8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 4 3 3 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 21 0 0 2 1 3 4 2 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 5 11 33 21 17 15 5 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 2 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 192 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 7 12 21 33 30 31 32 14 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 13 6 8 1 3 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 19 33 45 31 12 5 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 17 29 27 19 15 5 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 188 0 1 1 4 2 2 1 2 2 6 10 17 22 19 39 29 18 8 4 1 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 3 1 2 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 164 0 0 0 0 0 0 1 8 20 44 46 30 6 3 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 587 0 6 10 12 14 18 18 25 22 35 35 37 62 67 92 61 36 24 11 2 0
Anémie (D50–D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 11 7 10 7 5 4 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 199 0 0 0 1 2 3 9 12 27 18 28 10 23 25 19 11 8 3 0 0 0
Demence (F00–F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 13 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 72 0 0 1 0 2 3 2 0 2 2 6 8 6 7 7 10 8 5 3 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 223 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 2 10 8 20 31 50 47 38 6 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 191 0 14 14 8 2 1 1 4 3 11 10 12 15 16 16 24 11 16 11 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 190 1 31 71 26 9 4 5 7 5 4 4 4 6 6 1 4 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 12 8 4 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 222 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 12 9 21 32 49 49 30 13 1
Selhání srdce (I50) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6 3 4 0 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 41 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 12 7 4 3 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 21 20 20 10 10 3 4 1
Varixy dolních končetin (I83) 335 0 0 0 0 1 3 13 17 44 42 48 33 45 41 32 16 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 163 0 0 0 1 3 10 10 11 8 3 6 5 9 10 19 28 18 9 7 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 11 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 025 1 414 370 62 43 44 28 29 14 9 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 334 0 1 7 12 11 20 31 38 33 31 24 22 30 33 23 12 3 3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Astma (J45–J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 26 0 2 0 0 3 0 0 3 1 1 0 1 2 1 5 4 1 1 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 133 0 2 5 4 15 21 16 9 6 8 0 6 8 8 7 8 4 4 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 50 0 1 1 1 0 6 4 3 2 0 3 6 2 7 5 5 3 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 31 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 6 3 1 4 4 1 1 0 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 24 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 3 2 3 2 4 0 2 0 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 17 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 1 1 0 3 0 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 413 0 0 17 35 31 65 57 53 42 23 11 12 16 16 17 9 1 4 1 2 1
Tříselná kýla (K40) 625 2 17 25 4 6 11 22 30 38 28 34 31 60 65 91 60 51 31 15 4 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 458 0 7 17 3 3 8 20 38 50 37 30 32 53 38 51 39 22 9 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 32 0 0 1 0 0 4 6 3 2 4 1 1 1 3 0 2 4 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 59 0 2 0 0 1 0 0 1 2 2 1 6 7 2 7 9 9 2 6 2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 3 4 3 6 2 3 0 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 244 0 0 0 0 1 7 19 21 30 27 31 17 20 33 17 12 3 4 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 2 1 1 1 3 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 590 0 0 0 0 4 6 23 35 64 50 44 56 61 79 69 42 35 15 5 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 49 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 