8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 39 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 4 4 6 12 3 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 29 0 0 2 1 3 4 4 3 2 0 0 1 3 3 0 2 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 6 11 20 53 33 32 27 12 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 8 9 5 4 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 236 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 4 3 10 13 25 40 36 38 40 18 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 19 7 12 2 5 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 48 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 8 2 4 6 8 4 3 6 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 3 6 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 22 47 56 39 17 5 2 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 26 48 50 27 29 11 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 408 2 5 1 9 4 10 8 4 9 13 13 28 41 52 78 68 37 15 9 2 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 8 4 2 3 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 250 0 0 0 0 0 0 1 12 28 55 76 49 11 6 8 4 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 764 1 8 10 12 16 21 22 31 30 45 42 45 77 96 122 85 53 31 15 2 0
Anémie (D50–D64) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 12 16 25 14 6 4 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 228 1 0 0 2 2 3 9 14 29 18 32 11 28 28 23 14 8 5 1 0 0
Demence (F00–F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 15 0 0 0 0 0 4 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 10 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 125 0 1 2 1 3 4 4 0 3 2 11 15 12 19 18 12 10 5 3 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 432 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 7 3 16 14 39 67 94 103 64 14 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 261 1 16 16 8 2 2 3 6 6 14 13 14 19 19 26 32 17 26 15 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 224 1 39 85 31 13 4 5 8 5 4 4 4 6 8 1 4 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 7 7 5 4 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 14 15 30 20 7 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 20 18 34 49 79 74 58 17 2
Selhání srdce (I50) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 5 9 9 6 4 3 0 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 101 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 8 12 21 29 8 12 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 234 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 18 39 56 52 27 20 6 7 1
Varixy dolních končetin (I83) 358 0 0 0 0 1 3 14 17 48 43 52 35 50 42 34 18 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 290 0 0 0 1 4 10 11 12 9 5 13 8 15 28 39 56 36 22 10 9 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 14 0 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 17 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 118 1 449 401 67 47 46 30 33 17 10 8 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 398 0 1 12 17 24 22 31 43 34 35 30 27 34 36 29 15 3 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
Astma (J45–J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 51 0 2 2 0 4 0 0 5 1 1 1 2 7 3 9 8 4 1 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 156 0 2 7 4 20 23 16 9 9 9 1 7 9 9 9 9 6 5 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 58 1 1 1 1 0 6 4 4 2 0 3 9 3 7 5 5 4 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 37 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 2 6 5 2 5 4 2 1 0 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 35 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 3 2 5 3 7 0 7 0 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 23 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 1 0 0 5 3 1 1 0 3 1 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 460 0 1 18 45 38 71 63 54 44 24 13 13 17 19 18 11 2 4 2 2 1
Tříselná kýla (K40) 706 9 18 26 4 6 11 24 30 41 28 37 37 66 76 99 70 61 38 17 8 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 535 1 7 19 4 3 8 22 41 55 43 31 37 62 46 61 46 31 14 4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 59 0 0 2 0 1 6 10 6 10 5 1 2 2 3 2 4 5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 108 1 3 0 0 1 0 1 2 6 2 4 8 12 4 10 17 10 9 13 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 3 7 11 11 3 7 0 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 297 0 0 0 1 1 8 21 29 36 32 35 19 24 36 21 19 5 7 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 34 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 4 2 3 5 2 7 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 743 0 0 0 1 6 9 28 39 76 59 51 69 77 97 90 64 47 23 5 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 64 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 4 6 8 7 10 7 4 2 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 28 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 2 0 0 6 4 2 0 4 0 0 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 62 0 0 1 0 0 2 1 5 4 5 2 3 1 10 9 6 2 9 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 275 0 4 5 4 10 33 30 20 20 7 13 15 22 20 22 