8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00–A08) 367 16 40 17 5 11 14 8 7 2 8 4 10 9 10 25 26 28 49 55 22 1
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 221 26 27 9 5 8 17 9 11 7 2 3 5 9 8 21 8 13 17 10 6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 24 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 1 0 2 3 0 1 4 1 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 450 1 10 2 8 8 4 6 3 8 5 14 6 23 29 58 51 55 70 61 25 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 870 16 50 57 45 44 41 39 41 40 44 34 34 55 72 77 58 39 42 31 11 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 502 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 12 11 26 42 109 91 78 68 39 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 233 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 14 27 71 47 32 27 5 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 344 0 0 0 0 0 6 6 0 2 2 11 14 15 23 46 51 43 53 45 21 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 421 0 0 0 0 0 0 6 4 13 13 37 26 49 67 65 66 33 28 12 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 309 0 0 0 0 0 0 1 5 18 14 23 10 32 57 57 41 16 27 7 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 140 0 0 0 0 0 0 4 3 1 11 11 9 18 23 35 7 9 5 4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 37 59 89 77 35 15 10 5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 29 45 80 67 57 39 18 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 658 3 14 8 28 13 18 28 24 36 40 46 81 156 231 291 309 153 118 51 9 1
Carcinoma in situ (D00–D09) 44 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 8 5 5 5 6 5 2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 489 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 22 67 97 119 99 36 21 10 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 329 0 0 0 0 0 0 1 17 30 70 100 63 14 11 11 12 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 571 6 10 12 13 18 32 39 45 52 76 81 92 143 186 257 210 135 98 53 12 1
Anémie (D50–D64) 345 0 1 8 5 1 2 1 7 6 9 5 11 7 23 39 34 50 61 41 32 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 178 3 13 6 7 9 4 5 4 5 6 5 2 7 17 28 31 10 6 9 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 690 0 4 18 13 19 20 6 13 14 15 33 49 55 76 83 90 61 71 32 16 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 346 43 187 132 62 53 11 18 25 48 28 43 23 62 71 98 62 82 118 114 58 8
Demence (F00–F03) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 14 12 7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 277 0 0 0 3 25 14 15 22 38 36 26 25 32 19 11 7 4 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 133 0 0 0 2 13 14 19 22 12 10 3 9 3 7 9 2 5 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 141 0 0 0 0 8 13 21 20 18 15 11 9 11 6 4 4 1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 108 0 0 0 1 5 4 3 10 8 8 9 11 17 5 12 7 7 0 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 582 0 10 17 25 51 36 51 57 50 48 40 34 35 21 27 17 23 23 14 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 6 7 9 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 42 0 0 0 0 3 6 3 2 6 2 6 2 6 2 2 1 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 544 10 42 50 26 22 21 19 29 28 18 31 20 56 32 48 30 26 17 10 7 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 274 0 0 0 0 0 0 4 4 1 3 5 4 12 35 28 43 49 42 32 12 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 171 1 20 37 38 36 27 23 52 73 71 83 92 112 122 146 97 70 42 24 5 0
Katarakta (H25–H26, H28) 445 0 1 0 0 0 0 2 4 3 1 8 3 16 15 42 69 94 107 64 14 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 464 7 27 24 17 14 7 7 11 15 21 16 20 34 37 36 52 36 43 29 11 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 616 13 51 94 34 15 8 21 21 25 25 24 31 46 43 52 43 35 25 7 3 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 707 0 0 0 0 0 2 4 6 9 17 27 27 39 60 72 81 92 127 91 50 3
Angina pectoris (I20) 156 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 9 21 24 17 23 19 18 11 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 677 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 25 31 68 89 91 114 60 107 52 10 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 588 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 14 10 42 63 78 121 94 87 52 16 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 341 0 2 0 0 0 4 4 4 4 7 13 12 31 33 38 54 32 49 37 16 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 526 0 2 0 7 8 4 10 15 19 18 29 36 119 118 179 253 241 227 179 59 3
