8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 191 80 111 3 30 17 3 9 13 7 7 2 6 2 4 5 4 15 8 8 20 18 10 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 157 58 99 8 23 7 3 6 15 8 9 6 2 0 4 8 5 17 6 7 12 5 6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 19 15 4 0 0 0 0 0 2 0 3 3 4 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 194 88 106 0 0 1 1 1 3 2 3 6 0 5 4 7 13 26 24 32 26 26 12 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 640 341 299 11 44 48 33 39 33 32 33 32 36 24 19 41 42 53 40 27 26 21 6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 224 122 102 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 7 5 13 18 51 39 33 31 16 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 105 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 32 21 16 11 5 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 268 139 129 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 10 12 10 20 34 44 34 40 36 16 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 307 1 306 0 0 0 0 0 0 5 2 10 10 29 21 32 45 49 50 23 19 9 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 44 0 44 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 5 7 5 1 5 6 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 6 10 3 5 3 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 24 36 53 49 18 8 9 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 155 113 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 19 33 30 26 19 9 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 661 373 288 0 4 1 4 5 4 8 9 9 15 21 35 65 77 126 126 65 59 24 4 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 29 1 28 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 2 4 5 3 2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 394 232 162 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 22 59 78 89 84 21 15 8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 191 0 191 0 0 0 0 0 0 1 9 22 52 56 32 7 4 4 4 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 991 470 521 1 7 12 13 16 28 31 34 31 55 56 60 98 110 153 123 75 55 26 7 0
Anémie (D50–D64) 179 66 113 0 1 5 2 1 1 0 4 4 4 3 5 4 14 20 17 18 42 22 11 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 74 35 39 1 6 6 5 2 2 2 3 3 2 1 0 4 8 10 4 6 3 5 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 435 221 214 0 1 14 11 11 13 3 11 10 9 20 27 40 54 46 45 40 43 22 12 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 983 365 618 20 158 114 60 53 11 16 19 36 24 36 17 41 56 60 41 53 58 70 33 7
Demence (F00–F03) 66 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 19 20 8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 332 200 132 0 0 0 3 20 14 23 21 44 44 34 42 42 26 12 5 2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 170 101 69 0 1 0 2 11 25 24 35 17 16 4 7 8 5 5 3 4 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 285 153 132 0 0 0 0 9 21 25 36 33 28 21 29 34 22 17 6 3 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 140 46 94 0 0 0 1 1 7 6 8 13 11 9 22 21 9 15 8 7 1 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 820 355 465 0 7 23 37 54 45 58 59 63 44 57 43 48 37 39 31 49 58 51 15 2
Alzheimerova nemoc (G30) 37 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 8 14 3 0
Roztroušená skleróza (G35) 43 18 25 0 0 0 0 2 4 3 2 5 2 4 4 5 3 6 2 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 299 172 127 2 18 32 16 15 14 12 18 12 14 21 11 28 18 19 19 13 6 7 3 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 203 97 106 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 4 3 9 26 22 32 31 31 27 9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 851 455 396 1 18 28 25 28 21 18 44 54 59 52 70 81 79 97 70 50 32 19 5 0
Katarakta (H25–H26, H28) 232 86 146 0 1 0 0 0 0 2 3 2 1 2 2 10 9 23 32 50 49 38 6 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 328 156 172 3 22 18 17 13 4 4 8 7 16 13 18 25 29 25 35 23 26 18 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 522 272 250 9 39 76 29 10 7 18 19 24 22 23 29 40 38 41 39 31 22 5 1 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 506 167 339 0 0 0 0 0 2 2 4 6 11 20 14 34 45 56 61 66 81 63 39 2
Angina pectoris (I20) 114 82 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 7 16 18 15 18 13 13 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 433 278 155 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 19 23 44 63 56 74 36 54 34 9 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 309 191 118 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 6 27 33 38 53 47 46 30 12 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 193 82 111 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 12 7 18 15 17 32 22 28 15 11 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 967 478 489 0 2 0 7 7 3 7 10 14 14 22 22 71 68 108 145 160 147 112 46 2