17 9 10 12 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 83 0 2 3 2 1 3 3 7 10 7 8 3 4 5 1 7 4 6 5 2 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 510 0 0 0 1 0 1 1 1 4 6 18 23 58 81 108 101 69 31 7 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 578 0 0 0 0 0 0 3 1 7 5 19 32 62 72 129 122 80 43 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 389 0 0 0 3 23 23 36 30 45 50 40 36 28 33 25 11 5 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 378 1 2 5 15 25 21 19 21 23 15 32 33 45 29 39 29 11 10 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 52 0 0 0 4 1 0 0 0 5 1 0 2 3 8 10 10 4 3 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 224 0 0 0 0 2 1 8 14 23 23 28 27 22 21 27 18 8 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 3 2 5 1 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 311 0 6 2 5 8 9 10 11 21 25 30 31 31 31 43 25 11 8 4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 69 0 1 1 8 7 2 3 1 3 3 3 8 7 5 6 4 3 1 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 308 0 1 3 2 2 4 4 5 11 8 13 16 25 31 44 36 37 41 18 6 1
Selhání ledvin (N17–N19) 83 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 7 8 7 23 13 8 5 2 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 474 0 1 0 0 1 10 9 25 44 36 45 35 39 47 73 48 38 11 8 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 353 0 1 3 1 1 6 10 6 21 21 24 31 41 35 52 46 27 13 12 2 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 34 35 67 56 46 23 2 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 292 2 14 18 16 20 15 17 10 20 8 11 10 23 32 20 21 13 16 6 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 90 0 0 0 1 3 6 15 14 13 12 8 4 9 2 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 64 0 0 0 0 2 8 6 10 8 4 13 4 1 1 3 2 2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 398 0 0 0 0 2 2 6 19 21 48 122 94 26 21 12 9 8 6 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 994 0 1 0 3 12 19 48 82 95 70 79 63 94 110 126 94 65 23 8 2 0
Lékařský potrat (O04) 132 0 0 0 1 7 18 20 27 25 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 519 0 0 0 0 13 39 87 177 144 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 40 0 0 0 0 3 6 4 13 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 58 0 0 0 0 0 2 10 31 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 77 0 0 0 0 2 6 21 31 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 918 0 0 0 0 12 78 241 378 180 26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 18 0 0 0 0 1 2 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 319 32 86 106 22 15 15 11 8 3 6 3 3 2 0 3 2 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 61 0 0 0 1 2 8 10 7 4 5 3 2 3 2 2 4 2 5 0 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 157 1 1 7 4 7 1 6 5 6 8 6 7 7 15 16 21 9 18 7 3 2
Nitrolební poranění (S06) 94 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 2 3 6 11 14 13 10 11 9 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 83 0 2 3 5 11 10 5 5 7 5 2 7 2 2 3 3 3 3 3 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 236 0 3 30 30 4 6 8 12 7 13 12 16 14 14 22 21 7 8 4 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 563 0 2 3 3 2 1 3 0 3 2 7 13 12 29 44 60 64 109 123 79 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 385 0 0 6 16 4 20 19 29 31 28 23 35 39 46 39 29 9 6 5 1 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 1 585 0 16 39 28 62 126 150 145 167 150 121 100 118 92 107 60 36 36 20 11 1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 40 2 3 3 0 1 0 0 0 2 4 5 0 4 5 2 3 1 3 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 365 0 2 1 5 1 1 5 6 21 15 13 23 37 43 64 62 30 21 8 5 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 68 0 2 1 3 2 4 2 4 6 9 12 9 4 2 4 3 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 34 0 7 1 3 0 1 0 0 2 1 1 2 6 2 2 1 2 2 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 27 0 0 0 0 1 0 0 3 7 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 39 0 3 0 3 0 1 0 1 2 2 2 3 4 4 5 8 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 1 054 0 2 17 39 24 36 63 40 75 66 57 63 89 98 107 112 82 52 27 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 23 718 67 726 868 442 499 836 1 252 1 641 1 675 1 285 1 343 1 307 1 700 1 971 2 452 2 161 1 448 1 144 632 245 24
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00–A08) 1,3 0 0 0 7 7,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 10 0 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0 0 5,4 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0
