8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 850 257 538 495 397 474 450 368 432 458 533 546 402 956 1 305 1 871 1 477 1 920 2 343 1 889 653 86
II. Novotvary 44 224 42 87 48 245 150 284 329 378 871 1 429 1 838 2 032 3 586 5 212 8 308 7 342 4 918 4 269 2 176 611 69
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 999 15 67 89 43 33 36 35 92 98 195 70 77 119 237 507 433 529 580 494 247 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 305 195 535 509 304 324 127 91 185 329 356 428 604 755 1 240 1 539 1 175 1 483 1 883 1 492 673 78
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 431 0 26 130 368 1 232 1 198 1 966 2 322 2 042 2 024 1 572 1 475 1 836 967 1 489 1 047 630 533 396 178 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 988 81 280 459 319 345 301 196 378 597 410 884 583 1 115 1 674 1 788 1 351 1 260 901 718 343 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 431 27 119 118 79 93 35 48 94 88 112 78 93 346 184 242 411 360 468 326 101 9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 600 54 141 229 82 63 45 141 132 186 195 146 205 326 332 384 315 327 221 60 16 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79 071 14 47 8 55 75 180 301 268 746 740 1 579 1 783 3 940 7 326 9 381 12 447 10 323 14 495 10 381 4 529 453
X. Nemoci dýchací soustavy 32 953 1 015 1 808 1 398 584 593 401 560 638 622 629 707 784 1 705 3 010 3 527 3 599 2 997 3 557 3 205 1 419 195
XI. Nemoci trávicí soustavy 45 287 72 279 382 650 685 1 039 1 445 1 726 2 079 1 881 2 275 2 294 3 283 4 434 5 337 4 897 3 829 4 417 2 658 1 351 274
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 864 128 228 132 209 175 424 387 430 797 303 458 293 958 893 1 021 976 420 651 737 243 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 652 5 65 86 331 368 251 457 578 1 196 915 1 258 1 690 2 549 3 372 5 622 5 009 4 068 2 823 1 636 373 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31 733 174 286 169 151 337 604 657 940 1 071 936 1 508 1 158 1 821 2 759 3 654 3 342 3 433 4 160 3 251 1 154 168
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 591 0 0 0 1 532 1 888 5 443 8 638 4 318 719 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 191 5 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 207 908 334 347 107 80 42 87 42 32 55 24 19 24 13 68 8 17 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 794 213 401 142 199 210 149 187 205 202 260 256 518 510 619 1 067 1 039 994 1 269 719 545 90
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 56 600 125 497 488 579 800 1 038 1 262 1 283 1 977 1 915 1 692 2 406 3 061 3 614 5 095 5 441 5 534 7 937 7 509 4 143 204
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 689 15 425 297 268 337 193 330 644 877 1 310 1 102 930 1 549 2 764 4 169 5 837 4 739 3 344 2 665 1 407 500 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 498 460 23 941 6 035 5 497 5 040 6 762 8 822 14 604 19 638 19 019 14 709 16 294 17 972 29 654 41 360 56 737 55 048 46 386 53 172 39 054 17 079 1 637
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 30 102 137 628 257 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 130 745 144 699 1 196 924 143 18
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 78 76 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 81 322 392 667 675 328 97 48
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 131 143 631 269 938 1 372 1 140 2 229 1 160 49
VI. Nemoci nervové soustavy 5 413 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 69 159 449 226 323 1 278 697 874 1 222 95 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 131 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 10 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 693 0 0 0 0 0 0 0 0 81 4 51 298 589 2 009 2 484 3 929 4 997 9 678 11 347 7 629 597