Selhání srdce (I50) 699 341 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 10 21 41 66 83 92 136 142 76 12
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 027 471 556 1 1 0 0 0 1 3 4 12 9 21 35 42 82 128 142 130 188 136 82 10
Ateroskleróza (I70) 343 208 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 30 49 63 72 43 36 19 15 1
Varixy dolních končetin (I83) 360 95 265 0 0 0 0 1 3 13 17 44 43 48 34 45 43 37 19 7 0 5 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 606 361 245 0 0 3 6 12 20 20 25 20 21 20 21 33 51 71 87 69 64 42 20 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 255 132 123 12 85 45 30 11 9 8 11 6 3 5 3 3 7 3 5 2 4 2 1 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 692 358 334 8 33 26 16 12 7 9 11 18 18 17 16 30 34 56 70 72 80 103 47 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 234 126 108 28 45 20 5 2 2 1 6 7 3 4 2 5 8 12 15 14 16 23 15 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 071 592 479 1 432 394 65 43 44 28 30 14 9 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 435 271 164 0 10 27 25 24 22 33 40 38 34 33 27 32 39 24 13 4 6 3 0 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 306 135 171 0 10 4 0 0 0 0 0 2 4 7 7 24 43 55 48 31 41 19 11 0
Astma (J45–J46) 195 91 104 0 7 47 40 10 1 10 5 5 5 10 6 5 9 11 6 7 4 5 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 132 78 54 0 4 2 1 7 1 2 5 4 3 4 8 7 13 18 17 8 14 9 5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 187 76 111 0 22 25 7 16 21 20 9 7 10 0 7 8 9 7 8 5 4 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 69 38 31 2 1 1 1 0 8 4 5 3 1 4 6 4 7 7 6 6 1 2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 130 68 62 1 3 4 6 3 4 3 3 3 10 4 14 13 7 14 13 9 8 5 3 0
Peptický vřed (K25–K28) 137 73 64 0 0 0 0 0 3 5 3 4 4 8 8 8 12 19 14 15 17 14 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 647 239 408 0 4 8 10 28 54 37 41 37 31 44 25 35 34 51 51 38 54 44 19 2
Nemoci appendixu (K35–K38) 429 200 229 0 0 17 39 32 69 59 54 42 24 12 13 16 16 17 10 1 4 1 2 1
Tříselná kýla (K40) 651 558 93 2 17 26 4 6 11 22 31 40 30 36 33 63 67 93 62 54 32 15 6 1
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 493 239 254 0 7 18 4 3 9 20 38 50 37 31 36 57 42 56 44 26 12 2 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 129 62 67 0 1 1 6 9 14 20 14 9 10 7 3 8 6 3 7 5 5 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 103 38 65 0 1 0 2 7 6 9 4 7 8 4 4 6 7 4 12 6 9 6 0 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 158 72 86 0 3 0 1 1 0 3 5 3 5 6 12 13 8 14 16 25 18 21 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 219 83 136 0 0 0 0 0 2 2 7 7 9 12 15 19 24 29 24 18 29 14 7 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 361 198 163 0 0 0 0 4 12 21 25 35 31 36 25 27 49 31 25 11 16 7 6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 231 116 115 0 1 7 3 4 2 1 2 5 6 5 9 19 31 37 31 29 20 12 4 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 64 41 23 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 9 4 13 14 6 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 77 44 33 0 0 0 0 0 2 3 3 1 3 9 5 8 14 8 12 3 5 0 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 764 289 475 0 0 0 2 4 7 32 44 74 58 51 69 74 91 82 65 59 33 13 6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 154 60 94 0 0 0 1 1 2 2 4 5 4 8 7 13 17 21 19 14 9 18 9 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 219 128 91 0 0 1 0 2 6 8 17 21 22 10 17 20 16 24 16 20 11 6 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 148 64 84 1 7 17 3 1 2 1 7 5 5 2 5 2 15 14 16 12 14 14 4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 333 207 126 3 13 8 8 12 35 33 28 23 12 16 17 24 24 20 21 11 12 11 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 299 132 167 3 10 2 9 10 19 17 20 25 15 19 8 30 23 26 27 12 10 10 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 282 122 160 1 19 19 9 9 14 8 17 25 12 16 7 16 19 16 26 6 21 15 6 1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 496 214 282 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5 17 22 53 78 108 92 68 34 11 2 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 570 214 356 0 0 0 0 0 0 3 1 6 4 20 31 55 74 119 119 83 46 6 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 360 190 170 0 0 0 2 21 23 26 33 39 43 39 38 24 32 24 11 4 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 436 173 263 1 2 15 19 20 19 17 19 27 15 34 38 47 36 40 37 20 15 14 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 17 9 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 3 3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 133 45 88 0 0 0 8 7 1 1 3 5 5 3 5 11 17 17 20 17 7 4 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 281 142 139 0 0 0 1 3 1 7 15 20 30 29 24 29 29 33 33 13 8 5 1 0
