8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 8 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 64 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 7 9 8 13 10 5 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 38 0 2 5 3 3 0 0 1 1 1 2 6 2 3 4 4 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 6 10 32 21 17 17 4 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 2 3 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 1 2 2 1 4 1 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 16 22 32 22 2 2 0 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 11 10 7 6 3 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 182 0 3 1 4 1 2 1 2 2 5 8 16 18 17 44 27 19 7 5 0 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 16 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 247 0 0 0 2 2 6 2 4 7 16 10 8 33 37 40 32 19 18 10 1 0
Anémie (D50–D64) 11 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 13 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 48 0 1 4 7 6 3 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 3 8 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 227 2 9 5 4 4 3 8 11 24 14 25 10 22 26 22 12 8 7 7 4 0
Demence (F00–F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 45 0 0 0 1 6 3 3 2 6 7 3 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 33 0 0 0 0 3 4 6 3 2 5 1 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 26 0 0 0 3 1 1 3 0 3 0 2 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 69 1 2 4 2 2 3 1 3 4 3 4 3 11 5 4 6 5 2 2 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 4 1 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 52 0 3 2 2 3 3 2 1 2 2 7 5 3 6 4 4 2 0 1 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 37 1 1 1 0 1 2 2 5 3 2 4 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 35 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 4 2 2 4 6 7 2 1 0
Angina pectoris (I20) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 2 3 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 285 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 16 17 26 47 34 49 24 32 20 5 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 5 11 5 4 1 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 70 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 3 6 4 7 13 12 11 5 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 275 0 1 0 3 1 1 0 1 3 3 5 7 26 21 35 42 43 45 29 8 1
Selhání srdce (I50) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 13 23 26 23 33 22 14 4
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 319 1 0 0 0 0 1 2 1 5 5 10 13 19 31 49 46 37 52 34 11 2
Ateroskleróza (I70) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 11 18 14 9 8 4 2 1
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 158 0 0 0 2 1 4 2 4 7 5 5 7 9 14 25 28 18 11 10 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 28 2 7 2 4 1 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 98 1 1 2 3 3 1 2 1 3 1 3 4 5 7 9 13 9 15 11 3 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 16 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 81 0 4 7 1 10 16 9 11 9 8 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 167 0 0 4 4 7 9 10 12 13 17 12 15 14 20 14 8 3 3 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 56 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 8 7 6 8 5 0 0
Astma (J45–J46) 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 72 0 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 4 3 8 12 10 3 8 3 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 6 8 3 5 6 2 1 1 1 0
Peptický vřed (K25–K28) 55 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 4 5 4 4 5 6 6 6 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 39 0 0 1 0 0 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 0 3 6 7 1 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 96 0 0 5 25 10 2 1 4 5 6 4 3 5 6 6 6 0 4 1 2 1