X. Nemoci dýchací soustavy 3 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 16 34 284 545 148 730 975 733 210 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 205 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 37 146 387 166 262 256 502 664 604 175 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 135 0 149 88 77 249 255 286 196 328 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 726 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 62 0 77 658 420 430 981 1 200 824 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 117 114 55 347 49 691 984 290 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 49 53 56 154 202 1 168 90 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 303 0 0 0 0 0 96 0 0 8 0 67 368 199 453 614 1 317 1 893 3 609 4 097 2 582 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 901 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 4 0 191 8 113 169 234 85 72 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100 142 0 0 0 0 0 96 0 0 183 148 468 1 327 2 449 4 499 6 477 9 687 12 716 21 368 25 964 14 028 732
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 139 418 0 0 853 1 296 3 206 3 941 5 380 11 340 10 200 10 613 7 726 16 101 12 082 17 928 14 194 4 821 6 450 7 619 4 660 952 56
VI. Nemoci nervové soustavy 4 332 0 0 0 0 0 0 0 82 100 88 35 229 147 589 157 295 652 795 990 173 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 50 174 0 87 0 19 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 11 251 561 396 678 676 650 1 109 416 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 150 814 0 0 853 1 296 3 206 3 941 5 380 11 422 10 321 10 850 7 876 16 581 12 821 18 913 15 079 7 640 7 759 9 610 6 066 1 144 56
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 871 0 0 0 0 91 60 122 470 205 171 58 0 140 239 0 93 0 67 0 155 0
II. Novotvary 6 991 0 0 62 0 0 0 209 0 70 141 84 252 509 601 626 783 1 295 1 435 837 87 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 976 0 0 162 496 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 215 0 53 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 50 30 17 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 781 0 310 232 262 144 37 7 64 220 96 1 404 753 379 1 458 481 100 600 212 21 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 384 0 0 0 0 52 28 0 0 55 0 125 346 53 772 732 387 389 732 700 654 359
X. Nemoci dýchací soustavy 8 810 0 1 053 2 328 1 361 282 0 0 20 0 62 73 48 456 680 837 653 176 418 355 0 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 50 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 135 0 28 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 14 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 290 0 0 0 64 27 0 0 0 11 112 101 35 145 367 492 238 256 239 203 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 383 0 67 110 0 64 0 0 2 0 1 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 395 0 138 53 0 0 0 0 0 117 0 0 55 0 0 0 2 0 0 24 0 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 597 0 0 0 0 0 0 9 21 52 28 79 25 73 77 0 0 84 47 0 102 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 274 0 0 0 0 0 27 136 410 497 285 494 488 697 1 201 2 114 2 504 1 866 920 401 234 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46 291 0 1 649 2 990 2 237 972 152 483 987 1 227 896 1 015 1 653 2 845 4 478 6 398 5 141 4 204 4 523 2 798 1 270 373
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 998 257 538 495 397 565 510 490 902 663 704 604 402 1 219 1 544 1 871 1 600 2 022 2 547 2 517 1 065 86
péče celkem II. Novotvary 55 488 42 87 110 245 150 284 538 378 941 1 570 2 026 2 284 4 258 5 943 9 679 8 269 6 919 6 900 3 937 841 87
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 036 15 67 89 70 33 36 35 92 98 195 70 77 119 349 507 2 177 529 580 572 323 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 034 195 535 671 800 611 127 91 185 329 356 428 747 755 1 321 1 861 1 567 2 150 2 558 1 851 770 126
V. Poruchy duševní a poruchy chování 169 215 0 79 983 1 691 4 438 5 139 7 346 13 662 12 242 12 637 9 387 17 707 14 061 19 526 15 952 6 806 8 490 9 342 7 315 2 307 105
VI. Nemoci nervové soustavy 29 514 81 590 691 581 489 338 203 524 926 606 989 1 375 2 464 2 868 3 726 3 405 2 709 3 170 3 142 632 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 588 27 119 118 79 93 35 48 94 88 112 78 93 346 184 242 411 360 494 457 101 9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 672 54 141 229 82 63 45 141 132 186 195 146 205 326 332 446 315 327 221 70 16 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128 509 14 47 8 55 127 208 301 268 882 744 1 755 2 427 4 613 10 107 12 647 16 937 15 709 24 992 22 428 12 831 1 409