Septikémie (A40–A41) 10,3 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 8,4 0 8,2 16,2 16,7 21,3 49,4 120,5 49,1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 7,7 0 0 10,7 7 21,4 19,3 14,7 9,6 5,9 0 0 4,4 12,3 12,2 0 10,7 8,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 55,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 11,1 29,5 26,3 45 81,2 221,2 176 263,2 271,1 196,5 86,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 12,3 32,5 37,6 26,7 32,9 30,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 62,6 0 0 0 0 0 9,6 3,7 0 3 3,7 16,9 13,1 40,9 52,8 104,3 213,3 296,1 381,6 655 780,2 1 408,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 8,4 13,1 45 77,1 29,2 64 16,5 50,2 32,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 12,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 14,8 0 33,7 8,8 16,4 24,3 33,4 21,3 24,7 60,2 16,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 7,4 4,2 8,8 12,3 12,2 25 5,3 8,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 56,9 90 190,7 233,7 208 139,8 50,2 32,7 86,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 35 32,7 105,5 200,3 266,6 222,1 291,2 180,1 130 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 108,3 46,1 29,9 5,4 63,3 28,5 48,2 29,4 12,9 26,7 48,3 54,8 122,7 167,8 211 325,5 362,6 304,4 150,6 147,4 86,7 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 1,3 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 4,2 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,2 4,4 4,1 40,6 33,4 21,3 16,5 30,1 16,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 66,3 0 0 0 0 0 0 3,7 38,6 83 204,2 320,6 214,6 45 24,3 33,4 21,3 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 202,7 23,1 47,8 53,7 84,4 114 101,3 80,9 99,6 88,9 167,1 177,2 197,1 315,1 389,6 509,1 453,3 436 311,3 245,6 86,7 0
Anémie (D50–D64) 0,5 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 2,4 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 0 3,7 0 0 0 4,1 4,2 16 8,2 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,4 12,7 30,7 49,1 48,7 66,8 133,3 115,2 60,2 65,5 130 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 60,5 23,1 0 0 14,1 14,3 14,5 33,1 45 86 66,8 135 48,2 114,6 113,6 96 74,7 65,8 50,2 16,4 0 0
Demence (F00–F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 4 0 0 0 0 0 19,3 14,7 9,6 5,9 0 4,2 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 0 0 5,4 0 0 0 3,7 0 11,9 0 0 0 4,1 0 4,2 5,3 0 10 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2,1 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 12,5 16 0 10 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 33,2 0 6 10,7 7 21,4 19,3 14,7 0 8,9 7,4 46,4 65,7 49,1 77,1 75,1 64 82,3 50,2 49,1 0 0
Katarakta (H25–H26, H28) 114,6 0 0 0 0 0 0 7,4 12,9 8,9 3,7 29,5 13,1 65,5 56,8 162,7 357,3 773,2 1 034,2 1 048,0 606,8 352,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 69,3 23,1 95,5 86 56,3 14,3 9,6 11 19,3 17,8 52 54,8 61,3 77,7 77,1 108,5 170,6 139,8 261,1 245,6 260,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 59,4 23,1 232,8 456,8 218 92,6 19,3 18,4 25,7 14,8 14,8 16,9 17,5 24,6 32,5 4,2 21,3 8,2 10 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16,4 0 0
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 4,2 0 4,1 12,2 29,2 37,3 41,1 40,2 32,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 4,4 32,7 56,8 62,6 160 164,5 70,3 49,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 95,5 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 16,9 17,5 81,8 73 141,9 261,3 649,8 743 949,7 736,9 704,2
Selhání srdce (I50) 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 12,7 0 16,4 20,3 37,6 48 49,4 40,2 49,1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 26,8 23,1 6 0 0 0 0 3,7 0 3 0 16,9 8,8 32,7 48,7 87,6 154,7 65,8 120,5 16,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 62,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,2 26,3 73,7 158,3 233,7 277,3 222,1 200,8 98,2 303,4 352,1
Varixy dolních končetin (I83) 95 0 0 0 0 7,1 14,5 51,5 54,6 142,3 159,6 219,4 153,3 204,6 170,4 141,9 96 8,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 77 0 0 0 7 28,5 48,2 40,5 38,6 26,7 18,6 54,8 35 61,4 113,6 162,7 298,6 296,1 220,9 163,7 390,1 704,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 3,7 0 17,9 10,7 7 0 9,6 0 0 3 0 0 0 4,1 8,1 0 5,3 0 10 0 0 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 4,5 0 17,9 5,4 14,1 0 0 0 6,4 0 0 0 0 4,1 16,2 4,2 10,7 0 10 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,5 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 296,7 23,1 2 680,8 2 154,9 471,2 334,9 221,8 110,3 106 50,4 37,1 33,7 4,4 12,3 16,2 0 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 105,6 0 6 64,5 119,6 171 106,1 114 138,1 100,8 129,9 126,6 118,3 139,1 146,1 121 80 24,7 40,2 16,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1,9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 8,3 5,3 0 0 16,4 0 0
Astma (J45–J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 13,5 0 11,9 10,7 0 28,5 0 0 16,1 3 3,7 4,2 8,8 28,6 12,2 37,6 42,7 32,9 10 16,4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 41,4 0 11,9 37,6 28,1 142,5 110,9 58,8 28,9 26,7 33,4 4,2 30,7 36,8 36,5 37,6 48 49,4 50,2 32,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 15,4 23,1 6 5,4 7 0 28,9 14,7 12,9 5,9 0 12,7 39,4 12,3 28,4 20,9 26,7 32,9 20,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 9,8 0 0 0 0 0 4,8 3,7 3,2 8,9 14,8 8,4 26,3 20,5 8,1 20,9 21,3 16,5 10 0 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 9,3 0 0 0 0 0 9,6 3,7 0 3 7,4 4,2 13,1 8,2 20,3 12,5 37,3 0 70,3 0 43,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 6,1 0 0 0 0 21,4 0 3,7 6,4 0 7,4 4,2 0 0 20,3 12,5 5,3 8,2 0 49,1 43,3 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 122,1 0 6 96,7 316,5 270,8 342,3 231,7 173,5 130,4 89,1 54,8 56,9 69,6 77,1 75,1 58,7 16,5 40,2 32,7 86,7 352,1