4 5 5 6 6 7 2 2 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 28 0 0 1 0 0 1 1 3 3 2 1 2 0 4 2 2 1 4 1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 211 0 2 5 3 9 28 25 20 17 6 13 12 15 12 12 13 6 4 8 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 63 0 1 3 1 1 3 3 6 10 6 8 2 3 2 0 3 2 5 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 433 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 15 21 45 71 96 87 60 24 4 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 501 0 0 0 0 0 0 3 1 6 3 19 31 52 64 112 103 67 37 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 349 0 0 0 2 21 23 25 29 39 43 39 35 24 31 23 10 4 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 321 1 1 5 14 18 17 17 16 21 13 29 31 41 25 31 24 11 5 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 33 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 3 5 5 7 3 2 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 148 0 0 0 0 1 1 6 9 16 20 18 18 15 14 14 13 2 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 279 0 6 2 5 8 9 8 10 20 20 27 29 30 28 40 18 10 6 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 51 0 1 1 8 6 1 2 1 3 3 1 5 4 5 3 2 2 1 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 165 0 0 2 0 1 1 3 2 8 8 9 11 16 16 28 16 14 22 5 2 1
Selhání ledvin (N17–N19) 50 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 6 4 4 13 7 3 3 1 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 269 0 1 0 0 1 4 9 18 26 19 25 19 18 29 39 26 19 8 6 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 275 0 1 1 0 1 4 10 4 17 19 20 25 36 29 39 34 19 7 7 2 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 30 27 55 42 34 18 2 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 242 2 11 16 13 18 11 14 9 19 6 11 8 20 25 19 15 9 11 5 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 83 0 0 0 1 3 6 14 13 12 11 7 3 8 2 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 51 0 0 0 0 1 6 5 10 8 3 11 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 347 0 0 0 0 2 2 5 14 19 40 109 82 23 18 11 8 6 6 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 825 0 1 0 2 11 16 40 63 83 62 65 51 81 96 106 73 53 16 5 1 0
Lékařský potrat (O04) 119 0 0 0 1 4 14 19 24 24 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 440 0 0 0 0 10 29 77 150 122 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 26 0 0 0 0 1 4 4 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 10 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 62 0 0 0 0 1 5 18 25 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 759 0 0 0 0 9 58 204 309 155 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 262 10 71 96 20 13 14 10 8 2 5 3 3 2 0 2 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 46 0 0 0 1 1 4 8 7 4 4 2 2 3 1 1 3 1 3 0 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 102 0 0 4 3 6 1 3 5 6 6 5 4 4 9 12 14 7 6 6 1 0
Nitrolební poranění (S06) 52 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 2 7 11 5 6 5 6 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 70 0 2 3 3 11 8 4 4 7 3 1 7 2 1 2 3 3 2 2 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 203 0 3 26 29 3 6 7 10 7 10 12 15 9 14 18 17 6 6 3 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 403 0 1 3 3 2 1 3 0 3 1 5 11 8 20 30 42 43 77 90 58 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 331 0 0 5 13 4 18 18 26 27 24 22 30 31 41 31 23 8 5 4 1 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 1 378 0 15 36 25 49 111 138 134 155 133 110 85 103 77 83 47 30 23 17 6 1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 32 1 3 1 0 1 0 0 0 2 3 4 0 3 5 2 3 1 2 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 150 0 2 0 1 0 0 1 4 8 3 7 10 19 18 23 28 10 14 1 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 52 0 1 0 3 2 3 1 4 5 8 10 6 2 2 3 2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 27 0 7 1 2 0 1 0 0 2 1 0 2 4 2 1 1 1 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 22 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 518 0 0 7 9 14 26 38 22 38 40 29 36 47 53 48 47 30 23 8 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 17 817 21 633 763 340 395 693 1 045 1 343 1 370 1 064 1 081 1 033 1 276 1 432 1 711 1 406 938 701 402 158 12
