8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 936 59 127 85 63 71 78 63 65 59 64 57 56 98 122 181 144 139 179 157 65 4
II. Novotvary 6 747 9 25 20 41 31 56 85 100 172 247 349 365 605 873 1 236 1 082 629 499 254 61 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 523 3 14 14 12 10 6 6 11 11 15 10 13 14 40 67 65 60 67 50 33 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 036 43 191 150 75 72 31 24 38 62 43 76 72 117 147 181 152 143 189 146 74 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 291 0 10 17 31 102 81 109 131 126 117 89 88 99 61 67 41 45 39 28 10 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 065 11 62 87 64 61 54 49 87 108 94 125 118 189 192 227 172 152 108 75 28 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 909 7 28 24 17 14 7 9 15 18 22 24 23 50 52 78 121 130 150 93 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 616 13 51 94 34 15 8 21 21 25 25 24 31 46 43 52 43 35 25 7 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 987 1 8 4 16 30 38 65 76 145 180 277 280 606 834 1 099 1 377 1 131 1 359 976 439 46
X. Nemoci dýchací soustavy 4 528 157 681 550 153 124 93 105 127 108 97 118 111 193 259 344 336 245 295 280 131 21
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 652 27 84 145 122 165 275 340 398 456 392 386 436 593 712 798 705 581 528 343 145 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 249 19 50 30 34 38 80 69 77 97 46 64 47 94 95 95 109 53 72 60 19 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 271 2 14 39 70 95 71 111 121 200 209 260 302 396 438 614 526 401 247 130 25 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 905 33 51 45 40 104 175 220 291 353 325 425 378 411 499 664 558 463 417 317 121 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 067 0 0 0 1 164 572 1 521 2 343 1 226 220 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 427 63 98 120 25 20 16 21 14 8 10 5 4 5 4 7 5 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 081 67 152 59 69 79 56 63 74 64 80 78 89 110 133 190 168 148 196 126 67 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 182 57 198 193 206 264 315 354 355 433 377 339 362 434 429 563 497 426 583 499 275 23
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 124 4 043 106 68 93 56 67 161 269 326 283 150 230 432 623 807 616 373 257 129 34 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 73 986 5 004 1 950 1 744 1 166 1 515 2 079 3 396 4 613 3 997 2 846 2 875 3 006 4 492 5 556 7 270 6 717 5 156 5 210 3 670 1 555 169
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 7 13 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 13 6 17 31 29 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 10 10 12 9 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 7 9 20 20 31 19 1
VI. Nemoci nervové soustavy 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7 6 7 14 14 19 20 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 753 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 7 7 27 46 71 87 162 198 129 15
X. Nemoci dýchací soustavy 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6 6 12 19 14 9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 6 6 7 11 17 16 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 4 3 3 6 4 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 11 10 14 21 29 19 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 5 1 14 18 6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 6 7 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 297 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 7 11 13 28 36 65 84 44 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 3 4 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 882 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6 10 28 49 81 124 178 235 404 479 261 19
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 555 0 0 11 27 44 97 99 133 162 122 117 121 132 95 94 56 66 87 67 23 2