Tříselná kýla (K40) 187,4 207,5 107,5 139,7 28,1 42,8 53 88,3 96,4 121,5 103,9 156,1 162,1 270,1 308,4 413,1 373,3 501,8 381,6 278,4 346,8 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 142 23,1 41,8 102,1 28,1 21,4 38,6 80,9 131,7 163 159,6 130,8 162,1 253,7 186,7 254,5 245,3 255 140,6 65,5 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 15,7 0 0 10,7 0 7,1 28,9 36,8 19,3 29,6 18,6 4,2 8,8 8,2 12,2 8,3 21,3 41,1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 0 0 16,4 43,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28,7 23,1 17,9 0 0 7,1 0 3,7 6,4 17,8 7,4 16,9 35 49,1 16,2 41,7 90,7 82,3 90,4 212,9 216,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 11,1 12,7 8,8 12,3 28,4 45,9 58,7 24,7 70,3 0 86,7 352,1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 78,8 0 0 0 7 7,1 38,6 77,2 93,2 106,7 118,8 147,7 83,2 98,2 146,1 87,6 101,3 41,1 70,3 49,1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 9 0 6 0 0 7,1 4,8 0 0 0 0 8,4 13,1 16,4 8,1 12,5 26,7 16,5 70,3 32,7 43,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 4,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 4,4 0 8,1 0 10,7 8,2 10 0 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 197,2 0 0 0 7 42,8 43,4 103 125,3 225,3 219 215,2 302,2 315,1 393,6 375,6 341,3 386,6 230,9 81,9 86,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 17 0 0 0 7 7,1 9,6 3,7 6,4 8,9 7,4 16,9 26,3 32,7 28,4 41,7 37,3 32,9 20,1 49,1 43,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 7,4 0 0 0 0 0 0 3,7 12,9 8,9 3,7 8,4 0 0 24,3 16,7 10,7 0 40,2 0 0 352,1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 16,5 0 0 5,4 0 0 9,6 3,7 16,1 11,9 18,6 8,4 13,1 4,1 40,6 37,6 32 16,5 90,4 32,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 73 0 23,9 26,9 28,1 71,3 159,1 110,3 64,3 59,3 26 54,8 65,7 90 81,2 91,8 90,7 74 100,4 196,5 86,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 22 0 11,9 16,1 14,1 7,1 14,5 11 22,5 29,6 26 33,7 13,1 16,4 20,3 4,2 37,3 32,9 60,2 81,9 86,7 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 135,3 0 0 0 7 0 4,8 3,7 3,2 11,9 22,3 75,9 100,7 237,3 328,7 450,7 538,6 567,6 311,3 114,6 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 153,4 0 0 0 0 0 0 11 3,2 20,7 18,6 80,2 140,2 253,7 292,2 538,3 650,6 658,1 431,8 49,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 103,2 0 0 0 21,1 163,9 110,9 132,4 96,4 133,4 185,6 168,7 157,7 114,6 133,9 104,3 58,7 41,1 10 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 100,3 23,1 11,9 26,9 105,5 178,1 101,3 69,9 67,5 68,2 55,7 135 144,6 184,1 117,7 162,7 154,7 90,5 100,4 49,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 13,8 0 0 0 28,1 7,1 0 0 0 14,8 3,7 0 8,8 12,3 32,5 41,7 53,3 32,9 30,1 0 43,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 59,4 0 0 0 0 14,3 4,8 29,4 45 68,2 85,4 118,1 118,3 90 85,2 112,7 96 65,8 20,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5 0 0 0 0 0 0 3,7 3,2 3 7,4 0 4,4 4,1 12,2 8,3 26,7 8,2 10 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 82,5 0 35,8 10,7 35,2 57 43,4 36,8 35,3 62,2 92,8 126,6 135,8 126,9 125,8 179,4 133,3 90,5 80,3 65,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 18,3 0 6 5,4 56,3 49,9 9,6 11 3,2 8,9 11,1 12,7 35 28,6 20,3 25 21,3 24,7 10 49,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 81,7 0 6 16,1 14,1 14,3 19,3 14,7 16,1 32,6 29,7 54,8 70,1 102,3 125,8 183,6 192 304,4 411,7 294,7 260,1 352,1
Selhání ledvin (N17–N19) 22 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 5,9 7,4 16,9 30,7 32,7 28,4 96 69,3 65,8 50,2 32,7 0 0
Urolitiáza (N20–N23) 125,8 0 6 0 0 7,1 48,2 33,1 80,3 130,4 133,6 189,8 153,3 159,6 190,7 304,6 256 312,6 110,5 131 173,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 93,7 0 6 16,1 7 7,1 28,9 36,8 19,3 62,2 78 101,2 135,8 167,8 142 217 245,3 222,1 130,5 196,5 86,7 0
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 52,6 139,1 142 279,6 298,6 378,4 230,9 32,7 86,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 77,5 46,1 83,6 96,7 112,5 142,5 72,3 62,5 32,1 59,3 29,7 46,4 43,8 94,1 129,9 83,5 112 106,9 160,7 98,2 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 23,9 0 0 0 7 21,4 28,9 55,2 45 38,5 44,5 33,7 17,5 36,8 8,1 8,3 5,3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 17 0 0 0 0 14,3 38,6 22,1 32,1 23,7 14,8 54,8 17,5 4,1 4,1 12,5 10,7 16,5 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 105,6 0 0 0 0 14,3 9,6 22,1 61 62,2 178,2 514,7 411,8 106,4 85,2 50,1 48 65,8 60,2 32,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 263,8 0 6 0 21,1 85,5 91,6 176,5 263,4 281,6 259,9 333,3 276 384,6 446,4 525,8 501,3 534,7 230,9 131 86,7 0