Dorzalgie (M54) 682 217 465 1 0 0 5 6 6 18 14 32 37 33 48 61 61 71 68 91 69 52 8 1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 310 183 127 0 6 2 7 10 9 9 10 25 21 30 33 33 33 42 19 10 6 5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 145 59 86 0 2 1 12 9 1 2 2 14 7 7 16 13 13 11 11 9 10 5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 378 130 248 3 11 8 6 17 32 14 10 26 20 20 20 23 29 40 28 21 31 13 5 1
Selhání ledvin (N17–N19) 168 82 86 0 1 0 0 0 3 1 1 2 3 8 9 12 19 26 21 14 21 20 6 1
Urolitiáza (N20–N23) 405 275 130 0 1 0 0 2 13 21 26 47 37 36 30 24 40 49 38 19 12 7 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 787 243 544 7 14 13 1 11 18 19 14 25 23 28 32 53 61 78 76 73 93 96 41 11
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 35 31 61 51 42 21 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 288 288 0 2 13 17 13 20 14 16 14 23 9 13 13 23 28 25 16 11 12 5 1 0
Nemoci prsu (N60–N64) 93 11 82 0 0 0 1 3 7 14 13 15 12 9 4 9 3 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 71 0 71 0 0 0 0 5 8 9 12 11 5 13 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 394 0 394 0 0 0 1 7 4 10 20 22 42 114 90 27 20 13 10 6 6 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 149 11 1 138 0 1 0 5 19 37 77 104 118 96 88 69 97 117 142 90 62 20 5 2 0
Lékařský potrat (O04) 255 0 255 0 0 0 1 9 33 52 58 61 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 510 0 510 0 0 0 0 13 35 99 175 134 48 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 488 0 488 0 0 0 0 20 59 129 186 81 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 246 0 246 0 0 0 0 10 32 62 90 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 711 0 2 711 0 0 0 0 63 206 722 1 104 551 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 874 0 874 0 0 0 0 11 72 238 355 173 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 17 0 17 0 0 0 0 0 2 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 284 150 134 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 49 24 25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 335 179 156 25 81 107 23 18 15 17 13 6 7 5 3 4 1 5 4 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 145 83 62 0 0 0 0 1 3 3 4 2 12 15 13 14 13 20 9 13 13 7 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 213 74 139 1 7 13 29 25 21 16 11 15 13 4 7 7 13 9 7 3 7 2 1 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 045 534 511 22 111 29 25 37 22 29 43 36 30 42 42 52 58 97 90 68 97 71 36 8
Nitrolební poranění (S06) 834 514 320 6 37 29 44 53 61 51 52 54 42 37 37 48 36 43 48 36 60 43 17 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 311 213 98 10 20 21 18 24 21 19 19 16 14 8 21 15 15 18 15 10 9 11 7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 228 103 125 0 3 29 29 5 7 7 11 7 10 13 16 9 15 22 21 8 9 4 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 530 150 380 0 2 3 4 3 1 3 0 3 2 5 13 10 26 40 54 63 100 116 78 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 385 187 198 0 1 6 16 4 18 21 29 30 27 22 31 39 47 33 27 11 8 8 5 2
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 2 176 1 314 862 1 19 53 41 79 142 174 173 198 169 145 121 141 125 137 92 104 119 93 46 4
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 100 55 45 4 26 4 2 3 0 3 1 8 7 8 5 3 8 3 8 2 2 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 224 94 130 6 35 9 18 41 11 15 5 8 13 12 9 9 7 6 2 4 7 4 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 213 102 111 0 2 5 2 1 0 2 5 9 3 9 10 22 22 33 38 18 24 3 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 59 36 23 0 2 1 3 2 4 4 4 5 8 10 7 2 2 3 2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 131 72 59 3 26 8 7 2 8 6 6 6 4 11 4 12 6 8 3 3 3 3 0 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 80 41 39 6 18 9 8 6 1 0 2 3 1 3 2 2 5 4 2 1 4 1 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 34 1 33 0 0 0 0 0 1 1 1 8 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 002 2 022 1 980 4 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 260 116 144 0 1 2 0 3 2 2 8 7 8 15 14 33 50 42 31 21 15 5 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 1 416 579 837 5 22 23 18 24 39 92 175 212 117 50 70 73 110 116 98 79 56 26 11 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 51 572 22 217 29 355 4 560 1 584 1 531 944 1 205 1 720 2 820 3 809 3 246 2 169 2 136 2 151 2 942 3 430 4 203 3 838 3 013 3 001 2 192 964 114
