8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 967 116 364 145 42 26 5 1 1 9 8 5 8 18 28 37 34 42 36 38 4 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 722 91 217 128 75 58 2 2 7 3 2 11 6 8 12 19 18 14 29 14 6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 27 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 5 3 0 3 3 1 1 1 1 1 0
Septikémie (A40–A41) 4 090 167 279 163 119 121 23 34 39 42 78 128 123 233 359 536 561 424 396 199 62 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 20 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 531 123 301 187 85 82 25 28 19 45 34 38 53 70 83 110 84 71 55 29 8 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 6 478 0 0 4 3 2 1 11 16 52 93 136 318 584 1 031 1 299 1 143 839 624 266 53 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 1 070 0 0 0 3 0 2 1 1 12 22 32 53 124 241 258 184 99 31 5 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 185 0 0 1 0 0 3 1 5 6 4 2 8 11 16 23 37 29 25 11 3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 896 0 0 0 0 0 0 4 26 41 59 83 56 80 121 136 126 79 67 13 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 1 262 0 0 0 0 0 3 10 33 63 82 84 86 146 190 224 170 86 60 24 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 595 0 0 4 2 0 4 4 7 25 31 57 51 78 101 104 64 34 20 9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 742 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 17 88 241 417 538 318 65 35 12 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 280 0 0 0 4 0 1 1 3 5 10 9 52 75 201 266 269 170 140 52 20 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 11 502 89 509 395 291 271 125 141 167 270 391 481 738 1 249 1 668 1 819 1 502 805 444 131 13 3
Carcinoma in situ (D00–D09) 164 0 0 0 0 0 1 3 7 13 18 22 18 11 18 21 19 6 7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 352 0 1 0 1 1 6 4 4 2 7 3 21 33 62 81 58 47 18 2 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 2 042 0 0 0 0 0 4 15 55 192 479 639 385 116 72 43 31 10 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 5 479 32 54 64 92 103 103 159 201 282 360 359 394 565 672 836 648 315 180 50 10 0
Anémie (D50–D64) 582 27 32 33 18 23 7 7 6 8 22 7 25 27 45 70 50 65 49 44 17 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 584 25 76 62 33 29 8 12 12 18 18 20 22 18 41 46 40 41 34 21 8 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 2 295 2 71 128 158 157 103 72 70 74 91 94 112 144 183 227 196 158 137 89 27 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 6 732 216 730 453 239 255 94 163 196 382 380 407 409 507 565 630 417 288 230 124 44 3
Demence (F00–F03) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 3 7 5 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 957 3 0 0 115 364 183 148 166 209 196 166 132 130 61 38 27 7 9 1 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 597 0 3 2 10 79 91 62 77 70 48 29 34 24 20 12 11 6 12 6 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 87 0 0 1 2 12 6 8 12 10 5 8 5 12 2 3 0 0 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 113 3 6 0 3 7 12 7 5 5 9 11 6 6 9 4 11 5 2 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 719 5 15 23 89 147 58 54 30 45 31 27 22 30 26 30 17 24 25 17 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 6 10 2 3 0
Roztroušená skleróza (G35) 56 0 0 0 2 6 2 6 2 5 4 6 7 7 4 4 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 673 92 263 257 231 218 123 131 145 170 170 189 192 229 275 264 230 195 170 104 25 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 857 0 0 0 1 0 0 7 6 15 14 27 50 69 90 139 140 118 111 49 20 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2 755 94 133 195 201 162 97 108 120 145 124 128 134 176 230 255 201 149 76 20 7 0
Katarakta (H25–H26, H28) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 126 12 25 14 15 7 0 1 4 2 2 3 4 5 4 8 5 9 4 1 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 551 34 129 49 35 14 8 17 18 19 24 17 20 29 40 39 23 23 9 3 1 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 060 0 0 1 6 12 6 7 20 18 50 51 68 106 128 150 115 114 110 64 30 4
Angina pectoris (I20) 1 605 0 0 0 0 0 0 0 7 15 22 56 114 167 246 311 239 200 154 66 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 11 619 0 0 0 0 0 2 12 38 162 280 577 826 1 211 1 696 1 938 1 534 1 226 1 213 662 218 24
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 4 406 0 0 0 0 0 2 2 4 27 42 102 203 482 737 911 830 542 366 125 29 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 2 024 1 4 2 0 15 19 33 40 58 88 104 96 147 216 304 260 239 239 118 40 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 14 271 27 18 22 37 39 78 78 104 212 277 322 571 1 014 1 735 2 362 2 418 1 946 1 750 981 257 23
Selhání srdce (I50) 8 838 3 2 1 1 4 9 14 26 45 103 147 226 452 908 1 303 1 436 1 373 1 450 960 346 29
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 16 341 4 6 13 3 19 36 81 83 185 326 475 689 1 187 1 880 2 655 2 627 2 235 2 146 1 253 408 30
Ateroskleróza (I70) 3 723 0 0 0 0 0 0 1 4 13 25 58 148 405 704 862 647 373 265 166 40 12
Varixy dolních končetin (I83) 79 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 1 6 7 9 11 8 8 6 9 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 8 533 13 44 40 110 168 90 118 126 209 254 299 400 655 1 044 1 342 1 313 1 094 772 341 88 13
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 797 272 825 322 113 95 9 11 16 9 13 10 13 13 23 9 11 9 14 6 4 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 4 682 309 716 340 173 121 41 31 51 48 66 89 120 208 326 449 415 369 427 262 105 16
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 2 233 739 912 224 58 42 12 5 7 3 5 10 10 15 17 33 33 29 38 28 13 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 312 0 518 437 101 61 51 35 31 30 16 12 5 10 4 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 937 3 21 47 55 87 43 44 53 66 70 60 57 76 78 74 48 28 18 9 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 845 16 19 11 9 6 3 2 2 7 9 22 53 160 327 406 292 209 185 96 9 2
Astma (J45–J46) 601 39 124 99 74 49 5 14 16 17 14 14 9 17 22 23 29 18 13 1 4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 6 965 93 131 97 75 123 113 96 99 121 159 214 291 559 871 1 133 965 748 651 326 87 13
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 403 0 8 47 80 138 47 22 23 15 10 3 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 456 7 115 148 69 19 8 5 5 8 9 11 15 5 14 8 3 4 2 1 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 621 28 12 19 11 20 11 9 13 34 31 52 47 64 43 54 53 54 26 28 12 0
Peptický vřed (K25–K28) 2 103 1 0 4 4 5 22 29 29 51 67 86 157 179 211 282 235 243 247 182 62 7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 245 68 86 101 93 86 20 18 20 28 34 53 38 51 78 109 92 94 90 63 23 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 2 267 2 57 388 692 364 44 53 54 58 40 46 38 59 79 92 62 53 51 23 11 1
