10.9 Kontrola stavu diabetiků (vyšetření – HbA1c – LDL cholesterol, amputace DKK, screening nefropatie, vyšetření očí)

Není dostupný, nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje. Doplnění je vázáno především na získání nových datových zdrojů ve vazbě na novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.