X. Nemoci dýchací soustavy 45 492 1 015 2 861 3 726 1 945 875 401 560 658 622 725 800 848 2 195 3 974 4 909 4 400 3 903 4 950 4 293 1 629 203
XI. Nemoci trávicí soustavy 48 542 72 279 382 650 710 1 039 1 445 1 726 2 085 1 881 2 312 2 440 3 689 4 600 5 599 5 153 4 331 5 082 3 267 1 526 274
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 804 128 256 175 209 175 424 387 430 797 345 593 293 1 107 1 031 1 098 1 225 675 951 933 571 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 44 565 5 65 86 395 395 251 457 578 1 261 1 176 1 370 2 038 3 255 4 212 7 450 6 343 5 404 5 152 3 455 1 197 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 436 174 286 169 151 337 604 657 940 1 071 992 1 508 1 158 1 938 2 873 3 709 3 689 3 482 4 851 4 235 1 444 168
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 591 0 0 0 1 532 1 888 5 443 8 638 4 318 719 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 191 5 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 590 908 401 457 107 144 42 87 44 32 56 24 19 24 13 207 8 17 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 057 213 539 195 199 210 149 187 205 319 260 256 573 606 668 1 120 1 097 1 148 1 471 1 911 635 96
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 72 521 125 497 488 579 800 1 134 1 271 1 304 2 058 1 943 1 838 2 799 3 333 4 144 5 709 6 758 7 511 11 593 11 606 6 827 204
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 864 15 425 297 268 337 193 357 780 1 287 1 832 1 387 1 424 2 041 3 461 5 561 7 959 7 356 5 379 3 819 1 893 806 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 795 707 23 941 7 684 9 340 8 573 10 940 13 011 20 467 32 047 30 750 26 603 25 653 37 533 47 769 69 250 84 691 77 516 71 065 88 673 73 882 33 521 2 798
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,4 59,3 32,1 26,6 27,9 33,8 21,7 13,5 13,9 13,6 19,8 23 17,6 39,1 53 78,1 78,8 157,9 235,3 309,3 283,1 302,8
II. Novotvary 117,4 9,7 5,2 2,6 17,2 10,7 13,7 12,1 12,1 25,8 53 77,5 89 146,7 211,5 346,7 391,5 404,5 428,7 356,3 264,8 243
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 3,5 4 4,8 3 2,4 1,7 1,3 3 2,9 7,2 3 3,4 4,9 9,6 21,2 23,1 43,5 58,2 80,9 107,1 10,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38 45 31,9 27,4 21,4 23,1 6,1 3,3 5,9 9,8 13,2 18,1 26,5 30,9 50,3 64,2 62,7 122 189,1 244,3 291,7 274,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,9 0 1,6 7 25,9 87,8 57,8 72,3 74,6 60,5 75,1 66,3 64,6 75,1 39,2 62,1 55,8 51,8 53,5 64,8 77,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37,1 18,7 16,7 24,7 22,4 24,6 14,5 7,2 12,1 17,7 15,2 37,3 25,5 45,6 67,9 74,6 72 103,6 90,5 117,6 148,7 17,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,1 6,2 7,1 6,3 5,6 6,6 1,7 1,8 3 2,6 4,2 3,3 4,1 14,2 7,5 10,1 21,9 29,6 47 53,4 43,8 31,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,6 12,5 8,4 12,3 5,8 4,5 2,2 5,2 4,2 5,5 7,2 6,2 9 13,3 13,5 16 16,8 26,9 22,2 9,8 6,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 209,8 3,2 2,8 0,4 3,9 5,3 8,7 11,1 8,6 22,1 27,5 66,6 78,1 161,2 297,3 391,5 663,8 849,1 1 455,5 1 699,9 1 963,2 1 595,1
X. Nemoci dýchací soustavy 87,4 234 107,9 75,1 41,1 42,3 19,3 20,6 20,5 18,4 23,4 29,8 34,3 69,8 122,1 147,2 191,9 246,5 357,2 524,8 615,1 686,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 120,2 16,6 16,7 20,5 45,7 48,8 50,1 53,1 55,5 61,6 69,8 96 100,5 134,3 179,9 222,7 261,1 315 443,5 435,2 585,6 964,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,2 29,5 13,6 7,1 14,7 12,5 20,4 14,2 13,8 23,6 11,2 19,3 12,8 39,2 36,2 42,6 52 34,5 65,4 120,7 105,3 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 86,7 1,2 3,9 4,6 23,3 26,2 12,1 16,8 18,6 35,5 34 53,1 74 104,3 136,8 234,6 267,1 334,6 283,5 267,9 161,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 84,2 40,1 17,1 9,1 10,6 24 29,1 24,2 30,2 31,7 34,7 63,6 50,7 74,5 112 152,5 178,2 282,4 417,7 532,3 500,2 591,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 57,3 0 0 0 0,1 37,9 