Tříselná kýla (K40) 32 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 3 4 2 2 9 2 2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 86 0 0 0 0 0 0 3 6 8 5 8 7 8 7 14 9 8 3 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 31 0 0 0 1 0 2 4 4 2 3 2 1 1 3 1 4 3 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 73 0 2 0 0 1 0 0 1 3 2 1 7 4 2 8 9 13 6 11 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 2 5 1 6 3 5 2 3 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 20 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 4 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 195 0 0 0 0 2 0 7 6 17 11 11 17 11 29 25 23 19 8 7 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 33 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 4 5 6 2 1 3 3 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 81 0 0 1 0 1 0 4 5 6 10 6 4 6 9 10 3 7 6 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 49 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 4 1 7 2 6 3 6 6 3 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 24 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 4 0 3 3 1 0 4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 18 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 421 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 16 19 44 69 95 86 56 24 3 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 383 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 10 28 51 87 94 65 37 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 24 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 4 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 38 1 0 3 4 1 1 1 0 2 0 0 3 4 4 5 4 3 1 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 28 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 2 5 5 5 2 2 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 42 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 8 5 5 6 5 4 1 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 28 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 4 6 1 1 3 0 1 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 35 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 3 3 4 2 6 1 0 5 2 1 0
Selhání ledvin (N17–N19) 49 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 3 6 11 9 4 3 4 1 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 86 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 7 7 7 13 15 7 8 6 3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 50 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 4 3 4 9 6 5 8 3 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 14 22 26 19 14 2 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 14 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 16 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 111 0 1 0 1 4 0 2 4 6 5 12 8 11 15 18 8 11 4 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 24 0 0 0 0 1 2 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 55 13 7 4 6 5 4 3 3 1 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 22 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 0 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 156 2 13 7 3 6 4 3 3 5 4 7 7 8 11 12 19 14 11 14 3 0
Nitrolební poranění (S06) 166 1 3 4 7 4 5 7 6 4 7 10 7 6 12 20 13 10 16 20 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 44 0 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 8 3 3 4 3 3 1 2 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 11 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 345 0 0 3 3 2 1 2 0 0 1 1 6 7 21 25 38 36 67 78 53 1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 43 0 0 2 2 0 0 2 2 3 2 1 1 3 5 2 5 4 3 4 2 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 314 0 2 8 3 6 13 11 17 21 26 24 20 25 30 29 16 16 20 16 11 0
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 17 0 3 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 93 0 2 4 8 18 5 6 4 6 6 5 5 4 6 4 1 2 3 1 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 86 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 9 16 14 16 7 13 0 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 36 0 6 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 5 2 4 0 1 2 2 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 48 0 2 2 0 0 1 3 0 7 5 2 4 1 8 3 4 3 1 1 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 7 611 190 104 101 123 137 133 147 188 279 285 345 396 562 788 970 916 683 643 418 186 17