Selhání srdce (I50) 1 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 18 50 82 136 171 189 271 258 129 22
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 490 1 2 0 0 1 2 5 7 17 10 32 45 70 114 186 237 174 288 193 98 8
Ateroskleróza (I70) 681 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 17 52 101 133 155 96 68 28 22 1
Varixy dolních končetin (I83) 387 0 0 0 0 1 4 14 17 48 45 52 36 51 44 40 20 6 0 8 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 068 0 2 4 9 20 22 28 26 33 38 51 39 63 106 129 148 128 117 67 35 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 294 32 98 36 24 10 9 9 12 7 3 5 4 4 9 6 8 3 8 5 1 1
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 197 40 44 26 23 15 9 12 14 24 20 28 33 53 66 118 126 124 154 177 78 13
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 377 81 57 19 5 2 2 2 7 8 4 5 2 8 15 17 31 23 22 38 24 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 182 1 469 436 72 49 46 30 34 18 10 8 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 495 0 1 21 24 37 25 34 46 39 39 41 32 37 44 32 23 4 8 6 1 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 539 1 3 1 0 0 0 0 0 2 4 11 15 57 81 114 89 54 60 29 17 1
Astma (J45–J46) 136 0 1 1 2 2 1 15 5 6 13 11 7 8 10 19 8 10 9 6 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 308 2 8 10 3 9 1 3 9 4 4 9 17 23 30 38 50 27 34 19 8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 220 0 23 29 8 23 23 22 9 10 12 1 8 10 10 9 9 7 5 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 85 5 1 2 1 0 9 4 7 3 1 4 9 5 7 7 6 7 3 4 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 198 4 6 7 9 4 8 3 3 3 14 7 20 19 17 17 21 15 9 7 5 0
Peptický vřed (K25–K28) 231 0 0 0 0 0 3 5 3 4 9 11 15 14 25 31 28 30 27 21 4 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 919 1 4 10 12 30 57 51 52 46 39 52 36 46 62 68 80 70 96 75 30 2
Nemoci appendixu (K35–K38) 496 0 4 18 53 40 77 68 55 44 26 15 16 17 19 19 12 2 5 2 3 1
Tříselná kýla (K40) 743 9 18 28 4 6 11 24 31 43 30 39 39 70 78 101 73 68 40 18 11 2
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 603 2 7 20 5 3 9 22 41 56 43 36 47 68 55 68 52 40 19 9 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 256 0 2 3 7 29 26 32 27 24 16 13 8 15 10 8 11 15 9 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 145 1 1 1 3 8 8 11 5 7 8 5 6 9 11 9 17 6 16 10 2 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 332 1 6 0 2 1 0 4 6 12 8 9 17 35 21 30 39 40 39 39 19 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 326 0 0 0 0 0 2 2 8 7 9 14 16 26 43 54 40 25 48 20 11 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 470 0 1 0 1 4 13 23 34 42 39 40 28 35 58 43 41 16 25 19 8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 358 2 2 7 5 5 3 1 3 7 10 6 12 24 44 53 51 43 45 22 8 5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 130 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 14 18 14 29 24 11 5 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 161 1 0 0 1 1 2 4 10 3 4 13 5 15 22 25 25 20 8 1 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 022 0 0 0 3 6 11 40 53 88 70 59 86 96 115 118 99 89 49 26 14 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 268 0 0 0 2 1 4 5 6 7 6 9 10 29 28 37 32 26 24 28 14 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 381 0 0 1 0 2 6 17 29 38 32 31 29 38 27 39 27 28 19 14 3 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 308 1 9 19 6 2 3 2 11 7 12 8 11 8 31 38 31 29 41 25 11 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 476 7 19 8 10 14 43 40 29 29 16 20 24 33 39 42 34 19 24 20 6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 406 8 11 1 12 14 21 20 27 39 16 24 10 39 29 33 41 17 20 17 7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 367 4 20 21 12 10 16 9 21 29 14 20 13 22 27 20 34 17 28 23 6 1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 637 0 0 0 2 0 1 2 1 5 6 21 28 74 95 130 117 88 49 15 3 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 703 0 0 0 0 0 0 3 1 7 6 21 35 70 86 155 152 104 55 6 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 403 0 0 0 3 23 23 37 34 46 50 40 39 29 34 26 12 6 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 547 1 3 36 20 27 25 20 25 29 17 41 42 53 41 57 45 22 25 16 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 60 0 3 0 1 6 0 0 5 0 9 5 1 0 11 8 6 4 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 194 0 0 0 14 8 3 2 3 7 7 3 7 11 19 34 31 24 12 7 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 411 0 0 0 1 4 1 9 21 27 38 44 38 38 42 53 43 31 12 7 2 0