VI. Nemoci nervové soustavy 72 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 4 2 10 3 6 11 12 14 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 3 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 8 14 13 14 18 15 27 11 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 769 0 0 11 27 44 97 99 134 166 129 121 133 149 118 112 86 93 129 92 27 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 0 0 0 0 1 1 1 4 2 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0
II. Novotvary 264 0 0 2 0 0 0 2 0 3 4 7 8 16 20 41 41 47 42 25 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 0 0 6 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 128 0 11 8 6 5 2 1 2 4 5 1 10 10 14 22 9 4 8 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 127 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 7 1 12 21 15 14 15 15 16 4
X. Nemoci dýchací soustavy 286 0 33 94 63 13 0 0 1 0 2 3 2 10 15 17 13 4 6 9 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 83 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 3 1 5 13 16 8 13 11 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 0 3 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 1 1 3 0 0 4 1 0 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 499 0 0 0 0 0 1 4 16 21 12 17 15 32 55 92 102 81 37 11 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 512 0 56 117 92 36 5 11 25 37 30 38 45 77 135 210 190 168 127 76 31 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 986 59 127 85 63 72 79 64 69 61 66 58 56 101 123 181 148 142 188 170 70 4
péče celkem II. Novotvary 7 127 9 25 22 41 31 56 87 100 175 251 358 373 626 899 1 290 1 129 694 572 308 72 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 531 3 14 14 13 10 6 6 11 11 15 10 13 14 41 67 67 60 67 52 35 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 127 43 191 156 94 83 31 24 38 62 43 76 74 117 149 186 162 153 201 156 77 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 976 0 12 28 59 146 178 208 264 288 239 207 212 233 162 168 106 132 149 128 54 3
VI. Nemoci nervové soustavy 2 365 11 73 95 70 66 56 50 90 116 103 129 135 208 222 259 201 181 147 114 37 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 912 7 28 24 17 14 7 9 15 18 22 24 23 50 52 78 121 130 151 95 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 618 13 51 94 34 15 8 21 21 25 25 24 31 46 43 53 43 35 25 8 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 878 1 8 4 16 31 39 65 76 149 181 281 294 615 873 1 167 1 468 1 232 1 539 1 189 585 65
X. Nemoci dýchací soustavy 4 891 157 714 644 216 137 93 105 128 108 100 122 114 206 279 367 355 261 320 303 140 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 737 27 84 145 122 166 275 340 398 457 392 387 439 601 718 804 712 592 546 360 151 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 286 19 51 31 34 38 80 69 77 97 47 66 47 97 99 99 112 56 79 64 23 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 592 2 14 39 72 96 71 111 121 202 217 264 314 415 467 655 562 443 306 176 44 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 959 33 51 45 40 104 175 220 291 353 326 425 378 415 501 667 563 464 431 335 127 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 067 0 0 0 1 164 572 1 521 2 343 1 226 220 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 440 63 101 124 25 23 16 21 15 8 11 5 4 5 4 8 5 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 123 67 158 61 69 79 56 63 74 66 80 78 90 112 134 191 171 152 202 134 72 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 502 57 198 193 206 264 316 357 356 437 378 344 368 442 443 576 525 466 649 583 321 23
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 642 4 043 106 68 93 56 68 165 285 348 295 167 246 464 681 900 721 457 298 142 38 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 79 149 5 004 2 006 1 872 1 285 1 595 2 182 3 506 4 772 4 207 3 011 3 044 3 212 4 767 5 890 7 716 7 171 5 652 5 870 4 317 1 874 196
