8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,9 0,7 1,5 1,4 1,1 1,3 1,2 1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,1 2,6 3,6 5,1 4 5,3 6,4 5,2 1,8 0,2
II. Novotvary 121,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,4 0,8 0,9 1 2,4 3,9 5 5,6 9,8 14,3 22,8 20,1 13,5 11,7 6 1,7 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 1,4 1,2 1,4 1,6 1,4 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,2 0,5 1,5 1,4 0,8 0,9 0,3 0,2 0,5 0,9 1 1,2 1,7 2,1 3,4 4,2 3,2 4,1 5,2 4,1 1,8 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,7 0 0,1 0,4 1 3,4 3,3 5,4 6,4 5,6 5,5 4,3 4 5 2,6 4,1 2,9 1,7 1,5 1,1 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 38,3 0,2 0,8 1,3 0,9 0,9 0,8 0,5 1 1,6 1,1 2,4 1,6 3,1 4,6 4,9 3,7 3,5 2,5 2 0,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 0,5 0,7 1,1 1 1,3 0,9 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,9 0,1 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,6 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 216,6 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 2 2 4,3 4,9 10,8 20,1 25,7 34,1 28,3 39,7 28,4 12,4 1,2
X. Nemoci dýchací soustavy 90,3 2,8 5 3,8 1,6 1,6 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 4,7 8,2 9,7 9,9 8,2 9,7 8,8 3,9 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 124,1 0,2 0,8 1 1,8 1,9 2,8 4 4,7 5,7 5,2 6,2 6,3 9 12,1 14,6 13,4 10,5 12,1 7,3 3,7 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 1,2 1,1 1,2 2,2 0,8 1,3 0,8 2,6 2,4 2,8 2,7 1,2 1,8 2 0,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 89,5 0 0,2 0,2 0,9 1 0,7 1,3 1,6 3,3 2,5 3,4 4,6 7 9,2 15,4 13,7 11,1 7,7 4,5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 86,9 0,5 0,8 0,5 0,4 0,9 1,7 1,8 2,6 2,9 2,6 4,1 3,2 5 7,6 10 9,2 9,4 11,4 8,9 3,2 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,2 0 0 0 0 1,5 5,2 14,9 23,7 11,8 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,2 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 2,5 0,9 1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,8 0,6 1,1 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,4 1,4 1,7 2,9 2,8 2,7 3,5 2 1,5 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 155,1 0,3 1,4 1,3 1,6 2,2 2,8 3,5 3,5 5,4 5,2 4,6 6,6 8,4 9,9 14 14,9 15,2 21,7 20,6 11,4 0,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 133,4 42,3 0,8 0,7 0,9 0,5 0,9 1,8 2,4 3,6 3 2,5 4,2 7,6 11,4 16 13 9,2 7,3 3,9 1,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 365,6 65,6 16,5 15,1 13,8 18,5 24,2 40 53,8 52,1 40,3 44,6 49,2 81,2 113,3 155,4 150,8 127,1 145,7 107 46,8 4,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0,3 0,4 1,7 0,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 2 0,4 1,9 3,3 2,5 0,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,9 1,1 1,8 1,8 0,9 0,3 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1,7 0,7 2,6 3,8 3,1 6,1 3,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,2 0,6 0,9 3,5 1,9 2,4 3,3 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 119,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,8 1,6 5,5 6,8 10,8 13,7 26,5 31,1 20,9 1,6