Tříselná kýla (K40) 863 59 34 30 6 10 7 6 2 10 15 24 27 37 74 108 122 101 102 61 28 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 856 9 14 19 7 4 5 17 39 53 101 97 126 182 254 290 265 166 115 68 23 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 1 148 0 14 21 68 118 132 120 129 128 107 64 49 44 57 44 28 13 10 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 199 10 21 15 12 11 2 2 5 4 7 6 3 3 10 10 24 17 18 14 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 3 015 73 102 27 19 26 23 36 45 71 79 100 119 213 302 402 352 294 381 252 89 10
Divertikulární nemoc střeva (K57) 926 0 1 1 0 0 0 4 14 12 32 42 44 75 122 138 133 100 124 61 19 4
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 507 9 6 8 11 12 2 9 6 12 14 18 15 34 52 51 56 51 70 53 16 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 886 7 21 28 10 15 8 5 6 14 22 24 23 50 96 124 111 102 117 70 32 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 458 0 0 0 0 0 0 7 8 33 32 57 72 80 75 66 23 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 755 19 16 15 20 29 12 11 24 36 36 48 61 87 100 93 64 45 20 17 2 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 4 551 0 1 6 36 67 42 79 138 220 203 247 269 407 577 665 612 455 326 156 44 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 923 2 4 6 2 7 6 14 10 17 19 17 36 65 99 133 128 132 113 77 28 8
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 2 816 0 20 34 23 43 39 84 119 208 238 222 232 226 280 309 249 173 178 95 41 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 3 545 23 29 45 29 39 44 50 64 99 120 142 186 257 307 445 401 365 443 315 127 15
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 799 25 48 46 32 40 8 12 8 24 17 25 34 51 84 92 77 61 51 50 12 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 120 10 37 21 18 6 1 0 1 2 0 1 1 0 5 5 6 1 2 2 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 428 13 51 40 36 25 8 6 11 20 17 15 12 26 21 25 23 19 24 23 12 1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 10 053 1 0 0 0 5 19 20 48 113 191 306 558 1 051 1 640 2 184 1 897 1 267 625 113 15 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 9 004 0 0 0 0 0 0 1 6 11 37 118 284 681 1 350 2 219 2 254 1 398 557 84 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 157 0 0 0 10 27 5 6 3 10 14 12 16 14 11 12 12 5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 876 4 12 58 100 73 17 16 13 30 20 27 46 58 79 109 78 61 53 18 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 97 8 11 2 11 3 6 5 1 5 1 9 1 6 11 5 8 4 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 1 516 0 5 14 115 115 22 8 30 65 103 90 136 184 174 187 133 93 32 10 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 971 0 0 0 0 5 2 13 40 84 109 114 113 141 103 107 73 43 19 5 0 0
Dorzalgie (M54) 563 0 3 5 45 84 1 5 6 21 30 15 40 39 50 79 55 32 30 18 3 2
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 338 1 8 10 13 19 8 13 12 24 20 22 32 46 33 32 17 21 4 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 772 1 5 16 55 41 11 14 22 30 36 47 43 62 100 101 77 43 40 21 7 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 748 280 255 125 53 156 31 20 25 32 35 45 59 74 104 109 106 86 81 53 18 1
Selhání ledvin (N17–N19) 2 530 10 13 10 15 30 20 52 48 71 106 92 151 200 279 354 358 282 248 147 42 2
Urolitiáza (N20–N23) 1 167 1 3 12 8 32 10 10 42 50 59 75 88 112 151 165 152 94 70 26 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 228 24 34 25 22 41 8 11 12 24 39 41 67 88 108 155 158 129 134 85 21 2
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 114 298 425 411 285 143 26 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 456 14 66 107 79 42 1 6 5 3 1 6 6 17 23 13 22 18 19 8 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 302 1 0 0 5 18 15 18 26 54 55 19 33 27 12 7 10 0 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 186 0 0 0 2 15 16 17 17 29 25 26 13 9 6 2 4 3 1 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 586 1 0 0 8 11 12 8 23 63 131 139 87 19 15 25 20 14 5 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 2 851 3 5 3 22 33 48 105 164 222 194 215 213 272 331 410 320 174 86 26 5 0
Lékařský potrat (O04) 17 0 0 0 0 1 2 4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 261 0 0 0 0 8 20 59 90 59 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 084 0 0 0 2 39 225 524 745 452 84 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 622 0 0 0 0 23 79 185 203 112 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 356 0 0 0 0 20 38 103 134 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 5 714 0 0 0 1 82 449 1 420 2 161 1 332 255 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 40 0 0 0 0 4 3 10 8 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 55 0 0 0 0 0 5 15 20 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 387 4 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1 963 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 2 809 1 164 529 299 183 185 71 52 44 39 33 29 38 27 39 42 24 8 2 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 044 0 2 14 24 82 4 5 10 23 53 54 66 97 109 122 119 102 94 47 16 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 820 19 77 285 472 368 52 55 56 91 87 94 82 117 161 175 182 154 157 94 37 5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 378 2 9 1 9 12 10 8 7 4 14 12 21 35 42 70 47 37 26 9 2 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 9 284 582 1 369 562 607 823 92 108 125 157 166 212 267 369 545 683 705 651 686 420 139 16
Nitrolební poranění (S06) 6 235 60 314 391 434 414 175 196 172 236 272 308 342 373 456 459 421 358 435 294 115 10
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 2 052 180 433 244 203 198 55 66 50 73 64 52 72 62 61 60 54 37 44 30 12 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 689 0 38 138 167 38 14 15 7 11 13 11 22 35 22 28 26 29 39 30 5 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 9 442 4 18 38 54 43 46 36 44 56 60 79 142 257 503 703 920 1 268 2 046 2 011 1 001 113
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 047 1 7 34 54 55 20 61 44 66 66 47 61 90 85 95 82 59 54 45 20 1
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 9 244 29 152 376 447 557 518 478 462 573 512 546 541 641 676 679 577 474 504 374 114 14
