8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 126 54 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 12 10 16 21 27 17 3
II. Novotvary 319 177 142 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6 8 18 27 65 65 45 43 29 6 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42 16 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 8 4 3 3 9 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25 12 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 2 2 3 5 3 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 549 281 268 1 1 0 1 0 0 1 0 1 4 8 5 15 24 40 62 63 124 124 64 11
X. Nemoci dýchací soustavy 291 143 148 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4 8 13 25 29 31 53 79 35 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 118 46 72 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 6 13 20 16 9 20 12 13 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 74 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 5 17 23 10 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 7 12 11 13 9 7 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 86 45 41 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 3 8 6 4 17 26 13 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34 21 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 4 6 6 3 7 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 781 892 889 12 1 1 2 1 2 3 3 6 12 30 27 62 107 201 223 199 326 351 179 33
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 54 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 5 14 15 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 7 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 4 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 142 57 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 12 17 26 37 34 8
X. Nemoci dýchací soustavy 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 3 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 6 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 5 16 8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 350 152 198 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 15 14 20 40 68 107 65 10
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 4 6 7 6 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 41 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 6 6 9 6 4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 229 120 109 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 7 14 18 38 37 39 39 21 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 9 9 13 2
X. Nemoci dýchací soustavy 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 309 157 152 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 7 17 21 42 44 46 56 39 23 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 134 54 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 12 12 16 21 33 17 3
péče celkem II. Novotvary 602 324 278 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 11 15 35 49 107 105 89 96 65 17 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 48 20 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 9 5 3 5 11 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 3 4 5 10 13 16 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 56 29 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 2 4 6 6 14 9 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 734 356 378 1 1 0 1 0 0 1 0 2 4 8 5 16 27 45 76 85 160 170 111 21
X. Nemoci dýchací soustavy 315 154 161 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4 9 16 25 31 33 58 85 39 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 134 55 79 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 7 16 20 17 10 24 15 14 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 4 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90 44 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 7 5 21 29 12 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 7 13 12 14 11 8 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 126 61 65 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 2 3 10 6 11 22 42 22 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 22 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 4 7 6 3 7 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 2 481 1 220 1 261 12 1 1 2 1 2 4 3 9 17 36 36 89 145 260 293 291 459 503 271 46
Počet zemřelých pacientů – na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,4 29,7 36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 8,8 16,4 48,7 50,1 53,3 131,6 210,9 442,1 736,9 1 056,3
II. Novotvary 84,7 97,5 72,7 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 5,9 7,4 25,3 35 73,7 109,6 271,2 346,6 370,2 431,8 474,9 260,1 352,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 4,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 8,3 10,7 16,5 0 65,5 43,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,1 8,8 13,3 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 7,4 8,4 4,4 4,1 4,1 33,4 21,3 24,7 30,1 147,4 303,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5,3 0 10 16,4 43,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,6 6,6 6,7 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 11,1 0 0 8,2 0 8,3 10,7 24,7 50,2 49,1 173,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 145,7 154,8 137,2 23,1 6 0 7 0 0 3,7 0 3 14,8 33,7 21,9 61,4 97,4 166,9 330,6 518,2 1 245,1 2 030,5 2 774,2 3 873,2