X. Nemoci dýchací soustavy 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,8 1,5 0,4 2 2,7 2 0,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 0,5 0,7 0,7 1,4 1,8 1,7 0,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,4 0,2 0,2 0,7 0,7 0,8 0,5 0,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 1,8 1,2 1,2 2,7 3,3 2,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,3 0,2 1 0,1 1,9 2,7 0,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 3,2 0,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,2 1 0,5 1,2 1,7 3,6 5,2 9,9 11,2 7,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 274,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,5 0,4 1,3 3,6 6,7 12,3 17,7 26,5 34,8 58,5 71,1 38,4 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 382 0 0 2,3 3,6 8,8 10,8 14,7 31,1 27,9 29,1 21,2 44,1 33,1 49,1 38,9 13,2 17,7 20,9 12,8 2,6 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 1,6 0,4 0,8 1,8 2,2 2,7 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0 0,2 0 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,7 1,5 1,1 1,9 1,9 1,8 3 1,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 413,2 0 0 2,3 3,6 8,8 10,8 14,7 31,3 28,3 29,7 21,6 45,4 35,1 51,8 41,3 20,9 21,3 26,3 16,6 3,1 0,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 1,3 0,6 0,5 0,2 0 0,4 0,7 0 0,3 0 0,2 0 0,4 0
II. Novotvary 19,2 0 0 0,2 0 0 0 0,6 0 0,2 0,4 0,2 0,7 1,4 1,6 1,7 2,1 3,5 3,9 2,3 0,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0,4 1,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,8 0 0,8 0,6 0,7 0,4 0,1 0 0,2 0,6 0,3 0 1,1 2,1 1 4 1,3 0,3 1,6 0,6 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0,3 0,9 0,1 2,1 2 1,1 1,1 2 1,9 1,8 1
X. Nemoci dýchací soustavy 24,1 0 2,9 6,4 3,7 0,8 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 1,2 1,9 2,3 1,8 0,5 1,1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,3 0,3 0,1 0,4 1 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0,2 0,3 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,6 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 1,4 0,8 1,4 1,3 1,9 3,3 5,8 6,9 5,1 2,5 1,1 0,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 126,8 0 4,5 8,2 6,1 2,7 0,4 1,3 2,7 3,4 2,5 2,8 4,5 7,8 12,3 17,5 14,1 11,5 12,4 7,7 3,5 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,5 0,7 1,5 1,4 1,1 1,5 1,4 1,3 2,5 1,8 1,9 1,7 1,1 3,3 4,2 5,1 4,4 5,5 7 6,9 2,9 0,2
péče celkem II. Novotvary 152 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,8 1,5 1 2,6 4,3 5,6 6,3 11,7 16,3 26,5 22,7 19 18,9 10,8 2,3 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,5 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 1 1,4 6 1,4 1,6 1,6 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,4 0,5 1,5 1,8 2,2 1,7 0,3 0,2 0,5 0,9 1 1,2 2 2,1 3,6 5,1 4,3 5,9 7 5,1 2,1 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 463,6 0 0,2 2,7 4,6 12,2 14,1 20,1 37,4 33,5 34,6 25,7 48,5 38,5 53,5 43,7 18,6 23,3 25,6 20 6,3 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 80,9 0,2 1,6 1,9 1,6 1,3 0,9 0,6 1,4 2,5 1,7 2,7 3,8 6,8 7,9 10,2 9,3 7,4 8,7 8,6 1,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,8 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 0,5 0,7 1,1 1 1,4 1,3 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,1 0,1 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 0,6 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 352,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,6 0,8 0,7 2,4 2 4,8 6,6 12,6 27,7 34,6 46,4 43 68,5 61,4 35,2 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 124,6 2,8 7,8 10,2 5,3 2,4 1,1 1,5 1,8 1,7 2 2,2 2,3 6 10,9 13,4 12,1 10,7 13,6 11,8 4,5 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 133 0,2 0,8 1 1,8 1,9 2,8 4 4,7 5,7 5,2 6,3 6,7 10,1 12,6 15,3 14,1 11,9 13,9 9 4,2 