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 733 61 291 43 23 10 18 23 25 26 24 41 22 19 21 22 18 17 18 9 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 3 447 32 273 67 196 443 260 241 239 268 290 230 186 200 127 117 72 58 83 50 14 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 3 478 9 24 16 24 26 12 32 30 57 71 89 146 247 484 640 630 446 321 132 39 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 256 1 2 2 6 13 20 19 21 19 26 17 17 18 15 18 14 11 9 6 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 881 28 138 66 58 56 24 27 33 55 45 38 48 56 51 58 22 24 28 17 7 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 609 114 24 11 15 24 8 8 9 23 30 22 31 43 51 57 36 37 45 17 4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 40 0 0 0 0 0 0 7 6 13 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 792 1 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 683 9 69 60 57 65 18 10 14 12 27 36 38 54 80 77 42 8 6 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 2 569 36 52 63 50 67 78 134 163 162 130 103 140 187 278 267 262 174 130 67 25 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 298 087 13 837 11 488 8 132 7 611 8 475 4 680 6 659 8 433 9 597 9 488 10 749 13 447 20 290 29 494 37 023 33 406 25 545 22 260 12 732 4 318 423
Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče – na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 9,2 107 80,3 25,8 9 5,5 0,8 0,1 0,1 1 1 0,7 1,2 2,6 3,8 5,6 7,3 13,7 15,2 29,3 9,2 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6,9 84 47,9 22,7 16,1 12,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,2 1,6 0,9 1,2 1,6 2,9 3,9 4,6 12,2 10,8 13,7 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,3 0 0 0,4 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,7 0,5 0 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,8 2,3 0
Septikémie (A40–A41) 38,9 154,1 61,6 28,9 25,6 25,7 3,6 4,9 5,1 4,5 9,6 18,4 18,8 33,5 49,3 80,7 120 138,5 167,2 153,4 141,8 79
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 14,5 113,5 66,4 33,2 18,3 17,4 3,9 4 2,5 4,9 4,2 5,5 8,1 10,1 11,4 16,6 18 23,2 23,2 22,4 18,3 19,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 61,5 0 0 0,7 0,6 0,4 0,2 1,6 2,1 5,6 11,4 19,5 48,5 84,1 141,6 195,6 244,6 274,1 263,4 205,1 121,3 59,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 10,2 0 0 0 0,6 0 0,3 0,1 0,1 1,3 2,7 4,6 8,1 17,9 33,1 38,9 39,4 32,3 13,1 3,9 4,6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 1,8 0 0 0,2 0 0 0,5 0,1 0,7 0,6 0,5 0,3 1,2 1,6 2,2 3,5 7,9 9,5 10,6 8,5 6,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8,5 0 0 0 0 0 0 0,6 3,4 4,4 7,3 11,9 8,5 11,5 16,6 20,5 27 25,8 28,3 10 11,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 12 0 0 0 0 0 0,5 1,4 4,3 6,8 10,1 12,1 13,1 21 26,1 33,7 36,4 28,1 25,3 18,5 2,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,7 0 0 0,7 0,4 0 0,6 0,6 0,9 2,7 3,8 8,2 7,8 11,2 13,9 15,7 13,7 11,1 8,4 6,9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 16,6 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2,4 13,4 34,7 57,3 81 68 21,2 14,8 9,3 9,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12,2 0 0 0 0,9 0 0,2 0,1 0,4 0,5 1,2 1,3 7,9 10,8 27,6 40,1 57,6 55,5 59,1 40,1 45,8 39,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 109,3 82,1 112,3 70,1 62,7 57,5 19,7 20,1 21,9 29,2 48,1 69,1 112,6 179,8 229,1 273,9 321,4 263 187,4 101 29,7 59,3
Carcinoma in situ (D00–D09) 1,6 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 1,4 2,2 3,2 2,7 1,6 2,5 3,2 4,1 2 3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,3 0 0,2 0 0,2 0,2 0,9 0,6 0,5 0,2 0,9 0,4 3,2 4,8 8,5 12,2 12,4 15,4 7,6 1,5 2,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 19,4 0 0 0 0 0 0,6 2,1 7,2 20,7 58,9 91,8 58,7 16,7 9,9 6,5 6,6 3,3 0,4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 52,1 29,5 11,9 11,4 19,8 21,8 16,2 22,7 26,3 30,5 44,3 51,6 60,1 81,4 92,3 125,9 138,7 102,9 76 38,5 22,9 0
Anémie (D50–D64) 5,5 24,9 7,1 5,9 3,9 4,9 1,1 1 0,8 0,9 2,7 1 3,8 3,9 6,2 10,5 10,7 21,2 20,7 33,9 38,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 5,5 23,1 16,8 11 7,1 6,2 1,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2,9 3,4 2,6 5,6 6,9 8,6 13,4 14,4 16,2 18,3 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 21,8 1,8 15,7 22,7 34 33,3 16,2 10,3 9,2 8 11,2 13,5 17,1 20,7 25,1 34,2 41,9 51,6 57,8 68,6 61,8 39,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 64 199,3 161,1 80,4 51,5 54,1 14,8 23,3 25,7 41,3 46,7 58,5 62,4 73 77,6 94,9 89,2 94,1 97,1 95,6 100,7 59,3
Demence (F00–F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1,3 1 3 3,9 4,6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 18,6 2,8 0 0 24,8 77,2 28,8 21,1 21,8 22,6 24,1 23,9 20,1 18,7 8,4 5,7 5,8 2,3 3,8 0,8 4,6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 5,7 0 0,7 0,4 2,2 16,8 14,3 8,8 10,1 7,6 5,9 4,2 5,2 3,5 2,7 1,8 2,4 2 5,1 4,6 2,3 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,8 0 0 0,2 0,4 2,5 0,9 1,1 1,6 1,1 0,6 1,1 0,8 1,7 0,3 0,5 0 0 0 0,8 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 1,1 2,8 1,3 0 0,6 1,5 1,9 1 0,7 0,5 1,1 1,6 0,9 0,9 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 1,5 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 6,8 4,6 3,3 4,1 19,2 31,2 9,1 7,7 3,9 4,9 3,8 3,9 3,4 4,3 3,6 4,5 3,6 7,8 10,6 13,1 9,2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0,9 2 4,2 1,5 6,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0,4 1,3 0,3 0,9 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 1 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 34,9 84,9 58 45,6 49,7 46,2 19,4 18,7 19 18,4 20,9 27,2 29,3 33 37,8 39,8 49,2 63,7 71,8 80,2 57,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8,1 0 0 0 0,2 0 0 1 0,8 1,6 1,7 3,9 7,6 9,9 12,4 20,9 30 38,6 46,9 37,8 45,8 19,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 26,2 86,7 29,3 34,6 43,3 34,4 15,3 15,4 15,7 15,7 15,2 18,4 20,4 25,3 31,6 38,4 43 48,7 32,1 15,4 16 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,2 11,1 5,5 2,5 3,2 1,5 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 1,2 1,1 2,9 1,7 0,8 2,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 5,2 31,4 28,5 8,7 7,5 3 1,3 2,4 2,4 2,1 3 2,4 3,1 4,2 5,5 5,9 4,9 7,5 3,8 2,3 2,3 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 10,1 0 0 0,2 1,3 2,5 0,9 1 2,6 1,9 6,1 7,3 10,4 15,3 17,6 22,6 24,6 37,2 46,4 49,3 68,6 79
Angina pectoris (I20) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 2,7 8 17,4 24 33,8 46,8 51,1 65,3 65 50,9 18,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 110,4 0 0 0 0 0 0,3 1,7 5 17,5 34,4 82,9 126 174,4 232,9 291,8 328,2 400,6 512 510,3 498,7 474,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 41,9 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 2,9 5,2 14,7 31 69,4 101,2 137,2 177,6 177,1 154,5 96,4 66,3 39,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 19,2 0,9 0,9 0,4 0 3,2 3 4,7 5,2 6,3 10,8 14,9 14,6 21,2 29,7 45,8 55,6 78,1 100,9 91 91,5 19,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 135,6 24,9 4 3,9 8 8,3 12,3 11,1 13,6 22,9 34,1 46,3 87,1 146 238,3 355,7 517,4 635,8 738,7 756,3 588 454,5
Selhání srdce (I50) 84 2,8 0,4 0,2 0,2 0,8 1,4 2 3,4 4,9 12,7 21,1 34,5 65,1 124,7 196,2 307,3 448,6 612,1 740,1 791,6 573
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 155,3 3,7 1,3 2,3 0,6 4 5,7 11,6 10,9 20 40,1 68,3 105,1 170,9 258,2 399,8 562,1 730,3 905,8 965,9 933,4 592,8
