10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.