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00–A08) 0,3 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 5,4 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Septikémie (A40–A41) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 8,1 4,2 10,7 32,9 30,1 49,1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 5,6 0 0 10,7 7 21,4 19,3 7,4 9,6 5,9 0 0 0 4,1 8,1 0 5,3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,4 16,9 13,1 20,5 44,6 137,7 112 139,8 150,6 81,9 86,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 8,2 12,2 29,2 10,7 16,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 51 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3 3,7 16,9 13,1 28,6 48,7 87,6 176 246,8 311,3 524 606,8 704,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 8,4 13,1 28,6 52,8 25 42,7 8,2 30,1 32,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 4,1 0 0 5,3 16,5 10 16,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 42,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 52,6 77,7 133,9 187,8 165,3 98,7 50,2 32,7 43,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 17,5 20,5 69 121 144 156,3 150,6 81,9 130 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 49,9 0 6 5,4 28,1 14,3 9,6 3,7 6,4 5,9 22,3 42,2 74,5 90 77,1 162,7 154,7 148,1 80,3 65,5 43,3 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 1,1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,2 4,4 4,1 20,3 20,9 16 8,2 20,1 16,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 43,5 0 0 0 0 0 0 3,7 25,7 59,3 163,3 194,1 131,4 24,6 12,2 16,7 10,7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 155,8 0 35,8 53,7 84,4 99,8 86,8 66,2 80,3 65,2 129,9 147,7 162,1 253,7 271,9 383,9 325,3 296,1 241 180,1 86,7 0
Anémie (D50–D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 12,7 8,8 24,6 44,6 29,2 53,3 57,6 50,2 65,5 86,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 52,8 0 0 0 7 14,3 14,5 33,1 38,6 80 66,8 118,1 43,8 94,1 101,4 79,3 58,7 65,8 30,1 0 0 0
Demence (F00–F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 3,4 0 0 0 0 0 19,3 14,7 6,4 3 0 4,2 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 19,1 0 0 5,4 0 14,3 14,5 7,4 0 5,9 7,4 25,3 35 24,6 28,4 29,2 53,3 65,8 50,2 49,1 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 59,2 0 0 0 0 0 0 7,4 9,6 5,9 3,7 8,4 8,8 40,9 32,5 83,5 165,3 411,3 471,9 622,2 260,1 352,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 50,7 0 83,6 75,2 56,3 14,3 4,8 3,7 12,9 8,9 40,8 42,2 52,6 61,4 64,9 66,8 128 90,5 160,7 180,1 86,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 50,4 23,1 185,1 381,5 182,9 64,1 19,3 18,4 22,5 14,8 14,8 16,9 17,5 24,6 24,3 4,2 21,3 8,2 10 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 10 16,4 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,4 16,4 24,3 33,4 64 65,8 40,2 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 58,9 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 12,7 8,8 49,1 36,5 87,6 170,6 403,1 492 491,2 563,5 352,1
Selhání srdce (I50) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,2 0 0 16,2 25 16 32,9 0 16,4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 10,9 23,1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8,4 4,4 16,4 20,3 50,1 37,3 32,9 30,1 16,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 17,5 36,8 85,2 83,5 106,7 82,3 100,4 49,1 173,4 352,1
Varixy dolních končetin (I83) 88,9 0 0 0 0 7,1 14,5 47,8 54,6 130,4 155,9 202,5 144,6 184,1 166,4 133,5 85,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 43,3 0 0 0 7 21,4 48,2 36,8 35,3 23,7 11,1 25,3 21,9 36,8 40,6 79,3 149,3 148,1 90,4 114,6 260,1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 2,9 0 11,9 5,4 7 0 9,6 0 0 3 0 0 0 0 8,1 0 5,3 0 10 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,6 0 6 5,4 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 10 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 272 23,1 2 471,8 1 988,3 436 306,4 212,2 103 93,2 41,5 33,4 29,5 4,4 4,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 88,6 0 6 37,6 84,4 78,4 96,4 114 122,1 97,8 115,1 101,2 96,4 122,8 133,9 96 64 24,7 30,1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 0 0 0 0 0 0