Ateroskleróza (I70) 35,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,4 3,1 8,3 22,6 58,3 96,7 129,8 138,4 121,9 111,9 128 91,5 237,1
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0,9 1 1,2 1,7 1,7 2,6 2,5 6,9 4,6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 81,1 12 9,7 7,1 23,7 35,6 14,2 16,8 16,5 22,6 31,2 43 61 94,3 143,4 202,1 280,9 357,5 325,9 262,9 201,3 256,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 17,1 251 182 57,2 24,3 20,2 1,4 1,6 2,1 1 1,6 1,4 2 1,9 3,2 1,4 2,4 2,9 5,9 4,6 9,2 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 44,5 285,1 158 60,4 37,2 25,7 6,5 4,4 6,7 5,2 8,1 12,8 18,3 29,9 44,8 67,6 88,8 120,6 180,2 202 240,2 316,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 21,2 681,8 201,2 39,8 12,5 8,9 1,9 0,7 0,9 0,3 0,6 1,4 1,5 2,2 2,3 5 7,1 9,5 16 21,6 29,7 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 12,5 0 114,3 77,6 21,7 12,9 8 5 4,1 3,2 2 1,7 0,8 1,4 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 8,9 2,8 4,6 8,3 11,8 18,5 6,8 6,3 6,9 7,1 8,6 8,6 8,7 10,9 10,7 11,1 10,3 9,1 7,6 6,9 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 17,5 14,8 4,2 2 1,9 1,3 0,5 0,3 0,3 0,8 1,1 3,2 8,1 23 44,9 61,1 62,5 68,3 78,1 74 20,6 39,5
Astma (J45–J46) 5,7 36 27,4 17,6 15,9 10,4 0,8 2 2,1 1,8 1,7 2 1,4 2,4 3 3,5 6,2 5,9 5,5 0,8 9,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 66,2 85,8 28,9 17,2 16,1 26,1 17,8 13,7 13 13,1 19,5 30,8 44,4 80,5 119,6 170,6 206,5 244,4 274,8 251,3 199 256,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 3,8 0 1,8 8,3 17,2 29,3 7,4 3,1 3 1,6 1,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0 0,3 0 0,8 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 4,3 6,5 25,4 26,3 14,9 4 1,3 0,7 0,7 0,9 1,1 1,6 2,3 0,7 1,9 1,2 0,6 1,3 0,8 0,8 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 5,9 25,8 2,6 3,4 2,4 4,2 1,7 1,3 1,7 3,7 3,8 7,5 7,2 9,2 5,9 8,1 11,3 17,6 11 21,6 27,5 0
Peptický vřed (K25–K28) 20 0,9 0 0,7 0,9 1,1 3,5 4,1 3,8 5,5 8,2 12,4 24 25,8 29 42,5 50,3 79,4 104,3 140,3 141,8 138,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 11,8 62,7 19 17,9 20 18,2 3,2 2,6 2,6 3 4,2 7,6 5,8 7,3 10,7 16,4 19,7 30,7 38 48,6 52,6 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 21,5 1,8 12,6 68,9 149 77,2 6,9 7,6 7,1 6,3 4,9 6,6 5,8 8,5 10,8 13,9 13,3 17,3 21,5 17,7 25,2 19,8
Tříselná kýla (K40) 8,2 54,4 7,5 5,3 1,3 2,1 1,1 0,9 0,3 1,1 1,8 3,4 4,1 5,3 10,2 16,3 26,1 33 43,1 47 64,1 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 17,6 8,3 3,1 3,4 1,5 0,8 0,8 2,4 5,1 5,7 12,4 13,9 19,2 26,2 34,9 43,7 56,7 54,2 48,5 52,4 52,6 39,5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 10,9 0 3,1 3,7 14,6 25 20,8 17,1 16,9 13,8 13,2 9,2 7,5 6,3 7,8 6,6 6 4,2 4,2 0,8 2,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,9 9,2 4,6 2,7 2,6 2,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,9 0,9 0,5 0,4 1,4 1,5 5,1 5,6 7,6 10,8 11,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28,6 67,4 22,5 4,8 4,1 5,5 3,6 5,1 5,9 7,7 9,7 14,4 18,2 30,7 41,5 60,5 75,3 96,1 160,8 194,3 203,6 197,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,8 0 0,2 0,2 0 0 0 0,6 1,8 1,3 3,9 6 6,7 10,8 16,8 20,8 28,5 32,7 52,3 47 43,5 79
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 4,8 8,3 1,3 1,4 2,4 2,5 0,3 1,3 0,8 1,3 1,7 2,6 2,3 4,9 7,1 7,7 12 16,7 29,5 40,9 36,6 39,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 8,4 6,5 4,6 5 2,2 3,2 1,3 0,7 0,8 1,5 2,7 3,4 3,5 7,2 13,2 18,7 23,8 33,3 49,4 54 73,2 19,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,4 0 0 0 0 0 0 1 1 3,6 3,9 8,2 11 11,5 10,3 9,9 4,9 1 0,8 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 7,2 17,5 3,5 2,7 4,3 6,2 1,9 1,6 3,1 3,9 4,4 6,9 9,3 12,5 13,7 14 13,7 14,7 8,4 13,1 4,6 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 43,2 0 0,2 1,1 7,8 14,2 6,6 11,3 18,1 23,8 25 35,5 41 58,6 79,2 100,1 130,9 148,7 137,6 120,3 100,7 19,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 8,8 1,8 0,9 1,1 0,4 1,5 0,9 2 1,3 1,8 2,3 2,4 5,5 9,4 13,6 20 27,4 43,1 47,7 59,4 64,1 158,1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 26,8 0 4,4 6 5 9,1 6,1 12 15,6 22,5 29,3 31,9 35,4 32,5 38,5 46,5 53,3 56,5 75,1 73,2 93,8 59,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 33,7 21,2 6,4 8 6,2 8,3 6,9 7,1 8,4 10,7 14,8 20,4 28,4 37 42,2 67 85,8 119,3 187 242,8 290,6 296,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 7,6 23,1 10,6 8,2 6,9 8,5 1,3 1,7 1 2,6 2,1 3,6 5,2 7,3 11,5 13,9 16,5 19,9 21,5 38,5 27,5 39,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1,1 9,2 8,2 3,7 3,9 1,3 0,2 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0 0,7 0,8 1,3 0,3 0,8 1,5 2,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 4,1 12 11,3 7,1 7,8 5,3 1,3 0,9 1,4 2,2 2,1 2,2 1,8 3,7 2,9 3,8 4,9 6,2 10,1 17,7 27,5 19,8
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 95,5 0,9 0 0 0 1,1 3 2,9 6,3 12,2 23,5 44 85,1 151,3 225,2 328,9 405,9 414 263,8 87,1 34,3 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 85,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,2 4,5 17 43,3 98,1 185,4 334,1 482,3 456,8 235,1 64,8 9,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 0 0 0 2,2 5,7 0,8 0,9 0,4 1,1 1,7 1,7 2,4 2 1,5 1,8 2,6 1,6 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 8,3 3,7 2,6 10,3 21,5 15,5 2,7 2,3 1,7 3,2 2,5 3,9 7 8,4 10,8 16,4 16,7 19,9 22,4 13,9 9,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,9 7,4 2,4 0,4 2,4 0,6 0,9 0,7 0,1 0,5 0,1 1,3 0,2 0,9 1,5 0,8 1,7 1,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 14,4 0 1,1 2,5 24,8 24,4 3,5 1,1 3,9 7 12,7 12,9 20,8 26,5 23,9 28,2 28,5 30,4 13,5 7,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 9,2 0 0 0 0 1,1 0,3 1,9 5,2 9,1 13,4 16,4 17,2 20,3 14,1 16,1 15,6 14,1 8 3,9 0 0
Dorzalgie (M54) 5,3 0 0,7 0,9 9,7 17,8 0,2 0,7 0,8 2,3 3,7 2,2 6,1 5,6 6,9 11,9 11,8 10,5 12,7 13,9 6,9 39,5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 3,2 0,9 1,8 1,8 2,8 4 1,3 1,9 1,6 2,6 2,5 3,2 4,9 6,6 4,5 4,8 3,6 6,9 1,7 2,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 7,3 0,9 1,1 2,8 11,8 8,7 1,7 2 2,9 3,2 4,4 6,8 6,6 8,9 13,7 15,2 16,5 14,1 16,9 16,2 16 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 16,6 258,3 56,3 22,2 11,4 33,1 4,9 2,9 3,3 3,5 4,3 6,5 9 10,7 14,3 16,4 22,7 28,1 34,2 40,9 41,2 19,8
Selhání ledvin (N17–N19) 24 9,2 2,9 1,8 3,2 6,4 3,2 7,4 6,3 7,7 13 13,2 23 28,8 38,3 53,3 76,6 92,1 104,7 113,3 96,1 39,5
Urolitiáza (N20–N23) 11,1 0,9 0,7 2,1 1,7 6,8 1,6 1,4 5,5 5,4 7,3 10,8 13,4 16,1 20,7 24,8 32,5 30,7 29,5 20 16 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 11,7 22,1 7,5 4,4 4,7 8,7 1,3 1,6 1,6 2,6 4,8 5,9 10,2 12,7 14,8 23,3 33,8 42,2 56,6 65,5 48 39,5