Počet případů hospitalizace – na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 13,6 7,6 4,6 4,4 5,1 3,8 2,3 2,1 1,7 2,4 2,4 2,5 4 5 7,6 7,7 11,4 18 25,7 28,2 14,1
II. Novotvary 17,9 2,1 1,5 1,1 2,9 2,2 2,7 3,1 3,2 5,1 9,2 14,7 16 24,8 35,4 51,6 57,7 51,7 50,1 41,6 26,4 28,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 1,6 2,8 3,5 4,9 6,7 8,2 14,3 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,4 9,9 11,4 8,1 5,3 5,1 1,5 0,9 1,2 1,8 1,6 3,2 3,2 4,8 6 7,6 8,1 11,8 19 23,9 32,1 35,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0 0,6 0,9 2,2 7,3 3,9 4 4,2 3,7 4,3 3,8 3,9 4,1 2,5 2,8 2,2 3,7 3,9 4,6 4,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 2,5 3,7 4,7 4,5 4,3 2,6 1,8 2,8 3,2 3,5 5,3 5,2 7,7 7,8 9,5 9,2 12,5 10,8 12,3 12,1 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 1,6 1,7 1,3 1,2 1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1 2 2,1 3,3 6,5 10,7 15,1 15,2 10,8 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3 3 5,1 2,4 1,1 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,9 1,7 2,2 2,3 2,9 2,5 1,1 1,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,8 0,2 0,5 0,2 1,1 2,1 1,8 2,4 2,4 4,3 6,7 11,7 12,3 24,8 33,8 45,9 73,4 93 136,5 159,8 190,3 162
X. Nemoci dýchací soustavy 12 36,2 40,7 29,6 10,8 8,8 4,5 3,9 4,1 3,2 3,6 5 4,9 7,9 10,5 14,4 17,9 20,2 29,6 45,8 56,8 73,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,3 6,2 5 7,8 8,6 11,8 13,3 12,5 12,8 13,5 14,6 16,3 19,1 24,3 28,9 33,3 37,6 47,8 53 56,2 62,9 73,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 4,4 3 1,6 2,4 2,7 3,9 2,5 2,5 2,9 1,7 2,7 2,1 3,8 3,9 4 5,8 4,4 7,2 9,8 8,2 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,3 0,5 0,8 2,1 4,9 6,8 3,4 4,1 3,9 5,9 7,8 11 13,2 16,2 17,8 25,6 28,1 33 24,8 21,3 10,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,7 7,6 3 2,4 2,8 7,4 8,4 8,1 9,3 10,5 12,1 17,9 16,6 16,8 20,2 27,7 29,8 38,1 41,9 51,9 52,4 52,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0,1 11,7 27,6 55,9 75,3 36,3 8,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 89,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 14,5 5,9 6,4 1,8 1,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,5 15,4 9,1 3,2 4,9 5,6 2,7 2,3 2,4 1,9 3 3,3 3,9 4,5 5,4 7,9 9 12,2 19,7 20,6 29 45,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 13,1 11,8 10,4 14,5 18,8 15,2 13 11,4 12,8 14 14,3 15,9 17,8 17,4 23,5 26,5 35 58,5 81,7 119,2 81
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,2 932,2 6,3 3,7 6,5 4 3,2 5,9 8,6 9,7 10,5 6,3 10,1 17,7 25,3 33,7 32,8 30,7 25,8 21,1 14,7 3,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 196,3 1 153,8 116,4 93,7 82 107,9 100,2 124,9 148,2 118,5 105,7 121,3 131,7 183,8 225,5 303,4 358,2 424,1 523,1 600,9 674 595,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,7 2,1 1,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,3 1,4 3,1 4,7 2,2 3,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,5 1,3 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,6 2 5,1 8,2 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,7 1,2 1,9 3,3 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 1,1 1,9 3,8 7,2 16,3 32,4 55,9 52,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 1 1,9 2,3 3,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,9 1,7 2,6 2,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 1,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,5 1,2 2,1 4,7 8,2 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 1,4 2,9 2,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 2,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,5 3 6,5 13,8 19,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 1,2 2 3,3 5,2 9,5 19,3 40,6 78,4 113,1 66,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 0 0 0,6 1,9 3,1 4,7 3,6 4,3 4,8 4,5 4,9 5,3 5,4 3,9 3,9 3 5,4 8,7 11 10 7