Počet hospitalizovaných osob – na 1 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,5 0,4 0,6 0,7 1,8 0,9 0,2 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,7 2 2,9 4,3 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,3 0,5 1,8 1,4 0,4 0,2 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,6 1,2 0,8 2,6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0
Septikémie (A40–A41) 0,5 0,5 0,5 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1,1 1,3 2,6 2,6 4,3 5,2 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,7 1,9 1,5 2,5 2,6 2,6 2,3 2,8 1,6 1,2 1,1 0,9 1,3 1 0,8 1,7 1,7 2,2 2,1 2,2 2,6 3,4 2,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 2,1 2,1 2,7 3,1 2,6 1,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,3 1,1 1,3 1,1 0,8 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,7 0,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,8 1,4 2,3 2,8 4 5,9 6,9 14,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 1,2 0,9 1,3 1,8 2 2,7 1,9 1,9 1,5 1,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6 0,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 1,5 2,2 2,6 1,5 0,8 1,5 1,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 1,4 1,6 2,1 1,9 1,5 1,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2,1 1,5 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,5 2,7 3,1 5,3 6,7 5,3 5,9 3,9 1,7 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 1,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1 2,4 3,2 3,7 4,5 1,7 1,5 1,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,9 2,4 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,6 2,6 2,7 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,1 1,1 0,9 2 2,4 2,6 4 4,5 6,4 6,6 6,2 5,5 4,3 3 0
Anémie (D50–D64) 0,5 0,4 0,6 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 0,9 1,5 4,2 3,6 4,8 3,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,8 0,4 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,2 1,2 1,1 0 0,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,1 0,4 0,3 0,3 0,8 1,2 1,6 2,2 1,9 2,4 3,3 4,3 3,6 5,2 10,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,6 2 3,2 4,6 9,4 6,1 4,2 3,8 0,5 0,6 0,6 1,1 0,9 1,5 0,7 1,7 2,3 2,5 2,2 4,4 5,8 11,5 14,3 24,6
Demence (F00–F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,9 3,3 3,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,1 0,7 0 0 0 0,2 1,4 0,7 0,8 0,7 1,3 1,6 1,4 1,8 1,7 1,1 0,5 0,3 0,2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,5 0,6 0,4 0 0,1 0 0,1 0,8 1,2 0,9 1,1 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,8 0,8 0,7 0 0 0 0 0,6 1 0,9 1,2 1 1 0,9 1,3 1,4 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 1 0,9 0,4 0,6 0,4 0,6 0,1 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 2,2 2 2,4 0 0,4 1,2 2,6 3,8 2,2 2,1 1,9 1,9 1,6 2,4 1,9 2 1,5 1,6 1,7 4 5,8 8,4 6,5 7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 2,3 1,3 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,9 0,7 0,5 1,1 1,7 1,1 1,1 0,7 0,4 0,6 0,4 0,5 0,9 0,5 1,1 0,7 0,8 1 1,1 0,6 1,1 1,3 3,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,1 0,9 1,7 2,5 3,1 4,4 3,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,3 2,5 2 0,2 1,1 1,5 1,8 2 1 0,7 1,4 1,6 2,2 2,2 3,1 3,3 3,2 4 3,7 4,1 3,2 3,1 2,2 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,6 0,5 0,7 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1 1,7 4,1 4,9 6,2 2,6 7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,9 0,9 0,9 0,7 1,3 1 1,2 0,9 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8 1 1,2 1 1,9 1,9 2,6 2,9 1,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,4 1,5 1,3 2,1 2,3 4,1 2 0,7 0,3 0,7 0,6 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,5 1,7 2,1 2,5 2,2 0,8 0,4 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,3 0,9 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,6 1,4 1,8 2,3 3,3 5,4 8,1 10,3 16,9 7
Angina pectoris (I20) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 0,6 1 1,1 1,3 0,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 1 1,8 2,6 2,3 3,9 3 5,4 5,6 3,9 10,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,1 1,3 1,6 2,8 3,9 4,6 4,9 5,2 10,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,7 0,6 0,7 1,7 1,8 2,8 2,5 4,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,6 2,6 2,5 0 0,1 0 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 1 2,9 2,8 4,5 7,7 13,2 14,8 18,3 19,9 7
Selhání srdce (I50) 1,9 1,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,9 1,7 2,8 4,4 7,6 13,7 23,3 32,9 42,3
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,7 2,6 2,8 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,9 1,5 1,7 3,3 5,3 7,6 10,7 18,9 22,3 35,5 35,2