X. Nemoci dýchací soustavy 77,2 78,8 75,8 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 0 0 16,9 17,5 32,7 52,8 104,3 154,7 255 532,2 1 293,6 1 517,1 2 816,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,3 25,3 36,9 0 0 0 0 0 0 3,7 0 5,9 3,7 4,2 8,8 24,6 52,8 83,5 85,3 74 200,8 196,5 563,5 704,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,2 3,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 0 4,2 5,3 24,7 20,1 49,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 8,2 0 16,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,6 20,4 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 12,2 16,7 37,3 41,1 170,7 376,6 433,5 1 408,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 1,1 3,6 207,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 1,1 0 46,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,6 19,8 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 8,2 28,4 29,2 64 90,5 130,5 147,4 303,4 1 056,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,8 24,8 21 0 0 0 7 7,1 0 0 0 0 0 21,1 0 4,1 12,2 33,4 32 32,9 170,7 425,7 563,5 352,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 11,6 6,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 4,2 8,8 8,2 16,2 25 32 24,7 70,3 16,4 43,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 472,6 491,3 455,3 276,7 6 5,4 14,1 7,1 9,6 11 9,6 17,8 44,5 126,6 118,3 253,7 434,2 838,8 1 189,2 1 636,9 3 273,4 5 747,5 7 759,0 11 619,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 0 0 98,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,3 14,9 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 16,2 16,7 16 41,1 140,6 245,6 216,7 352,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 2,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0 20,1 32,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 5,5 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 0 24,7 20,1 114,6 216,7 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 5,5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5,3 24,7 50,2 65,5 130 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,7 31,4 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,1 12,2 12,5 64 139,8 261,1 605,9 1 473,8 2 816,9
X. Nemoci dýchací soustavy 4 3,3 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 8,2 50,2 65,5 173,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,4 4,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,4 0 12,2 0 5,3 8,2 30,1 32,7 43,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 1,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 0 0 10 32,7 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 1,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 49,1 43,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,2 3,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 4,2 0 0 40,2 98,2 86,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,9 2,2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,1 0 0 8,2 10 32,7 43,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,1 7,7 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 57,6 50,2 262 346,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 92,9 83,7 101,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,2 4,4 32,7 60,9 58,4 106,7 329 682,8 1 752,1 2 817,5 3 521,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,8 10,5 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 4,4 8,2 8,1 12,5 21,3 49,4 70,3 98,2 173,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 10 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 10,9 10,5 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 4,4 8,2 8,1 12,5 32 49,4 90,4 98,2 173,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 60,8 66,1 55,8 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3 11,1 21,1 30,7 57,3 73 158,6 197,3 320,8 391,6 343,9 260,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 1,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 30,1 32,7 86,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,4 3,9 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 4,1 8,3 16 0 30,1 32,7 43,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,9 9,9 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 5,3 41,1 90,4 147,4 563,5 704,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 2,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 8,1 0 10,7 8,2 0 32,7 0 352,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 10 16,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 43,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 82 86,5 77,8 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3 14,8 21,1 30,7 69,6 85,2 175,3 234,6 378,4 562,3 638,6 997 1 056,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,6 29,7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 8,8 16,4 48,7 50,1 64 131,6 210,9 540,4 736,9 1 056,3
péče celkem II. Novotvary 159,8 178,5 142,4 0 0 0 0 0 4,8 3,7 3,2 8,9 18,6 46,4 65,7 143,2 198,8 446,5 559,9 732,1 964 1 064,4 736,9 704,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 4,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 8,3 10,7 16,5 0 65,5 43,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,7 11 14,3 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 7,4 8,4 4,4 4,1 4,1 37,6 26,7 24,7 50,2 180,1 303,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,6 19,8 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 3,7 0 4,4 8,2 12,2 16,7 26,7 82,3 130,5 262 520,2 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 14,9 16 13,8 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 14,8 0 0 8,2 8,1 16,7 32 49,4 140,6 147,4 346,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 194,8 196,1 193,6 23,1 6 0 7 0 0 3,7 0 5,9 14,8 33,7 21,9 65,5 109,6 187,8 405,3 699,2 1 606,6 2 783,7 4 811,4 7 394,4