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,3 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 1,2 1,1 1,2 2,2 0,9 1,6 0,8 3 2,8 3 3,4 1,8 2,6 2,6 1,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 122,1 0 0,2 0,2 1,1 1,1 0,7 1,3 1,6 3,5 3,2 3,8 5,6 8,9 11,5 20,4 17,4 14,8 14,1 9,5 3,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94,3 0,5 0,8 0,5 0,4 0,9 1,7 1,8 2,6 2,9 2,7 4,1 3,2 5,3 7,9 10,2 10,1 9,5 13,3 11,6 4 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,2 0 0 0 0 1,5 5,2 14,9 23,7 11,8 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,2 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,1 2,5 1,1 1,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,6 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 0,6 1,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,7 0,7 1,6 1,7 1,8 3,1 3 3,1 4 5,2 1,7 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 198,7 0,3 1,4 1,3 1,6 2,2 3,1 3,5 3,6 5,6 5,3 5 7,7 9,1 11,4 15,6 18,5 20,6 31,8 31,8 18,7 0,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 169,5 42,3 0,8 0,7 0,9 0,5 1 2,1 3,5 5 3,8 3,9 5,6 9,5 15,2 21,8 20,2 14,7 10,5 5,2 2,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 180,0 65,6 21,1 25,6 23,5 30 35,6 56,1 87,8 84,2 72,9 70,3 102,8 130,9 189,7 232 212,4 194,7 242,9 202,4 91,8 7,7
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 16,1 9 7,5 7,7 9,3 5,8 3,7 3,9 3,9 5,6 6,3 4,8 10,6 14,6 21,3 21,3 43,6 64,3 85,1 78 70,4
II. Novotvary 32,2 2,3 1,2 0,5 4,9 2,9 3,9 3,3 3,2 7,1 14,5 21,1 24,5 40,1 58 95,1 107,2 111 117,5 98,2 73,7 70,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 0 1,2 1,1 0,7 0,7 0,5 0,4 1 0,9 1,9 0,8 0,9 1,2 2,4 5,8 6,4 11,5 16,1 22,9 30,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 11,5 9 7,5 5,6 6,4 1,4 0,7 1,6 2,7 3,7 5,1 7,4 8,6 13,8 17,5 17,1 33,7 52,2 67,1 78 70,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,6 0 0,6 2,1 7 24,2 15,9 19,9 20,6 16,6 20,4 18,1 17,5 20,5 10,6 17,1 15,5 14 15,1 18 21,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,2 4,6 4,8 7 6,3 6,4 3,9 1,8 3,2 4,7 4,1 10,1 7 12,7 18,7 20,4 19,7 28,8 25,1 32,7 39 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 2,3 1,8 1,6 1,4 2,1 0,5 0,4 1 0,6 1,1 0,8 1,3 3,7 2 2,9 5,9 8,2 13,1 14,7 13 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,6 2,3 2,4 3,2 1,4 1,4 0,5 1,5 1,3 1,5 1,9 1,7 2,6 3,7 3,7 4,6 4,8 7,4 6 3,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,5 0 0,6 0 1,4 1,4 2,4 2,9 2,2 5,9 7,4 18,1 21,5 44,2 81,6 107,2 181,8 232,8 398,6 465 537,5 422,5
X. Nemoci dýchací soustavy 24 64,6 29,9 20,4 11,3 11,4 5,3 5,5 5,5 5 6,3 8 9,2 19,2 33,3 40,5 52,8 67,5 97,4 144,1 169,1 176,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,9 4,6 4,8 5,4 12,7 13,5 13,5 14,7 15,1 16,9 19,3 26,2 27,6 36,8 49,1 60,9 71,5 86,4 121,5 119,5 160,4 281,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,2 9,2 3,6 2,1 4,2 3,6 5,8 4 3,9 6,5 3 5,5 3,5 10,6 9,7 11,7 14,4 9,9 18,1 32,7 30,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,8 0 1,2 1,1 6,3 7,1 3,4 4,8 5,1 9,8 9,3 14,3 20,1 28,6 37,3 64,3 73,1 91,3 77,3 73,7 43,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,1 11,5 4,8 2,7 2,8 6,4 8,2 6,6 8,4 8,6 9,7 17,3 14 20,5 30,8 41,7 49,1 77,3 114,5 145,7 138,7 176,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 10,7 25,1 54,8 76,1 35 7,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,8 327,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 57,6 5,4 5,4 2,1 1,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,1 