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,2 2 2,6 3,8 3,5 3,6 3,1 6,5 3,5
Varixy dolních končetin (I83) 1 0,5 1,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,5 1,3 1,6 2 1,5 1,8 1,7 1,5 1 0,6 0 0,8 0,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,6 2 1,3 0 0 0,2 0,4 0,9 1 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,9 1,4 2,1 3 4,6 5,7 6,4 6,9 8,7 3,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0,7 0,7 0,6 2,8 5,1 2,4 2,1 0,8 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 2 1,7 1,8 2 1,4 1,1 0,9 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 2,3 3,7 5,9 8 16,9 20,4 31,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,6 0,7 0,6 6,5 2,7 1,1 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6 3,8 6,5 3,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,8 3,3 2,5 0,2 25,8 21,2 4,6 3,1 2,1 1 1 0,4 0,3 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,2 1,5 0,8 0 0,6 1,5 1,8 1,7 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,6 1 0,7 0,3 0,6 0,5 0 3,5
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,8 0,7 0,9 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1 1,7 2,3 2,6 2,5 4,1 3,1 4,8 0
Astma (J45–J46) 0,5 0,5 0,5 0 0,4 2,5 2,8 0,7 0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,8 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,4 0,4 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0,5 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 0,9 0,7 1,4 1,5 2,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,5 0,4 0,6 0 1,3 1,3 0,5 1,1 1 0,7 0,3 0,2 0,4 0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,3 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 1,2 1,7 2,3 1,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,7 1,3 2,1 0 0,2 0,4 0,7 2 2,6 1,4 1,3 1,1 1,2 1,9 1,1 1,4 1,4 2,1 2,7 3,1 5,4 7,2 8,2 7
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,1 1,2 0 0 0,9 2,7 2,3 3,3 2,2 1,7 1,2 0,9 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,1 0,4 0,2 0,9 3,5
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,5 0,5 1 1,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,2 1,1 1,5 1,4 2,6 2,7 3,9 3,3 4,4 3,2 2,5 2,6 3,5
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,3 1,3 1,3 0 0,4 1 0,3 0,2 0,4 0,7 1,2 1,5 1,4 1,3 1,6 2,3 1,7 2,3 2,3 2,1 1,2 0,3 0,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0 0,1 0 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5 0,9 1 0 3,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,6 0,9 2,1 1,8 3,4 1,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,5 2,9 2,3 3 3,5
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 1,1 0,8 0 0 0 0 0,3 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,5 1,1 1,1 2 1,3 1,3 0,9 1,6 1,1 2,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,3 1,5 1,7 2,4 2 2 1,7 10,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,5 0 0,4 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 1,6 2,4 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,2 1,4 2,2 2,2 2,2 3 3 3,7 3,4 3,5 4,9 3,3 2,1 2,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,2 0,9 2,9 3,9 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,4 0,7 0,8 0,6 1 0,9 1,6 1,1 1 0,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,9 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 0,9 1 1,4 2,3 1,7 3,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 0,4 0,6 0,9 1,7 1,2 0,9 0,7 0,4 0,7 0,7 1 1 0,8 1,1 0,9 1,2 1,8 0,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,1 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,4 1,2 0,9 1,1 1,4 1 1 1,6 1,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,7 0,7 0,8 0,2 1,1 1 0,6 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,3 0,7 0,8 0,7 1,4 0,5 2,1 2,5 2,6 3,5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,3 1,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1 2,2 3,2 4,5 4,9 5,6 3,4 1,8 0,9 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,5 1,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,8 1,4 2,3 3 5 6,3 6,8 4,6 1 1,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 1 0,9 0 0 0 0,1 1,5 1,1 1 1,1 1,2 1,6 1,6 1,7 1 1,3 1 0,6 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,2 1 1,3 0,2 0,1 0,8 1,3 1,4 0,9 0,6 0,6 0,8 0,6 1,4 1,7 1,9 1,5 1,7 2 1,6 1,5 2,3 0,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,2 0,5 0 0 0 0,6 0,5 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 1,1 1,4 0,7 0,7 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 0,7 0,8 0,7 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0,5 0,6 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,8 1,1 0,8 0,8 0,4 0