Lékařský potrat (O04) 35 0 0 0 7 49,9 86,8 73,6 86,7 74,1 118,8 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 137,7 0 0 0 0 92,6 188 320 568,7 426,9 193 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 10,6 0 0 0 0 21,4 28,9 14,7 41,8 35,6 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 15,4 0 0 0 0 0 9,6 36,8 99,6 32,6 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 20,4 0 0 0 0 14,3 28,9 77,2 99,6 44,5 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 243,6 0 0 0 0 85,5 376,1 886,3 1 214,4 533,6 96,5 8,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 4,8 0 0 0 0 7,1 9,6 18,4 28,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,5 0 0 0 0 0 0 3,7 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 115,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,5 46,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 84,7 737,8 513,5 569,6 154,7 106,9 72,3 40,5 25,7 8,9 22,3 12,7 13,1 8,2 0 12,5 10,7 16,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,2 0 0 0 7 14,3 38,6 36,8 22,5 11,9 18,6 12,7 8,8 12,3 8,1 8,3 21,3 16,5 50,2 0 0 352,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 41,7 23,1 6 37,6 28,1 49,9 4,8 22,1 16,1 17,8 29,7 25,3 30,7 28,6 60,9 66,8 112 74 180,7 114,6 130 704,2
Nitrolební poranění (S06) 24,9 0 0 0 0 0 4,8 3,7 9,6 14,8 7,4 8,4 13,1 24,6 44,6 58,4 69,3 82,3 110,5 147,4 130 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 22 0 11,9 16,1 35,2 78,4 48,2 18,4 16,1 20,7 18,6 8,4 30,7 8,2 8,1 12,5 16 24,7 30,1 49,1 86,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 62,6 0 17,9 161,2 211 28,5 28,9 29,4 38,6 20,7 48,3 50,6 70,1 57,3 56,8 91,8 112 57,6 80,3 65,5 216,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 149,4 0 11,9 16,1 21,1 14,3 4,8 11 0 8,9 7,4 29,5 56,9 49,1 117,7 183,6 320 526,4 1 094,5 2 014,1 3 424,4 1 408,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 102,2 0 0 32,2 112,5 28,5 96,4 69,9 93,2 91,9 103,9 97 153,3 159,6 186,7 162,7 154,7 74 60,2 81,9 43,3 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 420,6 0 95,5 209,6 196,9 441,8 607,5 551,7 465,8 495 556,9 510,5 438 482,9 373,3 446,5 320 296,1 361,5 327,5 476,8 352,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 10,6 46,1 17,9 16,1 0 7,1 0 0 0 5,9 14,8 21,1 0 16,4 20,3 8,3 16 8,2 30,1 32,7 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 4,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 96,9 0 11,9 5,4 35,2 7,1 4,8 18,4 19,3 62,2 55,7 54,8 100,7 151,4 174,5 267,1 330,6 246,8 210,9 131 216,7 704,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 18 0 11,9 5,4 21,1 14,3 19,3 7,4 12,9 17,8 33,4 50,6 39,4 16,4 8,1 16,7 16 8,2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 9 0 41,8 5,4 21,1 0 4,8 0 0 5,9 3,7 4,2 8,8 24,6 8,1 8,3 5,3 16,5 20,1 16,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 7,2 0 0 0 0 7,1 0 0 9,6 20,7 52 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 10,3 0 17,9 0 21,1 0 4,8 0 3,2 5,9 7,4 8,4 13,1 16,4 16,2 20,9 42,7 0 10 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 279,7 0 11,9 91,4 274,3 171 173,6 231,7 128,5 222,3 245 240,5 276 364,2 397,7 446,5 597,3 674,5 522,1 442,1 216,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 294,2 1 544,8 4 334,6 4 664,4 3 108,5 3 555,4 4 030,9 4 604,5 5 272,1 4 965,2 4 770,4 5 665,7 5 725,2 6 956,4 7 998,2 10 232,0 11 524,1 11 910,8 11 487,1 10 348,8 10 619,9 8 450,7
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací – v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 9,1 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Septikémie (A40–A41) 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 8,7 % 13,8 % 6,9 % 7,8 % 10,9 % 17,1 % 4,9 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 2,2 % 6,8 % 9,8 % 10,3 % 7,3 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 5,5 % 4,2 % 0,0 % 3,4 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 41,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 30,0 % 58,3 % 54,5 % 42,3 % 47,6 % 48,6 % 36,3 % 41,0 % 39,7 % 30,8 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 14,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 21,4 % 29,6 % 12,7 % 10,6 % 12,5 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 68,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 36,4 % 21,4 % 66,7 % 56,5 % 54,3 % 78,4 % 83,7 % 71,7 % 88,9 % 85,7 % 66,7 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 5,4 % 11,5 % 22,4 % 28,4 % 10,8 % 18,2 % 6,1 % 17,9 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 15,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 27,8 % 0,0 % 34,8 % 20,0 % 12,5 % 10,5 % 14,0 % 9,8 % 18,8 % 22,2 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 9,1 % 22,2 % 16,7 % 13,0 % 17,1 % 14,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 59,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 59,5 % 79,7 % 62,9 % 50,6 % 48,6 % 33,3 % 20,0 % 40,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 58,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 47,1 % 27,6 % 57,8 % 60,0 % 74,6 % 47,4 % 74,4 % 61,1 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 24,6 % 66,7 % 35,7 % 12,5 % 32,1 % 30,8 % 55,6 % 28,6 % 16,7 % 25,0 % 32,5 % 28,3 % 34,6 % 26,3 % 22,5 % 26,8 % 22,0 % 24,2 % 12,7 % 17,6 % 22,2 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00–D09) 11,4 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 12,5 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 10,0 % 4,5 % 1,5 % 10,3 % 6,7 % 4,0 % 5,6 % 14,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 76,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 70,6 % 93,3 % 78,6 % 76,0 % 77,8 % 78,6 % 54,5 % 72,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 48,6 % 16,7 % 80,0 % 83,3 % 92,3 % 88,9 % 65,6 % 56,4 % 68,9 % 57,7 % 59,2 % 51,9 % 48,9 % 53,8 % 51,6 % 47,5 % 40,5 % 39,3 % 31,6 % 28,3 % 16,7 % 0,0 %