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče – na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 2,1 0 17,9 5,4 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 4,2 0 0 0 16,4 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,9 0 17,9 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 20,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Septikémie (A40–A41) 17 0 0 5,4 0 7,1 0 0 0 5,9 0 8,4 8,8 8,2 28,4 37,6 42,7 106,9 100,4 81,9 86,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 10,1 0 11,9 26,9 21,1 21,4 0 0 3,2 3 3,7 8,4 26,3 8,2 12,2 16,7 21,3 0 0 16,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,4 16,9 13,1 24,6 40,6 133,5 112 139,8 170,7 65,5 86,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 8,2 8,1 33,4 10,7 24,7 0 16,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0 10 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5 0 0 0 0 0 0 3,7 3,2 0 0 21,1 0 4,1 8,1 8,3 5,3 32,9 10 16,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 0 8,2 4,1 0 0 8,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 39,4 65,5 89,3 133,5 117,3 16,5 20,1 0 43,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 8,2 32,5 45,9 53,3 57,6 60,2 49,1 130 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 48,3 0 17,9 5,4 28,1 7,1 9,6 3,7 6,4 5,9 18,6 33,7 70,1 73,7 69 183,6 144 156,3 70,3 81,9 0 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 4,4 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 8,3 10,7 8,2 10 16,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 52 67,5 43,8 8,2 8,1 0 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 65,5 0 0 0 14,1 14,3 28,9 7,4 12,9 20,7 59,4 42,2 35 135 150,1 166,9 170,6 156,3 180,7 163,7 43,3 0
Anémie (D50–D64) 2,9 0 0 10,7 7 0 4,8 0 0 3 0 0 0 0 12,2 8,3 0 8,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 3,4 0 11,9 5,4 21,1 0 0 3,7 3,2 0 0 0 0 4,1 0 4,2 5,3 0 10 0 43,3 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 12,7 0 6 21,5 49,2 42,8 14,5 3,7 3,2 3 3,7 8,4 8,8 0 8,1 4,2 10,7 24,7 80,3 32,7 43,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 60,2 46,1 53,7 26,9 28,1 28,5 14,5 29,4 35,3 71,1 52 105,5 43,8 90 105,5 91,8 64 65,8 70,3 114,6 173,4 0
Demence (F00–F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 11,9 0 0 0 7 42,8 14,5 11 6,4 17,8 26 12,7 13,1 20,5 16,2 4,2 5,3 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 8,8 0 0 0 0 21,4 19,3 22,1 9,6 5,9 18,6 4,2 8,8 8,2 4,1 0 5,3 16,5 10 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 1,3 0 0 0 0 14,3 4,8 0 0 0 0 0 4,4 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 2,4 0 0 0 0 0 0 7,4 3,2 0 0 4,2 4,4 0 0 0 5,3 24,7 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 6,9 0 0 0 21,1 7,1 4,8 11 0 8,9 0 8,4 8,8 8,2 12,2 4,2 5,3 16,5 20,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 18,3 23,1 11,9 21,5 14,1 14,3 14,5 3,7 9,6 11,9 11,1 16,9 13,1 45 20,3 16,7 32 41,1 20,1 32,7 86,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 4,4 4,1 0 8,3 21,3 32,9 10 0 43,3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 13,8 0 17,9 10,7 14,1 21,4 14,5 7,4 3,2 5,9 7,4 29,5 21,9 12,3 24,3 16,7 21,3 16,5 0 16,4 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,9 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13,1 4,1 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 9,8 23,1 6 5,4 0 7,1 9,6 7,4 16,1 8,9 7,4 16,9 13,1 16,4 8,1 8,3 10,7 8,2 10 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 9,3 0 0 0 0 0 4,8 0 6,4 0 0 4,2 13,1 16,4 8,1 8,3 21,3 49,4 70,3 32,7 43,3 0
Angina pectoris (I20) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 16,4 8,1 0 10,7 24,7 20,1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 75,6 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 33,4 67,5 74,5 106,4 190,7 141,9 261,3 197,4 321,3 327,5 216,7 704,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 16,4 28,4 20,9 58,7 41,1 40,2 16,4 43,3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 18,6 0 0 0 0 0 4,8 7,4 3,2 3 3,7 4,2 13,1 24,6 16,2 29,2 69,3 98,7 110,5 81,9 86,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 73 0 6 0 21,1 7,1 4,8 0 3,2 8,9 11,1 21,1 30,7 106,4 85,2 146,1 224 353,7 451,9 474,9 346,8 352,1
Selhání srdce (I50) 45,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 8,4 13,1 20,5 52,8 96 138,7 189,2 331,4 360,2 606,8 1 408,5
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 84,7 23,1 0 0 0 0 4,8 7,4 3,2 14,8 18,6 42,2 56,9 77,7 125,8 204,5 245,3 304,4 522,1 556,7 476,8 704,2
Ateroskleróza (I70) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 17,5 28,6 44,6 75,1 74,7 74 80,3 65,5 86,7 352,1