91 200,2 277,5 128 26,7 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,8 1 196,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,9 209,4 19,9 18,6 7,5 5,7 2 3,2 1,3 0,9 2 1 0,8 1 0,5 2,8 0,4 1,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26 49,1 23,9 7,6 14 15 7,2 6,9 6,6 6 9,7 10,8 22,7 20,9 25,1 44,5 55,4 81,8 127,4 117,7 236,2 316,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150,2 28,8 29,7 26,2 40,7 57 50 46,4 41,2 58,6 71,1 71,4 105,4 125,3 146,7 212,6 290,2 455,2 797 1 229,6 1 795,8 718,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 129,2 3 556,6 17,7 14,4 23,7 13,8 15,9 23,7 28,2 38,8 40,9 39,2 67,9 113,1 169,2 243,6 252,7 275,1 267,6 230,4 216,7 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 322,8 5 520,2 360,3 295,4 354,5 481,8 425,4 537,1 630,9 563,8 546,1 687,4 787,2 1 213,4 1 678,4 2 367,6 2 935,6 3 815,6 5 339,1 6 395,0 7 403,1 5 764,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1,6 8,4 13,8 102,8 111,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,3 31,1 7,7 57,5 120,1 151,3 62 63,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 12,8 32,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 3,3 13,4 20,9 54,9 67,8 53,7 42 169
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 5,7 5,9 25,6 11,2 50 112,9 114,5 365 502,8 172,5
VI. Nemoci nervové soustavy 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 2,9 7 18,4 9,2 13,5 68,2 57,3 87,8 200,1 41,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 21,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 1,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 116 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0,1 2,2 13,1 24,1 81,5 103,7 209,5 411 971,8 1 858,0 3 306,9 2 102,1
X. Nemoci dýchací soustavy 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,8 0,7 1,4 11,5 22,7 7,9 60 97,9 120 91 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,6 6,4 15,8 6,7 10,9 13,7 41,3 66,7 98,9 75,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 5,7 0 6,1 3,6 3,2 13,3 21 28,7 32,1 142,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 2,7 0 3,1 27,5 22,4 35,4 98,5 196,5 357,2 70,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 4,8 4,6 2,3 18,5 4 69,4 161,1 125,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2 2,2 3 12,7 20,3 191,3 39 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40,6 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0,2 0 2,8 16,1 8,1 18,4 25,6 70,2 155,7 362,4 670,9 1 119,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 7,8 0,3 6 13,9 23,5 13,9 31,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265,8 0 0 0 0 0 4,6 0 0 5,4 5,5 19,7 58,1 100,2 182,6 270,3 516,6 1 046,0 2 145,6 4 251,5 6 080,6 2 577,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,3 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 370 0 0 45,8 91,1 228,4 190 197,9 364,3 302,4 394 325,9 705,3 494,4 727,5 592,3 257,1 530,6 765 763,1 412,7 197,2
VI. Nemoci nervové soustavy 11,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 3,3 1,5 10 6 23,9 6,6 15,7 53,6 79,8 162,1 75 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,1 9,3 0 8,7 0 8,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0,5 11 23 16,1 28,3 36 53,5 111,4 68,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 400,2 0 0 45,8 91,1 228,4 190 197,9 367 305,9 402,8 332,3 726,3 524,6 767,5 629,2 407,4 638,2 965 993,3 495,9 197,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 6,5 2,9 4,5 15,1 6,1 6,3 2,4 0 5,7 9,7 0 5 0 6,7 0 67,2 0
II. Novotvary 18,6 0 0 3,3 0 0 0 7,7 0 2,1 5,2 3,5 11 20,8 24,4 26,1 41,8 106,5 144,1 137,1 37,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 8,7 34,9 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 3,2 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5 4,9 7,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,3 0 18,5 12,5 18,4 10,3 1,8 0,3 2,1 6,5 3,6 0 17,7 30,8 15,4 60,8 25,7 8,2 60,2 34,7 9,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,3 0 0 0 0 3,7 1,4 0 0 1,6 0 5,3 15,2 2,2 31,3 30,5 20,6 32 73,5 114,6 283,5 1 264,1