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 4,4 16,4 40,9 64 87,9 93,1 60,4 20 11,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 4,3 12,9 14,6 19 17 8,9 0,2 0,9 0,7 0,3 0,1 0,9 0,9 2,4 3,2 2 4,7 5,9 8 6,2 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 2,9 0,9 0 0 1,1 3,8 2,4 2,6 3,4 5,8 6,8 2,7 5 3,9 1,6 1,1 2,1 0 0,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 1,8 0 0 0 0,4 3,2 2,5 2,4 2,2 3,1 3,1 3,7 2 1,3 0,8 0,3 0,9 1 0,4 0 2,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 5,6 0,9 0 0 1,7 2,3 1,9 1,1 3 6,8 16,1 20 13,3 2,7 2,1 3,8 4,3 4,6 2,1 3,1 2,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 27,1 2,8 1,1 0,5 4,7 7 7,6 15 21,5 24 23,8 30,9 32,5 39,2 45,5 61,7 68,5 56,9 36,3 20 11,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 2,5 0 0 0 0 1,7 3,2 8,4 11,8 6,4 2,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 19,8 0 0 0 0,4 8,3 35,5 74,8 97,7 48,8 10,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 5,9 0 0 0 0 4,9 12,5 26,4 26,6 12,1 2,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,4 0 0 0 0 4,2 6 14,7 17,6 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 54,3 0 0 0 0,2 17,4 70,8 202,6 283,3 143,9 31,3 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0,4 0 0 0 0 0,8 0,5 1,4 1 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,5 0 0 0 0 0 0,8 2,1 2,6 1,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 41,7 4 047,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 18,7 1 811,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 26,7 1 074,0 116,7 53,1 39,4 39,2 11,2 7,4 5,8 4,2 4,1 4,2 5,8 3,9 5,4 6,3 5,1 2,6 0,8 0,8 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9,9 0 0,4 2,5 5,2 17,4 0,6 0,7 1,3 2,5 6,5 7,8 10,1 14 15 18,4 25,5 33,3 39,7 36,2 36,6 19,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 26,8 17,5 17 50,6 101,6 78,1 8,2 7,8 7,3 9,8 10,7 13,5 12,5 16,8 22,1 26,4 38,9 50,3 66,3 72,5 84,6 98,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,6 1,8 2 0,2 1,9 2,5 1,6 1,1 0,9 0,4 1,7 1,7 3,2 5 5,8 10,5 10,1 12,1 11 6,9 4,6 19,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 88,2 537 302 99,8 130,7 174,6 14,5 15,4 16,4 17 20,4 30,5 40,7 53,1 74,8 102,8 150,8 212,7 289,6 323,8 318 316,1
Nitrolební poranění (S06) 59,2 55,4 69,3 69,4 93,4 87,8 27,6 28 22,5 25,5 33,4 44,3 52,2 53,7 62,6 69,1 90,1 117 183,6 226,6 263,1 197,6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 19,5 166,1 95,5 43,3 43,7 42 8,7 9,4 6,6 7,9 7,9 7,5 11 8,9 8,4 9 11,6 12,1 18,6 23,1 27,5 39,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,5 0 8,4 24,5 36 8,1 2,2 2,1 0,9 1,2 1,6 1,6 3,4 5 3 4,2 5,6 9,5 16,5 23,1 11,4 19,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 89,7 3,7 4 6,7 11,6 9,1 7,3 5,1 5,8 6 7,4 11,4 21,7 37 69,1 105,9 196,9 414,3 863,6 1 550,3 2 290,1 2 232,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9,9 0,9 1,5 6 11,6 11,7 3,2 8,7 5,8 7,1 8,1 6,8 9,3 13 11,7 14,3 17,5 19,3 22,8 34,7 45,8 19,8
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 87,8 26,8 33,5 66,8 96,2 118,1 81,6 68,2 60,6 61,9 62,9 78,5 82,5 92,3 92,8 102,2 123,5 154,9 212,7 288,3 260,8 276,6
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 7 56,3 64,2 7,6 5 2,1 2,8 3,3 3,3 2,8 3 5,9 3,4 2,7 2,9 3,3 3,9 5,6 7,6 6,9 4,6 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 32,8 29,5 60,2 11,9 42,2 94 41 34,4 31,3 29 35,6 33,1 28,4 28,8 17,4 17,6 15,4 19 35 38,5 32 19,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 33 8,3 5,3 2,8 5,2 5,5 1,9 4,6 3,9 6,2 8,7 12,8 22,3 35,6 66,5 96,4 134,8 145,7 135,5 101,8 89,2 59,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 2,4 0,9 0,4 0,4 1,3 2,8 3,2 2,7 2,8 2,1 3,2 2,4 2,6 2,6 2,1 2,7 3 3,6 3,8 4,6 4,6 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 8,4 25,8 30,4 11,7 12,5 11,9 3,8 3,9 4,3 5,9 5,5 5,5 7,3 8,1 7 8,7 4,7 7,8 11,8 13,1 16 39,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,8 105,2 5,3 2 3,2 5,1 1,3 1,1 1,2 2,5 3,7 3,2 4,7 6,2 7 8,6 7,7 12,1 19 13,1 9,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1,4 1,5 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 17 1 653,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,5 8,3 15,2 10,7 12,3 13,8 2,8 1,4 1,8 1,3 3,3 5,2 5,8 7,8 11 11,6 9 2,6 2,5 0,8 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 24,4 33,2 11,5 11,2 10,8 14,2 12,3 19,1 21,4 17,5 16 14,8 21,4 26,9 38,2 40,2 56,1 56,9 54,9 51,7 57,2 19,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 832,2 12 766,6 2 534,5 1 444,1 1 638,7 1 797,7 737,7 950,2 1 105,4 1 036,7 1 166,4 1 544,8 2 051,7 2 921,4 4 050,6 5 575,1 7 147,9 8 346,7 9 396,1 9 815,1 9 878,7 8 358,0
Podíl hospitalizací s pobytem na jednotce intenzivní péče – v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 9,5 % 14,3 % 17,2 % 15,5 % 9,0 % 6,4 % 1,9 % 0,4 % 0,5 % 4,5 % 4,9 % 3,8 % 4,7 % 6,7 % 8,2 % 6,4 % 6,1 % 6,1 % 4,6 % 5,9 % 1,8 % 0,0 %
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 9,3 % 16,2 % 19,1 % 17,6 % 14,2 % 12,3 % 0,5 % 0,7 % 2,5 % 1,4 % 1,0 % 6,0 % 3,8 % 3,1 % 3,6 % 5,0 % 4,9 % 3,6 % 6,3 % 4,2 % 5,4 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 5,9 % 12,5 % 6,5 % 0,0 % 14,3 % 8,1 % 0,0 % 7,5 % 8,3 % 5,6 % 3,6 % 4,0 % 10,0 % 20,0 % 0,0 %
Septikémie (A40–A41) 34,5 % 76,6 % 79,3 % 81,1 % 81,5 % 78,1 % 30,3 % 32,4 % 33,3 % 24,7 % 38,6 % 43,5 % 36,1 % 33,0 % 34,3 % 34,9 % 33,4 % 29,2 % 25,2 % 18,9 % 15,6 % 8,5 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 19,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 7,7 % 14,3 % 5,3 % 37,5 % 20,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 5,8 % 12,1 % 14,1 % 11,6 % 8,5 % 5,0 % 1,8 % 2,3 % 1,7 % 3,5 % 3,3 % 3,9 % 5,0 % 4,9 % 4,6 % 5,6 % 5,0 % 5,3 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % 3,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 36,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 33,3 % 20,0 % 42,3 % 34,0 % 34,0 % 32,5 % 28,1 % 36,4 % 38,5 % 37,4 % 36,4 % 34,6 % 38,2 % 35,4 % 31,6 % 32,7 % 33,3 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 10,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 5,9 % 27,9 % 21,6 % 14,3 % 12,4 % 13,0 % 12,3 % 10,4 % 9,1 % 8,2 % 4,5 % 2,2 % 3,4 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 3,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 1,9 % 8,1 % 5,5 % 3,0 % 1,3 % 3,5 % 3,1 % 2,7 % 2,9 % 4,2 % 3,4 % 2,7 % 1,6 % 1,2 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 16,5 % 12,0 % 11,5 % 10,3 % 7,3 % 7,0 % 8,1 % 8,3 % 9,3 % 10,6 % 14,2 % 6,6 % 8,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 23,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 22,2 % 24,8 % 24,5 % 29,0 % 24,9 % 23,6 % 24,7 % 23,5 % 24,4 % 25,1 % 21,5 % 19,3 % 17,5 % 4,8 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 20,2 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 21,9 % 33,8 % 27,2 % 23,7 % 19,2 % 21,8 % 20,7 % 20,2 % 17,5 % 13,8 % 14,7 % 15,8 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 22,8 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 27,4 % 31,7 % 31,4 % 29,3 % 28,0 % 20,7 % 8,1 % 6,7 % 4,9 % 7,1 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 16,7 % 10,0 % 11,1 % 10,4 % 13,9 % 8,2 % 16,8 % 11,2 % 14,0 % 13,1 % 13,8 % 11,3 % 10,9 % 9,6 % 13,4 % 50,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 21,1 % 60,5 % 53,0 % 51,5 % 57,2 % 49,6 % 25,9 % 22,0 % 20,3 % 21,8 % 23,1 % 21,5 % 22,1 % 21,9 % 20,4 % 19,3 % 19,7 % 16,0 % 12,8 % 9,3 % 3,4 % 9,7 %