13,8 6,6 2,1 3,5 4,3 1,9 1,8 1,9 1,8 2,6 3 6,1 5,7 6,9 12,1 14,9 22,2 35,1 32,7 65 70,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,2 6,9 8,4 7 11,3 15,7 13,5 12,9 11,2 16 19,3 19,4 28,9 34,4 40,2 58,4 79,5 125 217,9 337,3 494,1 211,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35,4 975,3 4,8 3,8 6,3 3,6 4,3 6,6 7,7 10,7 11,1 10,5 18,4 31,1 46,3 66,8 69,3 75,7 73,3 63,9 60,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 362,4 1 512,6 98,5 81,1 97,1 131,8 116,7 147,1 172,8 154,4 149,6 188,2 215,5 332,3 459,8 648,5 804,2 1 045,5 1 463,0 1 752,1 2 028,6 1 584,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,5 2,5 4 27,8 30,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6 8,3 2,1 15,6 33,1 40,9 17,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 3,3 8,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0,8 3,8 5,9 14,8 18,1 14,7 13 35,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8 1,6 6,9 2,9 13,9 31,3 31,1 99,9 138,7 35,2
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8 4,9 2,4 3,8 18,7 15,6 24,1 54 13 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,4 3,5 6,5 22,3 28,4 57,6 112,7 266,1 509,3 905,9 563,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,4 3,2 6,3 2,1 16,5 27,1 32,7 26 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,8 4,5 2 2,9 3,7 11,5 18,1 27,8 21,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,7 0 1,6 0,8 0,8 3,7 5,8 8 8,2 39 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,9 0 0,8 7,5 6,4 9,9 27,1 54 99,7 35,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 1,2 1,2 0,8 5,3 0,8 19,1 44,2 34,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,4 0,4 1,1 3,3 6 52,4 8,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,1 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0,8 4,4 2 4,9 7,1 19,2 42,8 99,4 183,4 307,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 2 0 1,6 4,1 6 3,3 8,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,8 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,5 1,5 5,5 15,8 27,4 49,9 73,9 141,3 286,3 587,4 1 164,2 1 664,5 704,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 101,4 0 0 12,4 25,3 62,7 52,1 54,1 99,9 82,7 108 89,4 193,2 135,4 199,2 162,3 70,4 145,6 209,9 209,6 112,7 70,4
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0,7 0,4 2,6 1,6 6,5 1,7 4,3 14,8 22,1 44,2 21,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 2,7 0 2 0 4,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 3,1 6,1 4,5 7,9 10,1 14,8 30,1 18 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109,7 0 0 12,4 25,3 62,7 52,1 54,1 100,6 83,9 110,3 91,1 198,9 143,6 210,2 172,3 111,5 175,2 264,1 271,8 134,4 70,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 1,4 1 1,1 4,2 1,8 1,9 0,8 0 1,6 2,8 0 1,6 0 2 0 17,3 0
II. Novotvary 5,1 0 0 1,1 0 0 0 2,2 0 0,6 1,5 0,8 3,1 5,7 6,5 7,1 11,2 28,8 39,2 37,7 8,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 2,1 9,8 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,6 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1 1,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,2 0 4,8 3,2 4,9 2,9 0,5 0 0,6 1,8 1,1 0 4,8 8,6 4,1 16,7 6,9 2,5 16,1 9,8 4,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,9 0 0 0 0 0,7 0,5 0 0 0,6 0 1,3 3,9 0,4 8,5 8,3 5,9 9 20,1 31,1 78 352,1