Anémie (D50–D64) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 3,6 % 9,7 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10–E14) 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 13,3 % 9,1 % 14,3 % 21,8 % 15,8 % 19,3 % 27,8 % 23,0 % 8,5 % 12,5 % 18,8 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 16,9 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 3,8 % 27,3 % 50,0 % 56,0 % 60,4 % 64,3 % 74,4 % 47,8 % 45,2 % 39,4 % 23,5 % 22,6 % 9,8 % 4,2 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00–F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 7,8 % 5,3 % 4,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 2,1 % 3,3 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,7 % 7,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 10,7 % 0,0 % 5,0 % 5,4 % 2,6 % 8,3 % 14,8 % 17,4 % 0,0 % 4,1 % 2,8 % 13,3 % 16,3 % 10,7 % 15,6 % 12,3 % 12,4 % 14,3 % 11,9 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25–H26, H28) 97,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 100,0 % 93,3 % 92,9 % 97,1 % 100,0 % 96,3 % 100,0 % 100,0 % 50,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 56,3 % 14,3 % 59,3 % 66,7 % 47,1 % 14,3 % 28,6 % 42,9 % 54,5 % 40,0 % 66,7 % 81,3 % 70,0 % 55,9 % 51,4 % 72,2 % 61,5 % 47,2 % 60,5 % 51,7 % 54,5 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 36,4 % 7,7 % 76,5 % 90,4 % 91,2 % 86,7 % 50,0 % 23,8 % 38,1 % 20,0 % 16,0 % 16,7 % 12,9 % 13,0 % 18,6 % 1,9 % 9,3 % 2,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 4,0 % 0,0 % 1,5 % 3,4 % 7,7 % 6,1 % 8,3 % 3,7 % 3,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 17,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 10,0 % 19,0 % 22,2 % 19,2 % 24,8 % 21,3 % 8,0 % 5,8 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 23,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,8 % 11,1 % 16,8 % 15,3 % 19,0 % 19,4 % 32,8 % 32,6 % 32,4 % 28,8 % 66,7 %
Selhání srdce (I50) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 13,0 % 0,0 % 8,0 % 6,1 % 6,6 % 5,3 % 3,2 % 1,5 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 6,8 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 12,5 % 4,4 % 11,4 % 10,5 % 11,3 % 12,2 % 4,6 % 4,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 34,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 14,3 % 35,3 % 34,6 % 38,6 % 42,1 % 33,5 % 28,1 % 29,4 % 21,4 % 31,8 % 100,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 92,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 95,6 % 100,0 % 97,2 % 98,0 % 95,5 % 85,0 % 90,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 27,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 20,0 % 45,5 % 39,3 % 46,2 % 27,3 % 13,2 % 25,5 % 20,5 % 23,8 % 26,4 % 30,2 % 37,8 % 28,1 % 18,8 % 14,9 % 25,7 % 66,7 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 4,8 % 0,0 % 3,1 % 5,6 % 4,2 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 22,2 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,4 % 0,0 % 6,8 % 3,8 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 6,1 % 0,8 % 1,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,5 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 94,6 % 100,0 % 95,7 % 92,0 % 93,1 % 95,9 % 100,0 % 100,0 % 97,1 % 94,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 80,4 % 0,0 % 100,0 % 57,1 % 70,8 % 64,9 % 88,0 % 91,2 % 93,5 % 87,2 % 89,7 % 73,2 % 84,4 % 91,9 % 81,8 % 90,6 % 65,2 % 75,0 % 50,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 1,8 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45–J46) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 16,6 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 55,6 % 25,0 % 25,0 % 11,1 % 11,8 % 30,4 % 10,0 % 23,7 % 16,0 % 14,8 % 2,9 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 70,9 % 0,0 % 8,7 % 24,1 % 50,0 % 87,0 % 100,0 % 72,7 % 100,0 % 90,0 % 75,0 % 100,0 % 87,5 % 90,0 % 90,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 68,2 % 20,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 57,1 % 66,7 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 60,0 % 100,0 % 71,4 % 83,3 % 57,1 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20–K23) 18,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 28,6 % 28,6 % 30,0 % 26,3 % 11,8 % 29,4 % 19,0 % 13,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25–K28) 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 20,0 % 0,0 % 25,0 % 22,2 % 9,1 % 20,0 % 14,3 % 20,0 % 9,7 % 25,0 % 0,0 % 25,9 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 2,0 % 3,8 % 0,0 % 5,1 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 8,1 % 4,4 % 1,3 % 1,4 % 0,0 % 4,0 % 3,3 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35–K38) 92,7 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 84,9 % 95,0 % 92,2 % 92,6 % 98,2 % 100,0 % 92,3 % 86,7 % 81,3 % 100,0 % 100,0 % 94,7 % 91,7 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 %