Carcinoma in situ (D00–D09) 11,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 2,7 % 4,8 % 7,4 % 13,4 % 15,8 % 18,8 % 10,7 % 16,1 % 13,1 % 15,7 % 12,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,9 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 9,1 % 10,0 % 66,7 % 16,0 % 12,1 % 4,7 % 8,8 % 3,4 % 7,7 % 6,8 % 8,3 % 7,8 % 7,6 % 9,3 % 6,5 % 2,7 % 9,1 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 19,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,0 % 17,2 % 16,6 % 18,5 % 19,4 % 20,3 % 20,9 % 20,6 % 17,8 % 18,1 % 18,9 % 20,8 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 15,9 % 11,2 % 11,1 % 12,0 % 17,9 % 14,1 % 11,1 % 14,7 % 14,6 % 14,9 % 17,5 % 17,2 % 17,5 % 18,6 % 17,2 % 18,0 % 17,9 % 13,4 % 10,6 % 6,6 % 4,7 % 0,0 %
Anémie (D50–D64) 5,5 % 20,1 % 27,8 % 30,3 % 28,6 % 21,1 % 9,6 % 7,3 % 5,7 % 4,7 % 8,7 % 2,2 % 6,5 % 5,8 % 5,7 % 5,5 % 3,8 % 4,5 % 2,9 % 3,8 % 3,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 12,1 % 31,3 % 23,0 % 15,9 % 14,7 % 15,8 % 10,7 % 14,6 % 10,1 % 12,1 % 9,7 % 12,5 % 11,5 % 6,8 % 10,3 % 9,5 % 9,1 % 9,9 % 9,7 % 10,0 % 11,1 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10–E14) 10,9 % 100,0 % 55,9 % 49,6 % 33,6 % 31,3 % 26,3 % 20,1 % 18,5 % 13,9 % 14,0 % 10,8 % 9,8 % 8,2 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 7,7 % 6,9 % 7,6 % 8,5 % 7,7 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 16,8 % 18,6 % 16,7 % 17,2 % 18,2 % 20,6 % 10,6 % 16,4 % 18,5 % 26,2 % 26,4 % 27,2 % 25,2 % 24,3 % 22,6 % 21,0 % 15,3 % 10,9 % 7,1 % 4,5 % 3,3 % 1,5 %
Demence (F00–F03) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 1,6 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 21,8 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 56,7 % 42,9 % 30,9 % 25,7 % 22,2 % 20,4 % 18,4 % 17,3 % 15,5 % 15,2 % 10,4 % 10,7 % 13,1 % 11,3 % 25,0 % 9,1 % 28,6 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 19,2 % 0,0 % 42,9 % 50,0 % 20,0 % 17,5 % 16,9 % 13,7 % 16,8 % 21,4 % 23,1 % 21,5 % 31,8 % 24,0 % 25,3 % 17,6 % 31,4 % 16,2 % 46,2 % 22,2 % 50,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 6,7 % 8,9 % 1,9 % 1,7 % 2,4 % 1,9 % 1,3 % 2,7 % 2,0 % 5,0 % 1,3 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 3,7 % 17,6 % 14,3 % 0,0 % 9,4 % 6,7 % 10,8 % 5,2 % 3,1 % 1,9 % 3,3 % 3,4 % 1,5 % 1,6 % 3,0 % 1,8 % 8,7 % 5,9 % 3,1 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 4,5 % 5,1 % 2,3 % 1,8 % 6,4 % 9,4 % 5,7 % 6,2 % 3,1 % 4,2 % 3,0 % 2,9 % 2,7 % 3,7 % 3,9 % 4,9 % 2,8 % 4,5 % 4,4 % 4,1 % 2,7 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 9,1 % 2,0 % 2,3 % 2,7 % 3,2 % 0,7 % 3,3 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 8,2 % 1,5 % 2,7 % 0,8 % 1,4 % 1,1 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 23,1 % 30,7 % 25,5 % 26,6 % 30,8 % 28,9 % 17,4 % 18,0 % 18,4 % 17,5 % 15,7 % 19,1 % 19,4 % 21,4 % 24,5 % 24,4 % 27,0 % 29,5 % 28,2 % 31,7 % 28,7 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 21,9 % 15,4 % 17,0 % 11,0 % 15,1 % 17,9 % 14,1 % 11,2 % 12,9 % 11,7 % 10,1 % 9,8 % 7,2 % 8,1 % 4,5 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 7,9 % 33,0 % 21,7 % 20,0 % 17,9 % 15,2 % 11,2 % 10,4 % 8,5 % 6,7 % 5,3 % 5,3 % 5,0 % 5,2 % 6,4 % 6,7 % 6,8 % 7,2 % 5,3 % 3,3 % 4,6 % 0,0 %
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,7 % 6,3 % 3,4 % 1,8 % 4,1 % 2,3 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 1,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 3,1 % 8,1 % 8,1 % 3,0 % 6,4 % 3,4 % 2,0 % 3,7 % 2,7 % 2,3 % 2,8 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,6 % 2,4 % 1,7 % 2,4 % 1,3 % 0,9 % 1,8 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 5,7 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 8,7 % 7,0 % 12,2 % 7,4 % 11,7 % 5,9 % 9,7 % 7,1 % 7,9 % 7,6 % 6,7 % 6,1 % 4,7 % 4,7 % 4,4 % 4,0 % 4,7 % 6,1 %
Angina pectoris (I20) 16,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35,0 % 19,5 % 17,7 % 18,9 % 19,6 % 16,7 % 18,0 % 17,6 % 15,2 % 15,9 % 15,8 % 15,6 % 9,9 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 48,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 48,0 % 47,5 % 51,1 % 51,9 % 51,2 % 51,8 % 50,8 % 50,8 % 49,4 % 47,2 % 45,5 % 44,1 % 42,2 % 40,6 % 40,7 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 16,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 18,2 % 19,0 % 20,1 % 14,6 % 15,4 % 16,8 % 20,1 % 19,9 % 18,3 % 17,9 % 15,3 % 13,1 % 9,6 % 7,4 % 5,1 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 22,3 % 20,0 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 42,9 % 26,8 % 29,7 % 26,1 % 24,7 % 24,2 % 24,2 % 24,4 % 23,1 % 22,1 % 23,4 % 21,3 % 21,8 % 22,2 % 16,8 % 15,9 % 4,3 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 30,0 % 56,3 % 47,4 % 35,5 % 27,4 % 19,1 % 28,3 % 26,1 % 27,6 % 32,8 % 32,2 % 31,1 % 33,8 % 33,2 % 32,7 % 30,8 % 30,9 % 28,3 % 27,7 % 26,7 % 24,3 % 21,1 %
Selhání srdce (I50) 19,2 % 100,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 37,5 % 35,9 % 43,3 % 30,6 % 36,8 % 29,2 % 25,5 % 24,7 % 25,3 % 23,0 % 21,8 % 19,2 % 16,2 % 13,5 % 12,0 % 9,3 %
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 32,5 % 33,3 % 27,3 % 40,6 % 30,0 % 39,6 % 46,2 % 52,9 % 41,3 % 43,0 % 44,6 % 44,2 % 40,5 % 39,2 % 38,2 % 36,6 % 34,9 % 31,9 % 27,5 % 22,2 % 17,6 % 12,5 %
Ateroskleróza (I70) 14,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 18,2 % 28,3 % 18,2 % 13,3 % 18,2 % 18,1 % 17,5 % 16,3 % 15,5 % 12,7 % 10,4 % 10,5 % 6,4 % 16,9 %
Varixy dolních končetin (I83) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 2,0 % 1,6 % 3,5 % 2,2 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 22,9 % 29,5 % 17,5 % 6,5 % 12,6 % 18,6 % 14,9 % 18,2 % 19,5 % 20,1 % 22,3 % 21,7 % 23,0 % 24,9 % 26,6 % 26,9 % 26,1 % 25,7 % 20,6 % 16,5 % 13,9 % 21,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 10,3 % 10,8 % 13,2 % 13,7 % 12,2 % 9,0 % 1,6 % 2,8 % 3,7 % 2,0 % 4,7 % 4,7 % 6,0 % 5,4 % 8,0 % 3,2 % 4,9 % 4,2 % 5,6 % 3,5 % 6,1 % 0,0 %