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 0 17,3 34,4 26 5,7 0 0 0,3 0 0,7 0,8 0,4 4,9 7,7 9,6 9,6 4,1 11 16,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0 1,4 0,7 0 0 0 0 1,1 1,3 0,4 1,6 4,1 5,4 3,7 5,8 7 9,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 1,2 1,6 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,8 0,4 0,8 0,8 0 0 1,6 1 0 13 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3,5 4,1 3 5,9 5,7 7,8 13,4 24,2 36,8 42 25,1 18 26 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,6 0 26,9 44,1 42,9 19,2 1,9 4,8 8,7 10,1 9,3 11,8 19,7 31,9 49,9 73 75,2 94,6 124,5 126,1 151,7 352,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,3 16,1 9 7,5 7,7 10,7 6,8 4,8 8 5,3 7,1 7,2 4,8 13,5 17 21,3 23,5 45,2 70,3 113 125,7 70,4
péče celkem II. Novotvary 40,3 2,3 1,2 1,6 4,9 2,9 3,9 5,5 3,2 7,7 16 23,6 27,6 47,9 66,1 110,6 121,1 156,3 189,8 176,8 99,7 70,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,4 0 1,2 1,1 1,4 0,7 0,5 0,4 1 0,9 1,9 0,8 0,9 1,2 4,1 5,8 32 11,5 16,1 26,2 39 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,1 11,5 9 9,7 15,5 12,1 1,4 0,7 1,6 2,7 3,7 5,1 8,8 8,6 14,6 21,3 22,9 48,5 70,3 83,5 91 105,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123 0 1,2 14,5 32,4 86,9 68 73,9 120,2 99,3 128,4 108,4 212,4 157,5 217,1 182,4 99,2 191,7 257,1 327,5 273,1 105,6
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 4,6 9,6 10,2 11,3 9,3 4,3 2,2 4,5 7,4 6,3 11,4 16,6 27,8 32,1 42,6 49,6 60,9 87,4 140,8 73,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 2,3 1,8 1,6 1,4 2,1 0,5 0,4 1 0,6 1,1 0,8 1,3 3,7 2 2,9 5,9 8,2 14,1 21,3 13 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 2,3 2,4 3,2 1,4 1,4 0,5 1,5 1,3 1,5 1,9 1,7 2,6 3,7 3,7 5 4,8 7,4 6 3,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93,4 0 0,6 0 1,4 2,1 2,9 2,9 2,2 7,1 7,4 20,2 28,9 51,6 112,4 144,4 247,4 353,7 687,8 1 005,4 1 525,8 1 373,2
X. Nemoci dýchací soustavy 33,1 64,6 46,6 54,8 37,3 17,1 5,3 5,5 5,8 5 7,4 9,3 10,1 24,6 44,2 55,9 64,5 88 136,6 193,2 195,1 211,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,3 4,6 4,8 5,4 12,7 13,5 13,5 14,7 15,1 16,9 19,3 26,6 29,3 41,3 51,1 63,8 75,2 97,9 139,6 147,4 182,1 281,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,6 9,2 4,2 2,7 4,2 3,6 5,8 4 3,9 6,5 3,3 6,7 3,5 12,3 11,4 12,5 18,1 14,8 26,1 42,6 69,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,4 0 1,2 1,1 7,7 7,8 3,4 4,8 5,1 10,4 11,9 16 24,5 36,4 46,7 85,1 92,8 121,7 141,6 155,6 143 35,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 11,5 4,8 2,7 2,8 6,4 8,2 6,6 8,4 8,6 10 17,3 14 21,7 32,1 42,6 53,9 78,1 133,5 189,9 173,4 176,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 10,7 25,1 54,8 76,1 35 7,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,8 327,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 57,6 6,6 7 2,1 2,9 0,5 0,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0 2,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,8 13,8 9 2,7 3,5 4,3 1,9 1,8 1,9 2,7 2,6 3 7 7 7,3 12,9 16 25,5 40,2 85,1 73,7 105,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52,7 6,9 8,4 7 11,3 15,7 14,9 12,9 11,6 16,6 19,7 21,1 33,7 37,2 46,3 65,1 98,7 169,4 319,3 520,7 810,6 211,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45 975,3 4,8 3,8 6,3 3,6 4,8 7,7 11,2 14,8 14,1 16,5 24,5 38,9 61,7 91 107,7 120,9 105,4 85,1 95,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 578,5 1 512,6 126 137,6 165,3 213,8 171,6 206,3 282,1 249,6 270,6 296,6 450,3 535,6 769,8 968,1 1 132,7 1 601,5 2 439,0 3 314,2 3 979,2 2 711,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)