X. Nemoci dýchací soustavy 83,6 84,8 82,4 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 0 0 16,9 17,5 36,8 64,9 104,3 165,3 271,4 582,4 1 391,8 1 690,5 3 169,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,6 30,3 40,5 0 0 0 0 0 0 3,7 0 5,9 3,7 8,4 13,1 28,6 64,9 83,5 90,7 82,3 241 245,6 606,8 704,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 5 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 4,1 8,3 5,3 24,7 40,2 81,9 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 1,7 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 24,7 0 81,9 43,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,9 24,2 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 12,2 20,9 37,3 41,1 210,9 474,9 520,2 1 408,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 1,1 3,6 207,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 1,1 0 46,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 22,6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 12,3 32,5 29,2 69,3 98,7 140,6 180,1 346,8 1 056,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,4 33,6 33,3 0 0 0 7 7,1 0 0 0 0 0 21,1 0 8,2 12,2 41,7 32 90,5 220,9 687,7 953,6 352,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,6 12,1 7,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 4,2 8,8 8,2 16,2 29,2 32 24,7 70,3 32,7 43,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 658,4 672 645,8 276,7 6 5,4 14,1 7,1 9,6 14,7 9,6 26,7 63,1 151,9 157,7 364,2 588,4 1 085,0 1 562,5 2 393,7 4 608,9 8 236,4 11 746,9 16 197,2
Počet zemřelých pacientů – na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN–10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,1 57,6 72,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,1 35,7 40,8 98,4 66,3 69,4 115,1 117,3 172 261,5 750
II. Novotvary 47,3 56,5 39,3 0 0 0 0 0 17,9 0 10 11,6 8,1 17,2 21,9 29,8 30,9 52,6 60,1 71,5 86,2 114,2 98,4 125
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,9 36,9 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 29,9 30,8 33,3 0 80 30,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,6 19 21,8 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 46,5 26,3 13,9 8,5 6,8 44,2 26,3 21 15,9 61,6 94,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 6,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0 0 0 24,4 0 25,6 35,7 100 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,1 10,8 13,6 0 0 0 0 0 0 20,4 0 0 31,9 0 0 10,6 0 8,8 11,6 19,7 46,3 40 142,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61,1 61,4 60,8 1 000,0 125 0 62,5 0 0 15,4 0 6,9 22,2 28,9 17,9 24,8 28,8 36,4 45 55,7 91,2 127 145,8 239,1
X. Nemoci dýchací soustavy 64,3 59,5 69,7 0 0 0 0 0 10,8 0 7,9 0 0 33,9 36 41,5 50,2 72,7 86,3 126,5 179,7 282,1 267,2 381
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,4 12,2 18,6 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,4 2,6 2,6 4,6 10,1 18,3 25,1 22,7 15,5 37,9 35 89,7 95,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,6 11,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3 10,6 0 10,5 9,2 56,6 27,8 50 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 2,5 0 7,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,5 17,7 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6 6 12,5 10,8 40,8 72,6 82,6 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23,1 10,1 36,5 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,7 8,5 0 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35,6 34,8 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 22,5 18,2 52,6 36,8 71,4 74,3 66,3 71,4 104,5 230,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 12 12 0 0 0 4,9 3,8 0 0 0 0 0 14,7 0 2,3 7 14,2 12,1 9,4 29,2 52,1 47,3 43,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 4,7 2,8 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 6,7 8,7 4,6 6,4 7,4 9,7 8 27,2 7,8 29,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 24,1 27,4 21,5 2,4 0,5 0,6 1,7 0,7 1 0,9 0,7 1,5 4,2 10,4 9 13,8 19,3 27,6 33,2 38,6 62,6 95,6 115,1 195,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 250 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 0 461,5 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 477,9 482,1 473,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 666,7 307,7 500 294,1 451,6 517,2 1 000,0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 111,1 210,5 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 0 166,7 222,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 168,1 277,8 120,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 142,9 0 150 100 225,8 263,2 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 170 204,1 137,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 71,4 214,3 263,2 200 600 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 333,3 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 188,6 217,6 173,1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 142,9 111,1 65,2 169 195,4 160,5 186,9 263,6 533,3