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 14,6 % 30,1 % 29,6 % 28,5 % 30,0 % 24,6 % 12,0 % 7,8 % 9,8 % 7,5 % 10,7 % 13,7 % 13,4 % 14,0 % 14,6 % 14,5 % 13,0 % 11,3 % 10,7 % 7,8 % 6,7 % 7,4 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 14,5 % 23,1 % 24,7 % 26,2 % 24,4 % 23,9 % 11,2 % 4,7 % 6,8 % 1,9 % 3,7 % 7,0 % 5,1 % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 3,8 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % 2,6 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 5,0 % 0,0 % 4,3 % 4,6 % 8,5 % 7,6 % 7,9 % 7,8 % 7,3 % 7,8 % 8,2 % 9,2 % 7,1 % 11,9 % 8,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 6,7 % 11,5 % 18,9 % 16,9 % 15,8 % 9,2 % 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,2 % 5,5 % 5,5 % 5,4 % 6,8 % 7,0 % 8,1 % 8,9 % 11,9 % 12,8 % 23,7 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 10,6 % 21,3 % 17,6 % 40,7 % 40,9 % 31,6 % 21,4 % 11,1 % 7,4 % 13,0 % 9,4 % 8,6 % 10,8 % 12,8 % 12,9 % 12,5 % 9,7 % 8,5 % 8,5 % 7,8 % 2,7 % 7,1 %
Astma (J45–J46) 12,0 % 26,2 % 27,5 % 26,6 % 23,3 % 21,9 % 3,2 % 9,3 % 10,2 % 6,8 % 5,9 % 5,9 % 3,3 % 5,6 % 6,9 % 6,0 % 9,4 % 6,1 % 5,0 % 0,9 % 10,8 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 39,4 % 59,2 % 61,2 % 65,5 % 64,1 % 53,0 % 37,8 % 39,3 % 33,3 % 33,4 % 34,3 % 37,5 % 37,5 % 38,9 % 40,0 % 39,8 % 39,4 % 38,9 % 38,7 % 36,2 % 25,7 % 35,1 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 10,0 % 0,0 % 4,6 % 15,3 % 27,6 % 26,3 % 9,2 % 6,1 % 7,6 % 5,6 % 4,9 % 2,1 % 0,7 % 1,7 % 1,1 % 1,3 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 13,3 % 10,0 % 34,6 % 50,7 % 46,6 % 17,9 % 4,0 % 2,4 % 2,6 % 3,7 % 4,0 % 5,5 % 7,2 % 2,3 % 5,7 % 4,2 % 2,0 % 4,1 % 3,2 % 1,9 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20–K23) 14,0 % 10,4 % 12,4 % 12,9 % 7,2 % 12,0 % 8,8 % 9,0 % 10,9 % 19,4 % 17,1 % 22,9 % 20,5 % 19,5 % 11,5 % 13,2 % 13,5 % 16,1 % 9,1 % 12,1 % 14,6 % 0,0 %
Peptický vřed (K25–K28) 34,2 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 22,2 % 20,8 % 27,5 % 25,0 % 27,9 % 25,9 % 32,1 % 33,1 % 41,4 % 37,0 % 36,2 % 35,4 % 34,2 % 35,8 % 31,9 % 34,7 % 29,8 % 43,8 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 5,8 % 29,2 % 18,1 % 13,8 % 9,4 % 7,0 % 1,7 % 2,1 % 2,3 % 3,2 % 4,0 % 6,4 % 4,2 % 4,7 % 5,4 % 6,1 % 5,0 % 5,3 % 5,1 % 5,0 % 5,2 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35–K38) 16,5 % 66,7 % 46,7 % 36,7 % 35,1 % 18,1 % 2,6 % 4,2 % 5,3 % 5,8 % 5,7 % 9,2 % 9,0 % 13,3 % 16,7 % 22,2 % 25,7 % 27,0 % 42,1 % 39,7 % 55,0 % 100,0 %
Tříselná kýla (K40) 4,3 % 9,8 % 3,4 % 4,5 % 4,6 % 5,3 % 1,7 % 1,3 % 0,3 % 0,9 % 1,3 % 2,2 % 1,9 % 2,1 % 3,3 % 4,6 % 6,4 % 7,7 % 11,2 % 16,5 % 24,6 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 10,8 % 20,0 % 2,9 % 1,9 % 5,0 % 3,8 % 2,3 % 4,0 % 5,0 % 3,9 % 7,5 % 8,1 % 9,2 % 11,4 % 12,8 % 14,6 % 17,9 % 20,5 % 22,2 % 26,5 % 29,5 % 20,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 17,6 % 0,0 % 37,8 % 18,4 % 11,6 % 12,5 % 20,2 % 19,9 % 20,2 % 22,2 % 22,2 % 19,0 % 18,1 % 18,0 % 19,3 % 16,6 % 15,9 % 8,9 % 10,1 % 2,3 % 5,9 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,9 % 7,5 % 12,1 % 9,4 % 6,5 % 4,2 % 0,7 % 0,8 % 2,7 % 2,4 % 4,5 % 4,1 % 2,0 % 1,7 % 4,6 % 3,7 % 8,1 % 6,0 % 5,9 % 6,8 % 7,5 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 34,5 % 62,9 % 42,7 % 27,3 % 47,5 % 39,4 % 24,5 % 30,0 % 24,5 % 28,0 % 27,3 % 31,6 % 30,7 % 35,8 % 36,0 % 36,9 % 35,8 % 32,0 % 37,1 % 35,1 % 27,6 % 25,6 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,6 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 18,9 % 8,6 % 14,5 % 15,2 % 13,3 % 14,1 % 15,7 % 14,9 % 15,4 % 13,1 % 15,4 % 13,1 % 14,7 % 40,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 4,1 % 7,8 % 6,8 % 10,8 % 11,1 % 5,7 % 0,6 % 1,7 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,7 % 1,4 % 3,0 % 4,2 % 4,4 % 6,9 % 8,8 % 13,4 % 17,0 % 12,5 % 28,6 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 9,9 % 8,4 % 4,8 % 5,9 % 2,6 % 6,5 % 7,1 % 4,8 % 5,3 % 11,4 % 13,8 % 14,5 % 7,9 % 10,9 % 11,1 % 11,1 % 10,3 % 11,1 % 12,1 % 12,0 % 14,9 % 2,9 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,6 % 11,4 % 16,4 % 10,5 % 13,7 % 12,9 % 11,1 % 10,1 % 11,6 % 9,8 % 3,3 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 14,9 % 41,3 % 26,2 % 28,8 % 23,0 % 31,2 % 14,3 % 9,5 % 15,0 % 14,3 % 14,8 % 15,1 % 15,6 % 14,6 % 15,2 % 13,9 % 11,7 % 13,7 % 8,7 % 14,9 % 7,7 % 0,0 %
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 13,5 % 0,0 % 16,7 % 46,2 % 40,0 % 21,7 % 6,9 % 7,3 % 8,5 % 9,7 % 8,8 % 11,0 % 11,5 % 12,9 % 14,5 % 15,7 % 17,8 % 18,5 % 16,0 % 14,3 % 11,0 % 3,7 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 11,6 % 50,0 % 57,1 % 42,9 % 8,3 % 13,0 % 9,0 % 11,6 % 7,3 % 7,8 % 6,6 % 5,6 % 9,1 % 11,2 % 11,2 % 11,8 % 11,9 % 13,7 % 13,7 % 12,9 % 10,9 % 22,9 %
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 25,7 % 0,0 % 52,6 % 68,0 % 32,4 % 32,3 % 22,5 % 25,6 % 24,0 % 25,4 % 26,0 % 22,6 % 23,6 % 21,0 % 23,8 % 26,7 % 28,9 % 24,9 % 32,3 % 28,7 % 35,7 % 25,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 36,2 % 20,5 % 16,6 % 16,7 % 16,2 % 21,0 % 21,6 % 22,2 % 23,9 % 28,4 % 33,8 % 37,0 % 39,7 % 42,2 % 37,6 % 39,5 % 38,6 % 40,4 % 40,9 % 43,5 % 42,6 % 48,4 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 6,5 % 12,3 % 8,1 % 11,2 % 10,7 % 5,9 % 1,0 % 1,8 % 1,4 % 3,6 % 3,2 % 4,5 % 5,4 % 6,3 % 8,0 % 8,4 % 8,7 % 9,4 % 8,5 % 13,1 % 7,8 % 10,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1,6 % 5,2 % 14,5 % 15,7 % 10,6 % 2,0 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 4,9 % 10,8 % 12,5 % 9,6 % 8,8 % 5,8 % 2,7 % 2,0 % 3,4 % 4,5 % 4,6 % 3,8 % 2,7 % 5,1 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,4 % 4,0 % 5,0 % 6,5 % 8,3 %
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 47,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,3 % 52,8 % 40,8 % 44,0 % 50,0 % 44,1 % 46,2 % 48,2 % 48,8 % 47,5 % 48,8 % 48,2 % 47,5 % 42,7 % 31,0 % 23,8 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 36,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 12,5 % 7,5 % 10,1 % 15,9 % 21,4 % 27,2 % 35,6 % 39,8 % 42,3 % 42,9 % 41,2 % 26,7 % 12,1 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 2,5 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 1,0 % 2,1 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 4,3 % 57,1 % 4,2 % 12,1 % 13,5 % 6,4 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 2,8 % 1,6 % 1,9 % 2,6 % 2,6 % 3,8 % 5,3 % 5,7 % 6,5 % 8,0 % 5,2 % 3,4 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 5,5 % 61,5 % 31,4 % 8,0 % 21,2 % 5,6 % 9,5 % 5,2 % 1,4 % 5,0 % 0,9 % 7,0 % 1,0 % 4,2 % 5,8 % 2,3 % 4,8 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 24,4 % 0,0 % 7,5 % 18,4 % 36,2 % 35,9 % 28,6 % 20,5 % 31,6 % 31,7 % 33,3 % 24,9 % 28,9 % 27,9 % 24,7 % 21,9 % 19,6 % 17,8 % 11,1 % 7,4 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 1,6 % 4,4 % 5,3 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % 6,6 % 6,8 % 5,7 % 5,6 % 5,4 % 4,6 % 3,3 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,7 % 0,0 % 16,7 % 9,6 % 12,6 % 13,2 % 0,4 % 1,1 % 0,7 % 1,3 % 1,7 % 0,8 % 1,7 % 1,3 % 1,6 % 2,1 % 1,4 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % 7,4 %