Dorzalgie (M54) 778 1 0 0 9 6 7 23 18 39 42 44 55 70 59 86 78 96 74 58 13 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 351 0 6 2 8 11 9 11 11 26 27 32 35 34 39 46 26 13 8 7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 187 0 2 1 12 10 2 4 2 14 7 9 22 17 12 19 16 13 10 14 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 637 9 13 9 11 24 38 17 17 32 27 29 30 41 55 64 61 65 53 30 11 1
Selhání ledvin (N17–N19) 382 0 3 0 0 0 3 3 8 2 6 12 13 21 41 58 50 37 61 49 14 1
Urolitiáza (N20–N23) 650 0 1 0 0 2 20 26 35 67 58 57 49 47 62 89 64 40 17 11 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 323 22 17 16 3 13 21 20 19 30 33 35 45 72 89 134 137 135 198 195 76 13
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 39 43 82 76 67 29 9 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 367 2 16 20 16 22 20 19 15 24 12 13 16 28 35 29 27 23 21 7 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 104 0 0 0 1 3 7 15 14 17 13 10 5 10 3 3 3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 118 0 0 0 0 8 13 10 18 13 8 25 6 3 1 5 3 3 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 481 0 0 0 2 9 4 12 27 25 55 132 111 32 25 14 15 10 6 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 477 0 1 0 7 23 49 98 138 143 113 110 88 118 145 186 122 83 30 14 9 0
Lékařský potrat (O04) 280 0 0 0 1 12 40 56 65 64 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 606 0 0 0 0 17 47 110 207 163 54 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 623 0 0 0 0 30 81 157 231 108 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 374 0 0 0 0 17 51 90 137 65 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 043 0 0 0 0 72 249 812 1 227 608 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1 087 0 0 0 0 14 99 283 452 209 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 29 0 0 0 0 2 3 9 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 25 0 0 0 0 0 2 4 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 427 63 98 120 25 20 16 21 14 8 10 5 4 5 4 7 5 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 208 0 1 1 0 1 3 3 4 5 17 17 15 16 17 29 17 26 19 13 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 291 3 7 14 33 29 28 21 17 15 17 7 8 8 17 15 10 11 20 6 3 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 575 64 144 44 36 49 25 38 53 44 45 54 64 84 99 146 141 111 157 107 59 11
Nitrolební poranění (S06) 1 160 7 44 36 48 57 68 59 58 74 58 47 47 75 60 71 79 64 100 77 31 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 398 26 22 22 20 28 27 23 23 19 21 12 27 16 19 21 17 15 17 16 7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 272 0 3 33 30 7 7 9 13 7 13 13 17 14 15 26 25 10 15 8 7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 958 0 6 3 4 3 1 3 0 3 3 9 18 15 44 80 96 109 189 226 136 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 477 0 1 7 19 4 21 22 32 38 32 23 38 50 54 44 44 17 10 11 6 4
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 2 669 1 21 59 47 95 160 195 193 224 191 166 150 168 152 191 120 149 185 130 68 4
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 118 9 28 6 2 3 0 4 1 8 8 9 6 4 8 4 8 2 4 3 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 313 8 39 9 19 56 16 18 13 20 17 16 12 16 9 8 6 4 18 6 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 570 0 2 7 6 4 2 7 11 27 19 18 30 55 59 101 95 50 41 18 16 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 79 0 3 2 3 2 5 5 4 6 10 12 11 4 2 5 3 1 0 0 0 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 168 6 29 9 8 5 8 9 7 7 5 14 6 17 7 12 4 5 4 4 0 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 116 19 24 9 15 9 1 0 2 3 2 2 1 4 6 5 3 4 4 2 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 39 0 0 0 0 1 1 1 3 10 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 002 4 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 813 0 35 8 16 8 12 17 45 43 104 41 96 206 323 426 257 96 52 23 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 3 154 22 47 51 62 38 53 143 219 270 159 103 132 222 294 376 356 273 201 104 28 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 73 986 5 004 1 950 1 744 1 166 1 515 2 079 3 396 4 613 3 997 2 846 2 875 3 006 4 492 5 556 7 270 6 717 5 156 5 210 3 670 1 555 169
Počet případů hospitalizace – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 1 3,7 2,4 0,9 0,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 1 1,4 2,3 4,9 9 9,5 3,5
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 6 1,6 0,5 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,9 0,4 1,1 1,7 1,6 2,6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 0,4 0