Astma (J45–J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 6,9 0 11,9 0 0 21,4 0 0 9,6 3 3,7 0 4,4 8,2 4,1 20,9 21,3 8,2 10 16,4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 35,3 0 11,9 26,9 28,1 106,9 101,3 58,8 28,9 17,8 29,7 0 26,3 32,7 32,5 29,2 42,7 32,9 40,2 32,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 13,3 0 6 5,4 7 0 28,9 14,7 9,6 5,9 0 12,7 26,3 8,2 28,4 20,9 26,7 24,7 10 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 8,2 0 0 0 0 0 4,8 3,7 3,2 8,9 14,8 4,2 26,3 12,3 4,1 16,7 21,3 8,2 10 0 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 6,4 0 0 0 0 0 9,6 3,7 0 3 7,4 4,2 13,1 8,2 12,2 8,3 21,3 0 20,1 0 43,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 4,5 0 0 0 0 21,4 0 3,7 3,2 0 7,4 0 0 0 8,1 12,5 5,3 8,2 0 49,1 0 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 109,6 0 0 91,4 246,1 220,9 313,4 209,6 170,3 124,5 85,4 46,4 52,6 65,5 64,9 70,9 48 8,2 40,2 16,4 86,7 352,1
Tříselná kýla (K40) 165,9 46,1 101,5 134,3 28,1 42,8 53 80,9 96,4 112,6 103,9 143,4 135,8 245,5 263,8 379,7 320 419,5 311,3 245,6 173,4 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 121,5 0 41,8 91,4 21,1 21,4 38,6 73,6 122,1 148,2 137,4 126,6 140,2 216,9 154,2 212,8 208 181 90,4 16,4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 8,5 0 0 5,4 0 0 19,3 22,1 9,6 5,9 14,8 4,2 4,4 4,1 12,2 0 10,7 32,9 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 0 0 16,4 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 15,7 0 11,9 0 0 7,1 0 0 3,2 5,9 7,4 4,2 26,3 28,6 8,1 29,2 48 74 20,1 98,2 86,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 11,1 12,7 8,8 12,3 16,2 12,5 32 16,5 30,1 0 86,7 352,1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 64,8 0 0 0 0 7,1 33,8 69,9 67,5 88,9 100,2 130,8 74,5 81,8 133,9 70,9 64 24,7 40,2 32,7 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 5,3 0 0 0 0 7,1 4,8 0 0 0 0 4,2 13,1 12,3 8,1 4,2 5,3 8,2 30,1 32,7 43,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 156,6 0 0 0 0 28,5 28,9 84,6 112,4 189,7 185,6 185,6 245,3 249,6 320,6 287,9 224 287,9 150,6 81,9 86,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 13 0 0 0 0 7,1 4,8 0 6,4 8,9 7,4 16,9 21,9 20,5 24,3 25 37,3 16,5 20,1 32,7 43,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 4 0 0 0 0 0 0 0 6,4 3 3,7 8,4 0 0 20,3 8,3 0 0 20,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 7,4 0 0 5,4 0 0 4,8 3,7 9,6 8,9 7,4 4,2 8,8 0 16,2 8,3 10,7 8,2 40,2 16,4 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 56 0 11,9 26,9 21,1 64,1 135 91,9 64,3 50,4 22,3 54,8 52,6 61,4 48,7 50,1 69,3 49,4 40,2 131 43,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 16,7 0 6 16,1 7 7,1 14,5 11 19,3 29,6 22,3 33,7 8,8 12,3 8,1 0 16 16,5 50,2 49,1 43,3 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 114,9 0 0 0 0 0 4,8 0 0 11,9 18,6 63,3 92 184,1 288,1 400,6 464 493,5 241 65,5 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 133 0 0 0 0 0 0 11 3,2 17,8 11,1 80,2 135,8 212,8 259,7 467,4 549,3 551,1 371,5 49,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 92,6 0 0 0 14,1 149,6 110,9 91,9 93,2 115,6 159,6 164,5 153,3 98,2 125,8 96 53,3 32,9 10 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 85,2 23,1 6 26,9 98,5 128,3 82 62,5 51,4 62,2 48,3 122,3 135,8 167,8 101,4 129,4 128 90,5 50,2 16,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 8,8 0 0 0 7 7,1 0 0 0 11,9 3,7 0 0 12,3 20,3 20,9 37,3 24,7 20,1 0 43,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 39,3 0 0 0 0 7,1 4,8 22,1 28,9 47,4 74,2 75,9 78,8 61,4 56,8 58,4 69,3 16,5 10 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4 0 0 0 0 0 0 3,7 3,2 3 7,4 0 4,4 4,1 12,2 4,2 10,7 8,2 10 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 74 0 35,8 10,7 35,2 57 43,4 29,4 32,1 59,3 74,2 113,9 127 122,8 113,6 166,9 96 82,3 60,2 49,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 13,5 0 6 5,4 56,3 42,8 4,8 7,4 3,2 8,9 11,1 4,2 21,9 16,4 20,3 12,5 10,7 16,5 10 32,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 43,8 0 0 10,7 0 7,1 4,8 11 6,4 23,7 29,7 38 48,2 65,5 64,9 116,8 85,3 115,2 220,9 81,9 86,7 352,1