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 2,1 % 11,1 % 3,0 % 4,4 % 5,4 % 4,9 % 2,0 % 2,9 % 2,1 % 2,2 % 1,4 % 1,3 % 1,7 % 2,1 % 1,7 % 2,1 % 1,8 % 4,7 % 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 6,0 % 20,0 % 9,8 % 9,3 % 12,0 % 8,5 % 4,3 % 4,6 % 5,6 % 5,0 % 5,0 % 5,7 % 4,4 % 5,4 % 8,0 % 7,5 % 6,4 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 5,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 9,5 % 24,0 % 22,2 % 23,2 % 17,2 % 15,5 % 3,2 % 2,7 % 4,0 % 4,1 % 5,1 % 6,1 % 7,6 % 6,9 % 7,2 % 6,5 % 6,7 % 7,4 % 7,0 % 8,3 % 9,3 % 7,7 %
Selhání ledvin (N17–N19) 23,5 % 55,6 % 56,5 % 33,3 % 35,7 % 54,5 % 29,9 % 41,3 % 31,8 % 32,1 % 33,2 % 27,0 % 32,6 % 27,0 % 23,6 % 22,5 % 22,8 % 21,3 % 18,5 % 17,6 % 12,6 % 7,7 %
Urolitiáza (N20–N23) 5,6 % 14,3 % 21,4 % 37,5 % 10,4 % 10,8 % 1,6 % 1,2 % 3,5 % 3,1 % 3,3 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % 5,8 % 7,0 % 8,5 % 9,7 % 11,3 % 10,2 % 9,5 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 3,9 % 9,7 % 10,7 % 6,7 % 7,8 % 4,9 % 1,2 % 2,1 % 2,1 % 3,0 % 3,5 % 3,2 % 4,9 % 4,6 % 4,1 % 4,7 % 4,7 % 3,9 % 3,4 % 2,8 % 1,6 % 1,3 %
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 17,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,3 % 9,6 % 12,6 % 16,5 % 17,1 % 18,7 % 22,2 % 21,8 % 15,5 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 3,4 % 16,5 % 6,0 % 7,2 % 8,7 % 4,9 % 0,1 % 1,1 % 1,0 % 0,5 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,1 % 1,2 % 2,7 % 3,3 % 5,4 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60–N64) 10,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 11,8 % 5,8 % 7,3 % 7,7 % 11,6 % 15,1 % 6,3 % 15,7 % 13,7 % 8,8 % 6,5 % 14,3 % 0,0 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 4,7 % 2,9 % 2,6 % 2,8 % 4,3 % 4,3 % 6,2 % 5,5 % 5,5 % 6,6 % 2,2 % 5,1 % 7,3 % 2,9 % 0,0 % 12,5 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 2,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 2,7 % 1,9 % 1,1 % 2,1 % 3,1 % 4,3 % 3,2 % 2,3 % 1,2 % 1,6 % 2,9 % 3,4 % 3,5 % 2,0 % 3,0 % 2,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 5,8 % 42,9 % 17,2 % 27,3 % 14,0 % 4,1 % 2,2 % 2,6 % 3,5 % 4,2 % 4,4 % 5,4 % 5,6 % 7,1 % 7,2 % 8,3 % 9,3 % 10,2 % 11,0 % 12,5 % 13,2 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 2,4 % 4,0 % 5,4 % 7,6 % 8,6 % 9,2 % 24,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 6,9 % 9,0 % 9,6 % 11,1 % 11,4 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81–O84) 21,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 15,2 % 16,0 % 18,6 % 22,9 % 25,5 % 27,6 % 23,6 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % 8,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 5,7 % 6,7 % 6,0 % 6,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 62,4 % 62,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 20,6 % 20,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 22,4 % 44,1 % 20,1 % 9,9 % 19,8 % 29,0 % 20,0 % 17,1 % 14,9 % 14,7 % 13,3 % 13,4 % 18,5 % 13,0 % 18,1 % 23,7 % 23,3 % 16,0 % 8,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 10,9 % 0,0 % 25,0 % 25,5 % 18,2 % 34,9 % 5,0 % 5,2 % 6,4 % 7,7 % 11,5 % 9,5 % 9,9 % 9,9 % 9,5 % 9,5 % 10,0 % 11,7 % 11,9 % 12,1 % 14,8 % 5,9 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,6 % 17,0 % 17,3 % 20,5 % 20,2 % 16,1 % 3,6 % 4,5 % 5,4 % 8,5 % 10,5 % 14,0 % 14,8 % 19,3 % 22,1 % 21,9 % 23,7 % 25,1 % 24,3 % 25,0 % 22,7 % 38,5 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,3 % 50,0 % 31,0 % 3,7 % 20,0 % 26,7 % 16,4 % 10,4 % 7,2 % 2,6 % 6,0 % 5,1 % 8,3 % 9,1 % 8,7 % 12,7 % 11,3 % 14,1 % 13,8 % 9,5 % 6,3 % 20,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 16,6 % 19,5 % 32,0 % 27,4 % 24,2 % 24,8 % 8,6 % 10,1 % 10,4 % 10,2 % 10,4 % 12,6 % 12,7 % 13,1 % 14,1 % 13,8 % 14,5 % 14,3 % 14,1 % 12,5 % 11,7 % 12,8 %
Nitrolební poranění (S06) 20,2 % 26,3 % 26,2 % 30,8 % 27,9 % 19,2 % 7,2 % 10,6 % 10,9 % 13,0 % 15,9 % 19,4 % 21,7 % 21,7 % 24,6 % 25,9 % 27,1 % 25,9 % 24,8 % 22,5 % 21,9 % 14,9 %
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 12,1 % 13,6 % 17,6 % 20,2 % 17,5 % 14,9 % 4,8 % 6,8 % 6,7 % 8,4 % 8,7 % 8,7 % 11,2 % 10,3 % 10,5 % 12,0 % 11,7 % 8,8 % 8,3 % 7,1 % 5,4 % 6,9 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,7 % 0,0 % 9,5 % 8,6 % 11,6 % 11,3 % 5,7 % 5,5 % 2,3 % 2,7 % 3,0 % 2,8 % 4,5 % 5,0 % 2,9 % 3,7 % 4,0 % 7,1 % 10,1 % 13,5 % 7,8 % 11,1 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 37,6 % 18,2 % 16,7 % 43,2 % 52,4 % 42,6 % 50,0 % 42,4 % 40,7 % 39,4 % 33,5 % 33,1 % 33,6 % 33,6 % 38,3 % 36,4 % 38,3 % 38,1 % 36,9 % 38,0 % 39,7 % 35,3 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9,0 % 25,0 % 5,5 % 13,1 % 12,4 % 15,7 % 4,3 % 9,4 % 6,2 % 7,2 % 7,8 % 5,6 % 7,0 % 8,2 % 7,7 % 9,3 % 11,5 % 12,3 % 13,5 % 17,2 % 17,7 % 7,7 %
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 12,8 % 36,3 % 18,5 % 18,8 % 18,4 % 13,4 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 10,5 % 10,0 % 11,9 % 12,8 % 14,4 % 15,6 % 15,2 % 14,7 % 13,3 % 12,2 % 12,0 % 9,3 % 9,9 %
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 25,6 % 35,3 % 32,9 % 25,6 % 30,7 % 13,2 % 16,1 % 18,5 % 20,2 % 16,4 % 18,9 % 23,3 % 20,2 % 15,1 % 19,1 % 23,9 % 24,7 % 36,2 % 32,1 % 22,5 % 22,2 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 41,5 % 20,3 % 23,6 % 27,0 % 45,5 % 49,4 % 46,5 % 46,2 % 49,9 % 48,6 % 51,8 % 46,7 % 46,5 % 50,4 % 41,1 % 39,9 % 32,7 % 31,7 % 34,3 % 34,2 % 27,5 % 20,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 24,9 % 23,1 % 20,9 % 14,5 % 23,3 % 15,1 % 6,2 % 13,0 % 10,6 % 11,7 % 14,5 % 16,6 % 20,3 % 22,6 % 28,4 % 27,9 % 31,6 % 28,5 % 29,0 % 24,7 % 25,2 % 25,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 12,1 % 100,0 % 10,5 % 6,7 % 12,2 % 10,9 % 12,7 % 11,9 % 9,6 % 8,8 % 12,0 % 9,9 % 11,1 % 13,6 % 10,6 % 16,2 % 20,0 % 22,0 % 18,0 % 22,2 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 20,3 % 15,7 % 18,1 % 22,6 % 29,7 % 29,3 % 15,3 % 16,9 % 19,9 % 20,9 % 22,7 % 20,2 % 21,6 % 20,7 % 21,0 % 21,1 % 12,5 % 16,6 % 23,5 % 19,1 % 21,2 % 33,3 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6,2 % 9,5 % 5,4 % 5,1 % 7,0 % 11,9 % 6,5 % 6,2 % 5,1 % 7,1 % 8,4 % 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,3 % 5,2 % 3,8 % 5,5 % 7,1 % 5,1 % 4,4 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 0,6 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1,9 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,0 % 13,8 % 18,7 % 21,9 % 21,4 % 24,0 % 6,0 % 2,4 % 2,4 % 1,2 % 2,1 % 2,5 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 0,8 % 0,3 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 1,6 % 3,2 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 2,7 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 3,3 % 2,1 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Počet případů hospitalizace celkem 13,1 % 10,1 % 16,7 % 14,6 % 18,4 % 14,2 % 6,1 % 5,9 % 6,2 % 7,4 % 9,5 % 11,4 % 12,7 % 14,4 % 16,1 % 16,9 % 17,3 % 16,7 % 15,8 % 14,5 % 13,5 % 12,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)