Septikémie (A40–A41) 1,2 0,2 0,6 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3 0,9 1,2 2,4 2,7 4,5 7 10 10,8 10,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2,3 3,7 3 3,1 3,2 3,1 2 1,4 1,3 1,2 1,6 1,4 1,5 2,3 2,9 3,2 3,1 3,2 4,2 5,1 4,8 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1 1,7 4,5 4,9 6,4 6,8 6,4 1,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 3 2,5 2,6 2,7 0,8 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,6 0,9 1,9 2,7 3,5 5,3 7,4 9,1 21,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,5 1,6 1,1 2 2,7 2,7 3,5 2,7 2,8 2 0,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 1 0,4 1,3 2,3 2,4 2,2 1,3 2,7 1,1 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,5 0,4 0,7 0,9 1,5 0,4 0,7 0,5 0,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,5 2,4 3,7 4,1 2,9 1,5 1,6 2,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,2 1,8 3,3 3,6 4,7 3,9 2,9 2,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 4,4 0,7 0,8 0,4 2 0,9 0,9 1 0,8 1,1 1,5 1,9 3,5 6,4 9,4 12,1 16,5 12,6 11,8 8,4 3,9 3,5
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1 2,7 3,9 5 5,3 3 2,1 1,6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 2,6 4,2 2,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 4,2 1,4 0,6 0,6 0,9 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 2,8 3,4 4 5,9 7,5 10,7 11,2 11,1 9,8 8,7 5,2 3,5
Anémie (D50–D64) 0,9 0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,9 1,6 1,8 4,1 6,1 6,7 13,9 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,2 1,7 0,8 0,6 1,5 0,4 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,8 0 0,2 1 0,9 1,4 1 0,2 0,4 0,4 0,6 1,4 2,1 2,3 3,1 3,5 4,8 5 7,1 5,2 6,9 7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 3,6 9,9 11,2 7,1 4,4 3,8 0,5 0,7 0,8 1,4 1 1,8 1 2,5 2,9 4,1 3,3 6,7 11,8 18,7 25,1 28,2
Demence (F00–F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 1,4 2 3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0,2 1,8 0,7 0,6 0,7 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0 0 0 0,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,4 0 0 0 0 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0,4 0,6 0 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,5 0 0,6 0,9 1,8 3,6 1,7 1,9 1,8 1,5 1,8 1,7 1,5 1,4 0,9 1,1 0,9 1,9 2,3 2,3 1,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1,5 1,7 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,3 2,5 2,7 1,8 1,6 1 0,7 0,9 0,8 0,7 1,3 0,9 2,3 1,3 2 1,6 2,1 1,7 1,6 3 7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1,4 1,2 2,3 4 4,2 5,2 5,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 3,1 0,2 1,2 2 2,7 2,6 1,3 0,8 1,7 2,2 2,6 3,5 4 4,6 5 6,1 5,2 5,8 4,2 3,9 2,2 0
Katarakta (H25–H26, H28) 1,2 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,7 0,6 1,8 3,7 7,7 10,7 10,5 6,1 7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,2 1,6 1,6 1,3 1,2 1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,9 1,4 1,5 1,5 2,8 3 4,3 4,7 4,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,6 3 3 5,1 2,4 1,1 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,9 1,7 2,2 2,3 2,9 2,5 1,1 1,3 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 1,2 1,6 2,4 3 4,3 7,6 12,8 14,9 21,7 10,6
Angina pectoris (I20) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1 0,7 1,2 1,6 1,8 1,8 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,1 1,4 2,8 3,6 3,8 6,1 4,9 10,7 8,5 4,3 10,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,4 1,7 2,6 3,3 6,5 7,7 8,7 8,5 6,9 7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,9 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 1,3 1,3 1,6 2,9 2,6 4,9 6,1 6,9 3,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 4 0 0,1 0 0,5 0,6 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1,6 4,9 4,8 7,5 13,5 19,8 22,8 29,3 25,6 10,6
Selhání srdce (I50) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 0,8 2 3,3 5,7 9,1 15,5 27,2 42,2 55,9 77,5
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 4 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 1,3 2 2,9 4,6 7,8 12,6 14,3 28,9 31,6 42,5 28,2
Ateroskleróza (I70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,1 4,1 5,5 8,3 7,9 6,8 4,6 9,5 3,5
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,4 1,7 2,2 1,6 2,1 1,8 1,7 1,1 0,5 0 1,3 0,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 2,8 0 0,1 0,2 0,6 1,4 1,1 1 0,8 1 1,4 2,2 1,7 2,6 4,3 5,4 7,9 10,5 11,7 11 15,2 10,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0,8 7,4 5,9 1,9 1,7 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,8 0,8 0,4 3,5