Selhání ledvin (N17–N19) 13,3 0 0 0 0 0 4,8 0 0 5,9 7,4 16,9 26,3 16,4 16,2 54,2 37,3 24,7 30,1 16,4 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 71,4 0 6 0 0 7,1 19,3 33,1 57,8 77,1 70,5 105,5 83,2 73,7 117,7 162,7 138,7 156,3 80,3 98,2 86,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 73 0 6 5,4 0 7,1 19,3 36,8 12,9 50,4 70,5 84,4 109,5 147,3 117,7 162,7 181,3 156,3 70,3 114,6 86,7 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 59,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 52,6 122,8 109,6 229,5 224 279,7 180,7 32,7 43,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 64,2 46,1 65,7 86 91,4 128,3 53 51,5 28,9 56,3 22,3 46,4 35 81,8 101,4 79,3 80 74 110,5 81,9 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 22 0 0 0 7 21,4 28,9 51,5 41,8 35,6 40,8 29,5 13,1 32,7 8,1 8,3 5,3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 13,5 0 0 0 0 7,1 28,9 18,4 32,1 23,7 11,1 46,4 8,8 4,1 0 12,5 0 8,2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 92,1 0 0 0 0 14,3 9,6 18,4 45 56,3 148,5 459,8 359,2 94,1 73 45,9 42,7 49,4 60,2 32,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 218,9 0 6 0 14,1 78,4 77,1 147,1 202,4 246 230,2 274,2 223,4 331,5 389,6 442,3 389,3 436 160,7 81,9 43,3 0
Lékařský potrat (O04) 31,6 0 0 0 7 28,5 67,5 69,9 77,1 71,1 115,1 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 116,8 0 0 0 0 71,3 139,8 283,2 481,9 361,6 170,8 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 6,9 0 0 0 0 7,1 19,3 14,7 28,9 20,7 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 2,7 0 0 0 0 0 0 3,7 16,1 5,9 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 16,5 0 0 0 0 7,1 24,1 66,2 80,3 32,6 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 201,4 0 0 0 0 64,1 279,7 750,2 992,7 459,5 78 8,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 69,5 230,6 423,9 515,9 140,7 92,6 67,5 36,8 25,7 5,9 18,6 12,7 13,1 8,2 0 8,3 10,7 8,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,2 0 0 0 7 7,1 19,3 29,4 22,5 11,9 14,8 8,4 8,8 12,3 4,1 4,2 16 8,2 30,1 0 0 352,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 27,1 0 0 21,5 21,1 42,8 4,8 11 16,1 17,8 22,3 21,1 17,5 16,4 36,5 50,1 74,7 57,6 60,2 98,2 43,3 0
Nitrolební poranění (S06) 13,8 0 0 0 0 0 4,8 3,7 6,4 0 3,7 4,2 13,1 8,2 28,4 45,9 26,7 49,4 50,2 98,2 43,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 18,6 0 11,9 16,1 21,1 78,4 38,6 14,7 12,9 20,7 11,1 4,2 30,7 8,2 4,1 8,3 16 24,7 20,1 32,7 86,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 53,9 0 17,9 139,7 204 21,4 28,9 25,7 32,1 20,7 37,1 50,6 65,7 36,8 56,8 75,1 90,7 49,4 60,2 49,1 86,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 106,9 0 6 16,1 21,1 14,3 4,8 11 0 8,9 3,7 21,1 48,2 32,7 81,2 125,2 224 353,7 773,2 1 473,7 2 514,1 704,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 87,8 0 0 26,9 91,4 28,5 86,8 66,2 83,5 80 89,1 92,8 131,4 126,9 166,4 129,4 122,7 65,8 50,2 65,5 43,3 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 365,7 0 89,6 193,5 175,8 349,1 535,2 507,5 430,5 459,5 493,7 464,1 372,3 421,5 312,5 346,4 250,6 246,8 230,9 278,4 260,1 352,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 8,5 23,1 17,9 5,4 0 7,1 0 0 0 5,9 11,1 16,9 0 12,3 20,3 8,3 16 8,2 20,1 16,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 4,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 39,8 0 11,9 0 7 0 0 3,7 12,9 23,7 11,1 29,5 43,8 77,7 73 96 149,3 82,3 140,6 16,4 43,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 13,8 0 6 0 21,1 14,3 14,5 3,7 12,9 14,8 29,7 42,2 26,3 8,2 8,1 12,5 10,7 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 7,2 0 41,8 5,4 14,1 0 4,8 0 0 5,9 3,7 0 8,8 16,4 8,1 4,2 5,3 8,2 20,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 3,2 14,8 52 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,1 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 3,7 0 4,4 4,1 0 0 16 0 10 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 137,5 0 0 37,6 63,3 99,8 125,4 139,8 70,7 112,6 148,5 122,3 157,7 192,3 215,1 200,3 250,6 246,8 230,9 131 130 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 4 728,2 484,2 3 779,3 4 100,2 2 391,2 2 814,4 3 341,4 3 843,2 4 314,7 4 061,1 3 950,0 4 560,4 4 524,9 5 221,4 5 811,0 7 139,9 7 497,9 7 715,7 7 038,9 6 582,6 6 848,7 4 225,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)