10.8 Přežití pacientů se zhoubnými nádory

Není dostupný, hodnocení na úrovni okresu Brno-město nebylo provedeno z důvodu malé velikosti souboru pacientů pro populační hodnocení přežití.


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.