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 3,2 9,2 2,6 1,4 1,6 1,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 1,2 1,4 2,2 2,7 4,9 6,7 10,2 15,5 29 33,8 45,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 18,7 3,4 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 1,7 1,9 2,2 6,2 10,4 17,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3,1 0,2 28 23,4 5,1 3,5 2,2 1,1 1,1 0,5 0,4 0,3 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,3 0 0,1 1,1 1,7 2,6 1,2 1,3 1,5 1,2 1,4 1,7 1,4 1,5 1,8 1,3 1,2 0,3 0,8 1 0,4 3,5
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 2,3 3,3 4,8 4,7 4,4 6 4,7 7,4 3,5
Astma (J45–J46) 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,4 0,8 0,9 1 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 2,7 2,2 3,4 3,1 3,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,6 0 1,4 1,6 0,6 1,6 1,1 0,8 0,3 0,3 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 1,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,7 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,5 0,9 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,2 0,9 1,1 2,2 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 1 1,3 1,5 2,5 2,7 3,4 1,7 3,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 2,4 0,2 0,2 0,5 0,8 2,1 2,7 1,9 1,7 1,4 1,4 2,2 1,6 1,9 2,5 2,8 4,3 5,8 9,6 12,3 13 7
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,3 0 0,2 1 3,7 2,9 3,7 2,5 1,8 1,3 1 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,2 0,5 0,3 1,3 3,5
Tříselná kýla (K40) 2 2,1 1,1 1,5 0,3 0,4 0,5 0,9 1 1,3 1,1 1,6 1,7 2,9 3,2 4,2 3,9 5,6 4 2,9 4,8 7
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,6 0,5 0,4 1,1 0,4 0,2 0,4 0,8 1,3 1,7 1,6 1,5 2,1 2,8 2,2 2,8 2,8 3,3 1,9 1,5 0,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,7 0 0,1 0,2 0,5 2,1 1,3 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,6 1,2 0,9 0,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,5 1,6 1,6 0,9 3,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,9 0,2 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 1,4 0,9 1,3 2,1 3,3 3,9 6,4 8,2 14,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,7 2,3 2,1 2,1 4,8 3,3 4,8 3,5
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1,2 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,7 1,2 1,4 2,4 1,8 2,2 1,3 2,5 3,1 3,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 1 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 1 1,8 2,2 2,7 3,5 4,5 3,6 3,5 17,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,8 0,6 1,2 1 0,6 0,4 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,4 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,6 0,9 1 1,3 1,6 0,8 0,2 0,4 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,7 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,5 1,7 2,6 2,6 2,5 3,8 3,9 4,7 4,9 5,3 7,3 4,9 4,3 6,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 1,2 1,1 1,5 1,7 2,1 2,4 4,6 6,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 1 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,6 1,4 2,3 1,9 2,3 1,3 3,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,8 0,2 0,5 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 1,3 1,6 1,7 2,4 4,1 4,1 4,8 10,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 1,3 1,6 1,1 0,4 0,7 1 2,1 1,5 0,9 0,9 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 1,6 2,4 3,3 2,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1,1 1,8 0,7 0,1 0,8 1 1 0,7 0,9 1,2 0,6 1 0,4 1,6 1,2 1,4 2,2 1,4 2 2,8 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 1 0,9 1,2 1,1 0,8 0,7 0,8 0,3 0,7 0,9 0,5 0,8 0,6 0,9 1,1 0,8 1,8 1,4 2,8 3,8 2,6 3,5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,7 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,9 1,2 3 3,9 5,4 6,2 7,2 4,9 2,5 1,3 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,9 1,5 2,9 3,5 6,5 8,1 8,6 5,5 1 0,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 0,2 1,6 1,1 1,4 1,1 1,4 1,9 1,7 1,7 1,2 1,4 1,1 0,6 0,5 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,5 0,2 0,2 1,9 1,4 1,9 1,2 0,7 0,8 0,9 0,6 1,7 1,8 2,2 1,7 2,4 2,4 1,8 2,5 2,6 0,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,2 0 0,2 0 0,1 0,4 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,5 0 0 0 1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,8 1,4 1,7 2 1,2 1,1 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,1 0 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0,7 0,8 1,4 1,9 1,7 1,6 1,7 2,2 2,3 2,5 1,2 1,1 0,9 0
