,3 49,4 20,1 16,4 86,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,6 0 0 0 7 0 9,6 0 0 0 0 4,2 4,4 28,6 16,2 20,9 10,7 8,2 10 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 13,8 0 0 0 0 0 0 3,7 0 5,9 3,7 4,2 13,1 8,2 28,4 33,4 37,3 41,1 60,2 114,6 86,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 443,4 1 106,8 29,9 5,4 56,3 128,3 106,1 114 134,9 157,1 152,2 206,7 205,9 392,8 572,2 847,1 959,9 1 447,7 2 399,8 2 996,6 3 424,4 3 169,0
Podíl hospitalizací s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní – v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % 7,3 % 0,0 % 0,0 %
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40–A41) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 10,3 % 6,9 % 2,0 % 16,4 % 8,6 % 4,9 % 8,0 % 33,3 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 0,7 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 2,4 % 4,6 % 2,2 % 2,6 % 4,4 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 5,6 % 4,3 % 6,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 10,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 5,0 % 2,2 % 2,5 % 0,6 % 1,7 % 4,5 % 3,9 % 5,9 % 4,2 % 2,0 % 11,1 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,5 % 2,2 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Anémie (D50–D64) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10–E14) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 11,5 % 2,8 % 3,1 % 6,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1,5 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 1,6 % 4,2 % 2,0 % 1,6 % 2,4 % 3,4 % 4,4 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00–F03) 14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 7,1 % 8,3 % 28,6 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 3,1 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 46,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 61,5 % 57,1 % 55,0 % 38,9 % 40,0 % 36,4 % 44,4 % 27,3 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 25,0 % 33,3 % 40,0 % 50,0 % 37,5 % 55,6 % 45,5 % 70,6 % 20,0 % 75,0 % 71,4 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 22,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 15,7 % 19,4 % 21,6 % 24,6 % 34,0 % 39,6 % 27,5 % 17,6 % 28,6 % 23,8 % 37,0 % 17,6 % 21,7 % 13,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,8 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 1,8 % 0,0 % 4,2 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 1,4 % 3,6 % 0,0 % 1,8 % 6,6 % 4,1 % 1,0 % 7,1 % 4,8 % 8,3 % 40,0 % 0,0 %
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,6 % 1,1 % 6,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 1,3 % 2,5 % 2,1 % 3,4 % 1,9 % 12,5 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 10,8 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,8 % 1,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 2,0 % 1,2 % 0,7 % 3,5 % 2,6 % 3,3 % 3,9 % 0,8 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 10,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,6 % 0,0 % 6,3 % 6,7 % 8,6 % 15,8 % 11,3 % 10,5 % 10,3 % 11,1 % 10,9 % 8,2 % 12,5 %
Ateroskleróza (I70) 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 5,9 % 7,5 % 6,5 % 8,3 % 8,8 % 7,1 % 9,1 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 2,8 % 3,1 % 4,7 % 2,3 % 4,3 % 3,0 % 5,7 % 33,3 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 3,2 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 4,5 % 3,4 % 4,0 % 4,0 % 4,5 % 5,6 % 2,6 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 7,0 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % 7,4 % 3,3 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45–J46) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 6,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 7,9 % 6,0 % 11,1 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20–K23) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25–K28) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 3,2 % 10,7 % 0,0 % 11,1 % 4,8 % 50,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35–K38) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 50,0 %
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 8,3 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 12,5 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 3,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 2,6 % 0,0 % 2,6 % 5,1 % 0,0 % 50,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 10,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,9 % 2,0 % 4,7 % 6,7 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 13,8 % 8,3 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 6,7 % 13,6 % 12,0 % 8,0 % 0,0 % 12,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 3,6 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 7,3 % 0,0 % 18,2 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 16,7 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 3,4 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 5,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 13,0 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 2,0 % 6,7 % 33,3 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 16,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 6,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 3,8 % 4,7 % 9,7 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,8 % 2,6 % 5,2 % 6,8 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 5,9 % 0,0 % 21,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,6 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17–N19) 7,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 7,3 % 10,3 % 8,0 % 10,8 % 9,8 % 10,2 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20–N23) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 3,4 % 2,2 % 0,0 % 3,7 % 2,0 % 3,6 % 3,9 % 7,7 %
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60–N64) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 3,3 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81–O84) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 14,0 % 14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,9 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,0 % 1,4 % 2,1 % 3,6 % 1,9 % 0,9 % 3,4 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 3,4 % 4,3 % 0,0 % 5,3 % 3,3 % 5,6 % 3,8 % 4,7 % 4,0 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 37,5 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 14,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 5,6 % 6,7 % 9,1 % 8,8 % 11,5 % 11,9 % 20,6 % 16,8 % 15,4 % 20,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 4,0 % 5,6 % 6,8 % 9,1 % 17,6 % 20,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 1,8 % 0,5 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 2,6 % 4,7 % 2,5 % 6,7 % 9,7 % 6,9 % 7,4 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 1,8 % 6,8 % 4,0 % 4,2 % 12,0 % 4,9 % 5,6 % 12,5 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,0 % 3,4 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 1,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 2,3 % 0,9 % 2,4 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 3,0 % 6,7 % 7,1 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Počet případů hospitalizace celkem 2,3 % 1,0 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 2,7 % 3,4 % 4,6 % 5,0 % 5,1 % 5,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)