Varixy dolních končetin (I83) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 41,9 0 0 0 14,1 7,1 19,3 7,4 12,9 20,7 18,6 21,1 30,7 36,8 56,8 104,3 149,3 148,1 110,5 163,7 260,1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 7,4 46,1 41,8 10,7 28,1 7,1 4,8 7,4 6,4 3 0 0 4,4 0 8,1 0 10,7 0 10 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 26 23,1 6 10,7 21,1 21,4 4,8 7,4 3,2 8,9 3,7 12,7 17,5 20,5 28,4 37,6 69,3 74 150,6 180,1 130 352,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 4,2 46,1 29,9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,1 4,1 4,2 0 0 0 16,4 43,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 21,5 0 23,9 37,6 7 71,3 77,1 33,1 35,3 26,7 29,7 16,9 0 0 8,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 44,3 0 0 21,5 28,1 49,9 43,4 36,8 38,6 38,5 63,1 50,6 65,7 57,3 81,2 58,4 42,7 24,7 30,1 32,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 14,9 0 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 24,6 48,7 33,4 37,3 49,4 80,3 81,9 0 0
Astma (J45–J46) 1,9 0 0 5,4 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 4,1 4,2 5,3 8,2 0 0 43,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 19,1 0 17,9 5,4 7 21,4 4,8 3,7 9,6 8,9 11,1 4,2 17,5 12,3 32,5 50,1 53,3 24,7 80,3 49,1 43,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 4,1 8,1 4,2 0 16,5 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 18,6 4,2 26,3 32,7 12,2 20,9 32 16,5 10 16,4 43,3 0
Peptický vřed (K25–K28) 14,6 0 0 0 0 0 9,6 7,4 0 5,9 14,8 16,9 21,9 16,4 16,2 20,9 32 49,4 60,2 49,1 86,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 10,3 0 0 5,4 0 0 14,5 3,7 6,4 5,9 7,4 12,7 8,8 4,1 8,1 12,5 0 24,7 60,2 114,6 43,3 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 25,5 0 0 26,9 175,8 71,3 9,6 3,7 12,9 14,8 22,3 16,9 13,1 20,5 24,3 25 32 0 40,2 16,4 86,7 352,1
Tříselná kýla (K40) 8,5 0 0 0 0 0 4,8 3,7 3,2 8,9 0 4,2 4,4 12,3 16,2 8,3 10,7 74 20,1 32,7 0 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 22,8 0 0 0 0 0 0 11 19,3 23,7 18,6 33,7 30,7 32,7 28,4 58,4 48 65,8 30,1 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 8,2 0 0 0 7 0 9,6 14,7 12,9 5,9 11,1 8,4 4,4 4,1 12,2 4,2 21,3 24,7 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 4,2 4,4 4,1 0 0 5,3 0 20,1 32,7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 19,4 0 11,9 0 0 7,1 0 0 3,2 8,9 7,4 4,2 30,7 16,4 8,1 33,4 48 106,9 60,2 180,1 130 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 11,1 12,7 8,8 8,2 20,3 4,2 32 24,7 50,2 32,7 130 352,1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 8,4 8,8 8,2 4,1 4,2 5,3 16,5 20,1 16,4 86,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 5,3 0 0 0 0 14,3 4,8 0 0 0 0 0 4,4 8,2 8,1 4,2 10,7 16,5 40,2 32,7 43,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 0 0 13,1 4,1 8,1 8,3 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 0 12,7 4,4 0 8,1 4,2 5,3 0 0 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 51,7 0 0 0 0 14,3 0 25,7 19,3 50,4 40,8 46,4 74,5 45 117,7 104,3 122,7 156,3 80,3 114,6 86,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 8,8 0 0 0 0 7,1 4,8 3,7 3,2 0 7,4 0 8,8 4,1 16,2 20,9 32 16,5 10 49,1 130 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 21,5 0 0 5,4 0 7,1 0 14,7 16,1 17,8 37,1 25,3 17,5 24,6 36,5 41,7 16 57,6 60,2 32,7 43,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 13 0 0 0 0 0 0 0 12,9 5,9 11,1 4,2 17,5 4,1 28,4 8,3 32 24,7 60,2 98,2 130 352,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 6,4 0 17,9 0 0 0 4,8 0 0 3 0 4,2 13,1 16,4 0 12,5 16 8,2 0 65,5 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 4,8 0 0 5,4 0 0 4,8 0 9,6 8,9 3,7 4,2 0 0 4,1 0 5,3 8,2 20,1 49,1 0 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 111,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 18,6 67,5 83,2 180 280 396,4 458,6 460,6 241 49,1 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 101,6 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 21,1 43,8 114,6 207 363 501,3 534,7 371,5 32,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6,4 0 0 0 0 0 14,5 0 0 5,9 14,8 16,9 13,1 4,1 8,1 16,7 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 10,1 23,1 0 16,1 28,1 7,1 4,8 3,7 0 5,9 0 0 13,1 16,4 16,2 20,9 21,3 24,7 10 16,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 1,1 0 6 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 4,1 0 5,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 7,4 0 0 0 0 7,1 0 0 0 11,9 3,7 0 0 8,2 20,3 20,9 26,7 16,5 20,1 16,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 6,4 8,9 7,4 33,7 21,9 20,5 24,3 20,9 21,3 8,2 10 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 3,7 0 0 4,1 4,1 8,3 10,7 0 0 16,4 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 7,4 0 0 0 7 7,1 4,8 3,7 0 5,9 7,4 12,7 17,5 24,6 4,1 4,2 16 0 10 16,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 2,9 0 0 5,4 0 7,1 0 0 0 3 0 0 4,4 4,1 8,1 4,2 5,3 0 0 32,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 9,3 23,1 11,9 10,7 0 0 4,8 3,7 0 0 3,7 12,7 13,1 16,4 8,1 25 5,3 0 50,2 32,7 43,3 0