X. Nemoci dýchací soustavy 23,4 0 62,9 125,1 95,7 20,1 0 0 0,6 0 2,3 3,1 2,1 18,7 27,6 34,9 34,8 14,5 42 58,1 0 28,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,1 0,8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 1,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,1 0 0 0 4,5 1,9 0 0 0 0,3 4,2 4,3 1,5 5,9 14,9 20,5 12,7 21,1 24 33,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 4 5,9 0 4,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 8,2 2,8 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,4 0 0 0 0,1 0 0 3,9 0 21,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,5 1 3,3 1,1 3 3,1 0 0 6,9 4,7 0 44,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,6 0 0 0 0 0 1,3 5 13,2 14,7 10,6 20,8 21,4 28,5 48,7 88,2 133,5 153,5 92,4 65,7 101,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 122,8 0 98,5 160,7 157,3 69,3 7,3 17,8 31,7 36,4 33,3 42,8 72,4 116,4 181,7 267 274,2 345,8 454,2 458,2 550,5 1 313,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,7 59,3 32,1 26,6 27,9 40,3 24,6 18 29 19,7 26,1 25,5 17,6 49,9 62,7 78,1 85,3 166,3 255,7 412,1 461,6 302,8
péče celkem II. Novotvary 147,3 9,7 5,2 5,9 17,2 10,7 13,7 19,8 12,1 27,9 58,3 85,5 100 174,2 241,2 403,9 441 569,1 692,8 644,7 364,5 306,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 3,5 4 4,8 4,9 2,4 1,7 1,3 3 2,9 7,2 3 3,4 4,9 14,2 21,2 116,1 43,5 58,2 93,7 140 10,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47,9 45 31,9 36,1 56,3 43,5 6,1 3,3 5,9 9,8 13,2 18,1 32,7 30,9 53,6 77,7 83,6 176,9 256,9 303,1 333,8 443,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 449,1 0 4,7 52,8 118,9 316,2 247,8 270,2 438,9 362,9 469,1 396 775,6 575,4 792,4 665,7 362,9 698,4 938 1 197,8 1 000,0 369,7
VI. Nemoci nervové soustavy 78,3 18,7 35,2 37,1 40,9 34,8 16,3 7,5 16,8 27,4 22,5 41,7 60,2 100,8 116,4 155,5 181,6 222,8 318,3 514,5 273,9 17,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,5 6,2 7,1 6,3 5,6 6,6 1,7 1,8 3 2,6 4,2 3,3 4,1 14,2 7,5 10,1 21,9 29,6 49,6 74,8 43,8 31,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,7 12,5 8,4 12,3 5,8 4,5 2,2 5,2 4,2 5,5 7,2 6,2 9 13,3 13,5 18,6 16,8 26,9 22,2 11,5 6,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 341 3,2 2,8 0,4 3,9 9 10 11,1 8,6 26,1 27,6 74 106,3 188,8 410,1 527,7 903,2 1 292,2 2 509,5 3 672,5 5 561,8 4 961,3
X. Nemoci dýchací soustavy 120,7 234 170,8 200,2 136,8 62,3 19,3 20,6 21,1 18,4 26,9 33,7 37,1 89,8 161,3 204,8 234,6 321 497 703 706,1 714,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 128,8 16,6 16,7 20,5 45,7 50,6 50,1 53,1 55,5 61,8 69,8 97,5 106,9 151 186,7 233,6 274,8 356,3 510,3 535 661,5 964,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,3 29,5 15,3 9,4 14,7 12,5 20,4 14,2 13,8 23,6 12,8 25 12,8 45,3 41,8 45,8 65,3 55,5 95,5 152,8 247,5 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118,3 1,2 3,9 4,6 27,8 28,1 12,1 16,8 18,6 37,4 43,7 57,8 89,3 133,2 170,9 310,9 338,3 444,5 517,3 565,7 518,9 70,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 91,4 40,1 17,1 9,1 10,6 24 29,1 24,2 30,2 31,7 36,8 63,6 50,7 79,3 116,6 154,8 196,7 286,4 487,1 693,5 625,9 591,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 57,3 0 0 0 0,1 37,9 91 200,2 277,5 128 26,7 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,8 1 196,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,9 209,4 23,9 24,6 7,5 10,3 2 3,2 1,4 0,9 2,1 1 0,8 1 0,5 8,6 0,4 1,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32 49,1 32,2 10,5 14 15 7,2 6,9 6,6 9,5 9,7 10,8 25,1 24,8 27,1 46,7 58,5 94,4 147,7 312,9 275,2 338
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 192,5 28,8 29,7 26,2 40,7 57 54,7 46,7 41,9 61 72,1 77,5 122,6 136,4 168,2 238,2 360,4 617,8 1 164,1 1 900,4 2 959,3 718,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 164,2 3 556,6 17,7 14,4 23,7 13,8 17,2 28,7 41,3 54,3 51,5 60,1 89,4 141,6 225,7 332,1 392,3 442,5 383,5 310 349,4 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 111,6 5 520,2 458,8 501,9 602,9 779,5 627,3 752,7 1 029,6 911,5 987,6 1 082,2 1 644,1 1 954,7 2 810,1 3 534,1 4 133,7 5 845,6 8 903,8 12 097,9 14 530,1 9 852,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)