Dorzalgie (M54) 2,1 0,2 0 0 0,6 0,4 0,3 0,8 0,6 1,2 1,6 1,9 2,4 2,9 2,4 3,6 4,2 7,9 7,4 9,5 5,6 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 0,9 0 0,4 0,1 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 1 1,3 1,5 1,4 1,6 1,9 1,4 1,1 0,8 1,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,5 0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 1 0,7 0,5 0,8 0,9 1,1 1 2,3 0,4 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,7 2,1 0,8 0,5 0,8 1,7 1,8 0,6 0,5 0,9 1 1,2 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 5,3 5,3 4,9 4,8 3,5
Selhání ledvin (N17–N19) 1 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 1,7 2,4 2,7 3 6,1 8 6,1 3,5
Urolitiáza (N20–N23) 1,7 0 0,1 0 0 0,1 1 1 1,1 2 2,2 2,4 2,1 1,9 2,5 3,7 3,4 3,3 1,7 1,8 2,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 3,5 5,1 1 0,9 0,2 0,9 1 0,7 0,6 0,9 1,2 1,5 2 2,9 3,6 5,6 7,3 11,1 19,9 31,9 32,9 45,8
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,6 1,7 3,4 4,1 5,5 2,9 1,5 1,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 0,5 1 1,1 1,1 1,6 1 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7 1,1 1,4 1,2 1,4 1,9 2,1 1,1 0,9 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0 0 0 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,3 1,1 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,3 0 0 0 0,1 0,6 0,2 0,4 0,9 0,7 2 5,6 4,9 1,3 1 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,9 0 0,1 0 0,5 1,6 2,4 3,6 4,4 4,2 4,2 4,6 3,9 4,8 5,9 7,8 6,5 6,8 3 2,3 3,9 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0,1 0,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,6 0 0 0 0 1,2 2,3 4 6,7 4,8 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,7 0 0 0 0 2,1 3,9 5,8 7,4 3,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 1 0 0 0 0 1,2 2,5 3,3 4,4 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8,1 0 0 0 0 5,1 12 29,9 39,4 18 2,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2,9 0 0 0 0 1 4,8 10,4 14,5 6,2 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,2 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 1,1 14,5 5,9 6,4 1,8 1,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 0,9 2,1 1,9 2,1 1,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 0,7 0,4 0,8 2,3 2,1 1,4 0,8 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 0,9 2 1 1,3 7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 4,2 14,8 8,6 2,4 2,5 3,5 1,2 1,4 1,7 1,3 1,7 2,3 2,8 3,4 4 6,1 7,5 9,1 15,8 17,5 25,6 38,7
Nitrolební poranění (S06) 3,1 1,6 2,6 1,9 3,4 4,1 3,3 2,2 1,9 2,2 2,2 2 2,1 3,1 2,4 3 4,2 5,3 10 12,6 13,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,1 6 1,3 1,2 1,4 2 1,3 0,8 0,7 0,6 0,8 0,5 1,2 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,7 2,6 3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7 0 0,2 1,8 2,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 1,1 1,3 0,8 1,5 1,3 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,5 0 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,8 0,6 1,8 3,3 5,1 9 19 37 59 35,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,3 0 0,1 0,4 1,3 0,3 1 0,8 1 1,1 1,2 1 1,7 2 2,2 1,8 2,3 1,4 1 1,8 2,6 14,1
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 7,1 0,2 1,3 3,2 3,3 6,8 7,7 7,2 6,2 6,6 7,1 7 6,6 6,9 6,2 8 6,4 12,3 18,6 21,3 29,5 14,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,3 2,1 1,7 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,8 1,8 2,3 0,5 1,3 4 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 1,8 1 1,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 1,5 0 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 0,8 1,3 2,3 2,4 4,2 5,1 4,1 4,1 2,9 6,9 7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 3,5
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,4 1,4 1,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,7 0 7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 4,4 1,4 0,5 1,1 0,6 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,6 922,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,8 0 2,1 0,4 1,1 0,6 0,6 0,6 1,4 1,3 3,9 1,7 4,2 8,4 13,1 17,8 13,7 7,9 5,2 3,8 2,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 8,4 5,1 2,8 2,7 4,4 2,7 2,6 5,3 7 8 5,9 4,3 5,8 9,1 11,9 15,7 19 22,5 20,2 17 12,1 3,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 196,3 1 153,8 116,4 93,7 82 107,9 100,2 124,9 148,2 118,5 105,7 121,3 131,7 183,8 225,5 303,4 358,2 424,1 523,1 600,9 674 595,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)