Selhání ledvin (N17–N19) 13 0 0 0 0 0 4,8 0 0 3 11,1 12,7 13,1 24,6 44,6 37,6 21,3 24,7 40,2 16,4 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 22,8 0 0 0 0 0 4,8 3,7 12,9 11,9 11,1 29,5 30,7 28,6 52,8 62,6 37,3 65,8 60,2 49,1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 13,3 23,1 0 0 0 0 0 7,4 3,2 3 0 0 13,1 16,4 12,2 16,7 48 49,4 50,2 131 130 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 45 56,8 91,8 138,7 156,3 140,6 32,7 43,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 3,7 23,1 0 0 7 7,1 0 3,7 6,4 0 0 0 0 0 4,1 4,2 5,3 24,7 10 16,4 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 4,2 0 0 0 0 0 4,8 0 6,4 8,9 11,1 0 4,4 12,3 8,1 0 5,3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,8 0 0 0 0 7,1 4,8 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 29,5 13,1 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 29,5 0 6 0 7 28,5 0 7,4 12,9 17,8 18,6 50,6 35 45 60,9 75,1 42,7 90,5 40,2 16,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 0,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,5 0 0 0 0 0 0 3,7 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 6,4 0 0 0 0 7,1 9,6 14,7 45 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 32,9 2 859,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 2,4 207,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 14,6 299,7 41,8 21,5 42,2 35,6 19,3 11 9,6 3 11,1 4,2 4,4 8,2 0 4,2 0 8,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 4,2 0 0 4,1 4,2 0 16,5 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5,8 0 0 0 0 7,1 4,8 3,7 0 5,9 3,7 4,2 4,4 12,3 12,2 8,3 16 8,2 10 0 0 352,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 41,4 46,1 77,6 37,6 21,1 42,8 19,3 11 9,6 14,8 14,8 29,5 30,7 32,7 44,6 50,1 101,3 115,2 110,5 229,2 130 0
Nitrolební poranění (S06) 44,1 23,1 17,9 21,5 49,2 28,5 24,1 25,7 19,3 11,9 26 42,2 30,7 24,6 48,7 83,5 69,3 82,3 160,7 327,5 173,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 11,7 0 11,9 10,7 14,1 14,3 9,6 3,7 9,6 3 3,7 0 35 12,3 12,2 16,7 16 24,7 10 32,7 43,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 2,9 0 0 5,4 21,1 7,1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4,2 0 8,2 30,1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 91,6 0 0 16,1 21,1 14,3 4,8 7,4 0 0 3,7 4,2 26,3 28,6 85,2 104,3 202,6 296,1 672,8 1 277,2 2 297,4 352,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11,4 0 0 10,7 14,1 0 0 7,4 6,4 8,9 7,4 4,2 4,4 12,3 20,3 8,3 26,7 32,9 30,1 65,5 86,7 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 83,3 0 11,9 43 21,1 42,8 62,7 40,5 54,6 62,2 96,5 101,2 87,6 102,3 121,7 121 85,3 131,6 200,8 262 476,8 0
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 4,5 0 17,9 0 0 7,1 0 3,7 0 5,9 11,1 8,4 0 4,1 4,1 0 5,3 0 10 0 43,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 24,7 0 11,9 21,5 56,3 128,3 24,1 22,1 12,9 17,8 22,3 21,1 21,9 16,4 24,3 16,7 5,3 16,5 30,1 16,4 130 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 22,8 0 11,9 0 0 0 0 0 3,2 3 0 4,2 17,5 36,8 64,9 58,4 85,3 57,6 130,5 0 86,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 1,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 3,7 8,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 9,6 0 35,8 10,7 14,1 0 4,8 3,7 3,2 5,9 0 8,4 8,8 20,5 8,1 16,7 0 8,2 20,1 32,7 0 352,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,2 622,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 0 5,4 0 0 4,8 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 12,7 0 11,9 10,7 0 0 4,8 11 0 20,7 18,6 8,4 17,5 4,1 32,5 12,5 21,3 24,7 10 16,4 43,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 019,8 4 380,9 620,9 542,7 865 976,1 641,3 540,6 604 827 1 058,0 1 455,5 1 734,6 2 299,7 3 197,7 4 047,7 4 884,8 5 618,2 6 456,5 6 844,6 8 062,4 5 985,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)