Tříselná kýla (K40) 95,0 % 100,0 % 100,0 % 92,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,8 % 95,3 % 93,3 % 94,9 % 94,9 % 94,3 % 97,4 % 98,0 % 95,9 % 89,7 % 95,0 % 94,4 % 72,7 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 88,7 % 50,0 % 100,0 % 95,0 % 80,0 % 100,0 % 88,9 % 100,0 % 100,0 % 98,2 % 100,0 % 86,1 % 78,7 % 91,2 % 83,6 % 89,7 % 88,5 % 77,5 % 73,7 % 44,4 % 0,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 23,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 3,4 % 23,1 % 31,3 % 22,2 % 41,7 % 31,3 % 7,7 % 25,0 % 13,3 % 30,0 % 25,0 % 36,4 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 50,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 32,5 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 33,3 % 50,0 % 25,0 % 44,4 % 47,1 % 34,3 % 19,0 % 33,3 % 43,6 % 25,0 % 23,1 % 33,3 % 26,3 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 57,1 % 33,3 % 21,4 % 12,5 % 11,5 % 16,3 % 20,4 % 27,5 % 12,0 % 14,6 % 0,0 % 18,2 % 100,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 63,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 25,0 % 61,5 % 91,3 % 85,3 % 85,7 % 82,1 % 87,5 % 67,9 % 68,6 % 62,1 % 48,8 % 46,3 % 31,3 % 28,0 % 15,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 9,5 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 16,7 % 4,5 % 5,7 % 9,8 % 4,7 % 15,6 % 9,1 % 12,5 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 7,1 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 20,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 8,0 % 5,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 72,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 81,8 % 70,0 % 73,6 % 86,4 % 84,3 % 86,4 % 80,2 % 80,2 % 84,3 % 76,3 % 64,6 % 52,8 % 46,9 % 19,2 % 14,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 23,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 50,0 % 20,0 % 33,3 % 42,9 % 33,3 % 44,4 % 60,0 % 27,6 % 25,0 % 27,0 % 21,9 % 15,4 % 8,3 % 10,7 % 7,1 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 7,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 13,8 % 7,9 % 3,1 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 10,3 % 7,4 % 0,0 % 21,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 20,1 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 45,5 % 57,1 % 41,7 % 25,0 % 27,3 % 12,5 % 32,3 % 23,7 % 19,4 % 6,9 % 22,0 % 8,0 % 0,0 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 57,8 % 0,0 % 21,1 % 62,5 % 40,0 % 71,4 % 76,7 % 75,0 % 69,0 % 69,0 % 43,8 % 65,0 % 62,5 % 66,7 % 51,3 % 52,4 % 50,0 % 47,4 % 41,7 % 60,0 % 33,3 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 22,6 % 0,0 % 10,0 % 14,3 % 16,7 % 10,0 % 18,8 % 33,3 % 33,3 % 34,5 % 50,0 % 40,0 % 23,1 % 18,2 % 18,5 % 5,0 % 20,6 % 23,5 % 21,4 % 21,7 % 33,3 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 80,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 85,7 % 82,1 % 78,4 % 85,3 % 83,1 % 86,3 % 78,4 % 63,3 % 46,7 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 82,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 90,5 % 91,4 % 88,6 % 83,7 % 83,2 % 80,3 % 76,9 % 78,2 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,3 % 88,2 % 97,8 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 96,6 % 97,1 % 96,2 % 91,7 % 83,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 69,1 % 100,0 % 66,7 % 13,9 % 75,0 % 92,6 % 84,0 % 95,0 % 84,0 % 79,3 % 88,2 % 78,0 % 78,6 % 84,9 % 70,7 % 68,4 % 64,4 % 50,0 % 40,0 % 18,8 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 5,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 26,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,4 % 14,3 % 0,0 % 28,6 % 27,3 % 42,1 % 29,4 % 32,3 % 16,7 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 54,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 88,9 % 66,7 % 85,2 % 60,5 % 63,6 % 71,1 % 57,9 % 50,0 % 50,9 % 41,9 % 25,8 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 5,6 % 2,6 % 4,8 % 0,0 % 1,8 % 1,4 % 5,1 % 2,3 % 6,4 % 1,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 88,6 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 62,5 % 72,7 % 100,0 % 90,9 % 100,0 % 80,8 % 92,6 % 93,8 % 88,6 % 91,2 % 79,5 % 93,5 % 96,2 % 84,6 % 100,0 % 57,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 36,9 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 70,0 % 100,0 % 75,0 % 50,0 % 21,4 % 42,9 % 33,3 % 36,4 % 41,2 % 41,7 % 31,6 % 25,0 % 23,1 % 10,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 48,4 % 0,0 % 7,7 % 33,3 % 18,2 % 8,3 % 10,5 % 23,5 % 29,4 % 34,4 % 29,6 % 44,8 % 53,3 % 61,0 % 56,4 % 68,8 % 59,0 % 56,9 % 77,4 % 60,0 % 54,5 % 100,0 %
Selhání ledvin (N17–N19) 21,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 12,5 % 100,0 % 33,3 % 33,3 % 53,8 % 38,1 % 17,1 % 39,7 % 26,0 % 21,6 % 8,2 % 4,1 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20–N23) 72,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 34,6 % 71,4 % 65,7 % 62,1 % 78,9 % 71,4 % 83,0 % 75,8 % 82,0 % 75,0 % 95,0 % 64,7 % 72,7 % 80,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 26,7 % 0,0 % 5,9 % 18,8 % 33,3 % 7,7 % 28,6 % 50,0 % 31,6 % 70,0 % 63,6 % 68,6 % 68,9 % 56,9 % 39,3 % 38,8 % 33,6 % 20,0 % 6,6 % 6,2 % 2,6 % 0,0 %