Dorzalgie (M54) 1,8 1,2 2,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4 0,9 1,4 1,4 2,1 2,5 2,5 3 3,6 7,5 6,9 8,5 3,5 3,5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 0,8 1 0,7 0 0,4 0,1 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 1,3 1,4 1,4 1,3 1,8 1 0,8 0,6 0,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,8 0,6 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 1 0,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 0,7 1,3 0,7 0,7 0,4 0,4 1,2 1,5 0,5 0,3 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,7 1,5 1,7 3,1 2,1 2,2 3,5
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,5 0,4 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,1 1,2 2,1 3,3 2,6 3,5
Urolitiáza (N20–N23) 1,1 1,5 0,7 0 0,1 0 0 0,1 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 1,5 1,3 1 1,6 2 2 1,6 1,2 1,1 1,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2,1 1,3 2,8 1,6 0,8 0,7 0,1 0,8 0,9 0,7 0,4 0,7 0,9 1,2 1,4 2,2 2,5 3,3 4,1 6 9,3 15,7 17,8 38,7
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,4 1,3 2,5 2,7 3,5 2,1 0,7 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 0,8 1,6 0 0,5 0,8 0,9 0,9 1,4 0,7 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1 0,9 0,9 1,2 0,8 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1 0 2 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,4 0,6 0,7 1,6 4,8 3,9 1,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 0,1 5,8 0 0,1 0 0,4 1,4 1,8 2,8 3,3 3,5 3,6 3,7 3 4 4,7 5,9 4,8 5,1 2 0,8 0,9 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0,1 0,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,4 0 2,6 0 0 0 0 0,9 1,7 3,6 5,6 4 1,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 1,4 2,8 4,7 6 2,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0,7 1,5 2,3 2,9 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,2 0 13,9 0 0 0 0 4,5 9,9 26,6 35,5 16,3 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2,3 0 4,5 0 0 0 0 0,8 3,5 8,8 11,4 5,1 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 0,8 0,7 65,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,1 0,1 0,1 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,9 1 0,8 5,8 4,8 5,7 1,6 1,3 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 1,1 1,3 1,1 1,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,6 0,4 0,7 0,2 0,4 0,7 2 1,8 1 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0,3 0,4 7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2,8 2,9 2,6 5,1 6,6 1,6 1,8 2,6 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,8 1,8 2,1 2,4 4 4,8 5,6 9,7 11,6 15,6 28,2
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,8 1,6 1,4 2,2 1,6 3,1 3,8 2,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2 1,5 1,8 2,6 3 6 7 7,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 0,8 1,2 0,5 2,3 1,2 1,1 1,3 1,7 1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,8 3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,6 0,6 0,6 0 0,2 1,6 2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,9 1,1 0,7 0,9 0,7 1,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,4 0,8 1,9 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 1,1 1,7 2,9 5,2 10 19 33,8 14,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1 1 0 0,1 0,3 1,1 0,3 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,9 1,4 1,6 1,9 1,4 1,4 0,9 0,8 1,3 2,2 7
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,8 7,2 4,4 0,2 1,1 2,8 2,9 5,6 6,8 6,4 5,6 5,9 6,3 6,1 5,3 5,8 5,1 5,7 4,9 8,6 11,9 15,2 19,9 14,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,3 0,3 0,2 0,9 1,6 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,6 0,5 0,7 1,4 2,1 0,5 1,3 2,9 0,5 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,7 0,7 1,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,9 0,9 1,4 2 1,5 2,4 0,5 2,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,3 0,7 1,6 0,4 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0 7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 0,2 0,2 1,4 1,1 0,5 0,6 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,6 11,1 10,1 922,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,6 0,7 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 1,4 2 1,8 1,7 1,7 1,5 0,8 0,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 3,8 3,2 4,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,7 1,9 3,4 5,6 6,3 4,3 2,1 3,1 3 4,5 4,8 5,2 6,5 5,6 4,3 4,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 136,9 122,4 150,3 1 051,4 94,6 82,3 66,4 85,9 82,9 103,7 122,4 96,2 80,5 90,1 94,2 120,4 139,2 175,4 204,7 247,8 301,3 358,9 417,9 401,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)