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,9 1,2 2,3 1,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,6 0,5 0,6 1 1,2 2,7 1,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 4,7 0 0 0,6 1,9 3,1 4,7 3,6 4,3 4,9 4,8 5,1 5,8 6,1 4,8 4,7 4,6 7,6 13 15,1 11,7 7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1,7 2,2 3,9 4,2 4,1 2,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,3 1,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0,4 0,4 0,6 0,9 0,5 0,3 0,8 0,8 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,5 0,9 0,8 1,2 1,5 2,5 6,9 14,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 2 5,1 4,4 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,7 0,3 0,6 1,5 0 3,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,5 0,7 0,4 1,1 1,1 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0 0,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 1,3 2,2 3,8 5,4 6,7 3,7 1,8 1,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 4 0 3,3 6,3 6,5 2,6 0,2 0,4 0,8 1,1 1,1 1,6 2 3,2 5,5 8,8 10,1 13,8 12,8 12,4 13,4 21,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 13,6 7,6 4,6 4,4 5,1 3,8 2,4 2,2 1,8 2,5 2,4 2,5 4,1 5 7,6 7,9 11,7 18,9 27,8 30,3 14,1
péče celkem II. Novotvary 18,9 2,1 1,5 1,2 2,9 2,2 2,7 3,2 3,2 5,2 9,3 15,1 16,3 25,6 36,5 53,8 60,2 57,1 57,4 50,4 31,2 31,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 1,7 2,8 3,6 4,9 6,7 8,5 15,2 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 9,9 11,4 8,4 6,6 5,9 1,5 0,9 1,2 1,8 1,6 3,2 3,2 4,8 6 7,8 8,6 12,6 20,2 25,5 33,4 38,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,9 0 0,7 1,5 4,1 10,4 8,6 7,6 8,5 8,5 8,9 8,7 9,3 9,5 6,6 7 5,7 10,9 15 21 23,4 10,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 2,5 4,4 5,1 4,9 4,7 2,7 1,8 2,9 3,4 3,8 5,4 5,9 8,5 9 10,8 10,7 14,9 14,8 18,7 16 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 1,6 1,7 1,3 1,2 1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1 2 2,1 3,3 6,5 10,7 15,2 15,6 10,8 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3 3 5,1 2,4 1,1 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,9 1,7 2,2 2,3 2,9 2,5 1,3 1,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,2 0,2 0,5 0,2 1,1 2,2 1,9 2,4 2,4 4,4 6,7 11,9 12,9 25,2 35,4 48,7 78,3 101,3 154,5 194,7 253,6 228,9
X. Nemoci dýchací soustavy 13 36,2 42,6 34,6 15,2 9,8 4,5 3,9 4,1 3,2 3,7 5,1 5 8,4 11,3 15,3 18,9 21,5 32,1 49,6 60,7 77,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,5 6,2 5 7,8 8,6 11,8 13,3 12,5 12,8 13,5 14,6 16,3 19,2 24,6 29,1 33,6 38 48,7 54,8 58,9 65,5 73,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,4 4,4 3 1,7 2,4 2,7 3,9 2,5 2,5 2,9 1,7 2,8 2,1 4 4 4,1 6 4,6 7,9 10,5 10 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,2 0,5 0,8 2,1 5,1 6,8 3,4 4,1 3,9 6 8,1 11,1 13,8 17 19 27,3 30 36,4 30,7 28,8 19,1 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 7,6 3 2,4 2,8 7,4 8,4 8,1 9,3 10,5 12,1 17,9 16,6 17 20,3 27,8 30 38,2 43,3 54,9 55 52,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0,1 11,7 27,6 55,9 75,3 36,3 8,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 89,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 14,5 6 6,7 1,8 1,6 0,8 0,8 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 15,4 9,4 3,3 4,9 5,6 2,7 2,3 2,4 2 3 3,3 3,9 4,6 5,4 8 9,1 12,5 20,3 21,9 31,2 49,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 13,1 11,8 10,4 14,5 18,8 15,2 13,1 11,4 13 14 14,5 16,1 18,1 18 24 28 38,3 65,2 95,5 139,1 81
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,6 932,2 6,3 3,7 6,5 4 3,3 6,1 9,2 10,3 11 7 10,8 19 27,6 37,6 38,4 37,6 29,9 23,3 16,5 3,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 210 1 153,8 119,8 100,6 90,4 113,6 105,2 128,9 153,3 124,7 111,8 128,4 140,7 195,1 239 322 382,4 464,9 589,4 706,9 812,3 690,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)