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 76,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 87,2 % 81,4 % 81,7 % 73,7 % 68,7 % 79,3 % 22,2 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 79,6 % 100,0 % 87,5 % 90,0 % 100,0 % 90,9 % 75,0 % 89,5 % 66,7 % 83,3 % 66,7 % 84,6 % 62,5 % 82,1 % 91,4 % 69,0 % 77,8 % 56,5 % 76,2 % 85,7 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60–N64) 86,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 100,0 % 100,0 % 76,5 % 92,3 % 80,0 % 80,0 % 90,0 % 66,7 % 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 54,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 61,5 % 60,0 % 55,6 % 61,5 % 50,0 % 52,0 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 60,0 % 66,7 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 82,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 50,0 % 50,0 % 70,4 % 84,0 % 87,3 % 92,4 % 84,7 % 81,3 % 84,0 % 85,7 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 67,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 42,9 % 52,2 % 38,8 % 49,0 % 59,4 % 66,4 % 61,9 % 71,8 % 71,6 % 79,7 % 75,9 % 67,7 % 77,0 % 78,3 % 76,7 % 57,1 % 22,2 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 47,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 58,3 % 45,0 % 35,7 % 41,5 % 39,1 % 80,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 85,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 76,5 % 83,0 % 79,1 % 85,5 % 88,3 % 96,3 % 87,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 7,4 % 2,5 % 5,6 % 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 15,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 11,1 % 22,6 % 16,9 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81–O84) 84,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 85,7 % 78,8 % 85,2 % 83,6 % 86,1 % 96,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 62,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 66,7 % 55,6 % 75,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 2,2 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 74,7 % 50,8 % 87,8 % 88,3 % 88,0 % 75,0 % 93,8 % 52,4 % 57,1 % 37,5 % 60,0 % 60,0 % 75,0 % 40,0 % 0,0 % 42,9 % 40,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 21,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 6,9 % 28,6 % 47,6 % 41,2 % 26,7 % 29,4 % 42,9 % 25,0 % 37,5 % 11,8 % 13,3 % 40,0 % 18,2 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 10,0 % 1,6 % 0,7 % 15,9 % 11,1 % 14,3 % 4,0 % 15,8 % 9,4 % 13,6 % 17,8 % 11,1 % 10,9 % 8,3 % 15,2 % 11,0 % 14,9 % 8,1 % 11,5 % 6,5 % 5,1 % 18,2 %
Nitrolební poranění (S06) 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,7 % 5,2 % 6,8 % 3,4 % 4,3 % 6,4 % 8,0 % 18,3 % 19,7 % 16,5 % 15,6 % 11,0 % 11,7 % 9,7 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 20,9 % 0,0 % 9,1 % 13,6 % 25,0 % 39,3 % 37,0 % 21,7 % 21,7 % 36,8 % 23,8 % 16,7 % 25,9 % 12,5 % 10,5 % 14,3 % 17,6 % 20,0 % 17,6 % 18,8 % 28,6 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,8 % 0,0 % 100,0 % 90,9 % 100,0 % 57,1 % 85,7 % 88,9 % 92,3 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 94,1 % 100,0 % 93,3 % 84,6 % 84,0 % 70,0 % 53,3 % 50,0 % 71,4 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 58,8 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 75,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 77,8 % 72,2 % 80,0 % 65,9 % 55,0 % 62,5 % 58,7 % 57,7 % 54,4 % 58,1 % 40,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,7 % 0,0 % 0,0 % 85,7 % 84,2 % 100,0 % 95,2 % 86,4 % 90,6 % 81,6 % 87,5 % 100,0 % 92,1 % 78,0 % 85,2 % 88,6 % 65,9 % 52,9 % 60,0 % 45,5 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 59,4 % 0,0 % 76,2 % 66,1 % 59,6 % 65,3 % 78,8 % 76,9 % 75,1 % 74,6 % 78,5 % 72,9 % 66,7 % 70,2 % 60,5 % 56,0 % 50,0 % 24,2 % 19,5 % 15,4 % 16,2 % 25,0 %
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 33,9 % 22,2 % 10,7 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 55,6 % 0,0 % 100,0 % 62,5 % 50,0 % 37,5 % 50,0 % 75,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 64,0 % 0,0 % 100,0 % 14,3 % 83,3 % 25,0 % 50,0 % 71,4 % 54,5 % 77,8 % 78,9 % 72,2 % 76,7 % 67,3 % 72,9 % 63,4 % 65,3 % 60,0 % 51,2 % 44,4 % 31,3 % 100,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 86,1 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 40,0 % 100,0 % 100,0 % 90,0 % 100,0 % 81,8 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 20,2 % 0,0 % 24,1 % 11,1 % 37,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 20,0 % 7,1 % 33,3 % 35,3 % 28,6 % 16,7 % 25,0 % 40,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,6 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 69,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 70,0 % 77,8 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,2 % 0,0 % 8,6 % 0,0 % 18,8 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 2,2 % 4,7 % 1,9 % 4,9 % 3,1 % 1,9 % 1,2 % 1,2 % 3,1 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 33,4 % 0,0 % 4,3 % 33,3 % 62,9 % 63,2 % 67,9 % 44,1 % 18,3 % 27,8 % 41,5 % 55,3 % 47,7 % 40,1 % 33,3 % 28,5 % 31,5 % 30,0 % 25,9 % 26,0 % 17,9 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Počet případů hospitalizace celkem 32,1 % 1,3 % 37,2 % 49,8 % 37,9 % 32,9 % 40,2 % 36,9 % 35,6 % 41,9 % 45,2 % 46,7 % 43,5 % 37,8 % 35,5 % 33,7 % 32,2 % 28,1 % 22,0 % 17,2 % 15,8 % 14,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)