X. Nemoci dýchací soustavy 194,8 193,5 195,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 83,3 263,2 285,7 444,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 160,5 228,6 108,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 0 500 0 142,9 90,9 176,5 125 166,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 181,8 142,9 210,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 0 166,7 500 250 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53,6 66,7 48,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 103,4 52,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 296,3 437,5 236,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 333,3 0 0 285,7 333,3 333,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 250 333,3 187,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 0 0 250 166,7 285,7 200 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 127,9 205,9 104,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 194,4 76,9 190,5 181,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52,6 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 186 235,7 160,1 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 100 35,7 163,3 185,2 112,9 112,4 170,2 168,3 223,4 249 526,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,8 23,8 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 8,2 0 8,3 15,2 21,1 31,9 71,4 90,9 80,5 89,6 173,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,9 0 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 181,8 0 285,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 333,3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 23,2 22,1 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,8 0 7,5 13,4 16,9 26,8 69,8 64,5 69,8 65,2 148,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 867,4 909,1 825,8 0 0 0 0 0 0 500 0 333,3 750 714,3 875 875 900 926,8 902,4 829,8 928,6 840 1 000,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 727,3 750 714,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 101,6 84,3 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 71,4 90,9 333,3 0 375 400 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 322,8 268,7 383,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 66,7 357,1 600 600 812,5 500
X. Nemoci dýchací soustavy 31,5 30,1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 133,3 0 153,8 250 0 222,2 0 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 750 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 250 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71,4 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 90,9 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 500 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 204,4 221,8 189,1 0 0 0 0 0 0 90,9 0 27 133,3 131,6 155,6 220,8 155,6 200 231,6 273,8 440,9 513,2 741,9 500
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,5 56,5 77,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 35,7 39,6 97,6 66,3 81,1 112,7 111,7 194,1 242,9 750
péče celkem II. Novotvary 84,5 97,6 73 0 0 0 0 0 17,9 11,5 10 17,1 19,9 30,7 40,2 55,9 54,5 82,9 93 128,2 167,8 211 236,1 222,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,6 36,7 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 29,9 29,9 33,3 0 76,9 28,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,6 22,8 22,4 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 46,5 26,3 13,5 8,5 6,7 48,4 30,9 19,6 24,9 70,5 90,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,5 25 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 4,2 0 4,7 8,6 18,5 23,8 47,2 75,8 87,2 125 222,2 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 23,7 22,8 24,7 0 0 0 0 0 0 20 0 0 38,8 0 0 9,6 9 15,4 29,9 33,1 95,2 78,9 216,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74,3 72,5 76,1 1 000,0 125 0 62,5 0 0 15,4 0 13,4 22,1 28,5 17 26 30,9 38,6 51,8 69 104 143 189,7 323,1
X. Nemoci dýchací soustavy 64,4 59,2 70,3 0 0 0 0 0 10,8 0 7,8 0 0 32,8 35,1 43,7 57,3 68,1 87,3 126,4 181,3 280,5 278,6 409,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,3 14,4 20,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,4 2,6 5,2 6,8 11,6 22,3 24,9 23,9 16,9 44 41,7 92,7 95,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,8 14 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3 10,3 10,1 20,2 8,9 53,6 50,6 78,1 43,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 1,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 6,8 0 28,4 22,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,1 20,9 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 6 7,5 12,4 10,8 48,7 86,6 94,5 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23,1 10,1 36,5 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,5 8,3 0 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,6 38,8 38,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 22,2 26,8 59,7 36,6 76 78,9 69,3 82,1 111,1 214,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 15,9 17,8 0 0 0 4,9 3,8 0 0 0 0 0 14,5 0 4,5 6,8 17,4 11,4 23,6 33,9 72 68,5 43,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 4,7 2,8 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 6 8,1 4,3 5,9 7,8 8,3 6,6 23,5 14,1 26,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 31,3 35,1 28,4 2,4 0,5 0,5 1,6 0,6 0,9 1,1 0,6 2,1 5,6 11,8 11,2 18,7 24,6 33,7 40,9 51,5 78,2 116,5 144,6 234,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)