8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech – průměr
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,2 4,4 4,2 5,8 6,3 6,7 5,8 5,8 6,6 7,8 8,3 9,6 7,2 9,8 10,7 10,3 10,3 13,8 13,1 12 10 21,5
II. Novotvary 6,6 4,7 3,5 2,4 6 4,8 5,1 3,9 3,8 5,1 5,8 5,3 5,6 5,9 6 6,7 6,8 7,8 8,6 8,6 10 8,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,6 5 4,8 6,4 3,6 3,3 6 5,8 8,4 8,9 13 7 5,9 8,5 5,9 7,6 6,7 8,8 8,7 9,9 7,5 1,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 4,5 2,8 3,4 4,1 4,5 4,1 3,8 4,9 5,3 8,3 5,6 8,4 6,5 8,4 8,5 7,7 10,4 10 10,2 9,1 7,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,6 0 2,6 7,6 11,9 12,1 14,8 18 17,7 16,2 17,3 17,7 16,8 18,5 15,9 22,2 25,5 14 13,7 14,1 17,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 7,4 4,5 5,3 5 5,7 5,6 4 4,3 5,5 4,4 7,1 4,9 5,9 8,7 7,9 7,9 8,3 8,3 9,6 12,3 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,8 3,9 4,3 4,9 4,6 6,6 5 5,3 6,3 4,9 5,1 3,3 4 6,9 3,5 3,1 3,4 2,8 3,1 3,5 4 4,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,8 4,2 2,8 2,4 2,4 4,2 5,6 6,7 6,3 7,4 7,8 6,1 6,6 7,1 7,7 7,4 7,3 9,3 8,8 8,6 5,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,8 14 5,9 2 3,4 2,5 4,7 4,6 3,5 5,1 4,1 5,7 6,4 6,5 8,8 8,5 9 9,1 10,7 10,6 10,3 9,8
X. Nemoci dýchací soustavy 7,3 6,5 2,7 2,5 3,8 4,8 4,3 5,3 5 5,8 6,5 6 7,1 8,8 11,6 10,3 10,7 12,2 12,1 11,4 10,8 9,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,9 2,7 3,3 2,6 5,3 4,2 3,8 4,3 4,3 4,6 4,8 5,9 5,3 5,5 6,2 6,7 6,9 6,6 8,4 7,7 9,3 13
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,9 6,7 4,6 4,4 6,1 4,6 5,3 5,6 5,6 8,2 6,6 7,2 6,2 10,2 9,4 10,7 9 7,9 9 12,3 12,8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,6 2,5 4,6 2,2 4,7 3,9 3,5 4,1 4,8 6 4,4 4,8 5,6 6,4 7,7 9,2 9,5 10,1 11,4 12,6 14,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,4 5,3 5,6 3,8 3,8 3,2 3,5 3 3,2 3 2,9 3,5 3,1 4,4 5,5 5,5 6 7,4 10 10,3 9,5 11,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3,6 0 0 0 1 3,2 3,3 3,6 3,7 3,5 3,3 2,4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,3 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 14,4 3,4 2,9 4,3 4 2,6 4,1 3 4 5,5 4,8 4,8 4,8 3,3 9,7 1,6 8,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 3,2 2,6 2,4 2,9 2,7 2,7 3 2,8 3,2 3,3 3,3 5,8 4,6 4,7 5,6 6,2 6,7 6,5 5,7 8,1 6,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,9 2,2 2,5 2,5 2,8 3 3,3 3,6 3,6 4,6 5,1 5 6,6 7,1 8,4 9 10,9 13 13,6 15 15,1 8,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,3 3,8 2,8 3,9 3,6 3,4 4,9 4 3,3 4 3,9 6,2 6,7 6,4 6,7 7,2 7,7 9 10,4 10,9 14,7 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 4,8 3,1 3,2 4,3 4,5 4,2 4,3 4,3 4,8 5,2 5,7 6 6,6 7,4 7,8 8,2 9 10,2 10,6 11 9,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 0 0 10 34 19,6 48,3 64,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,6 21,7 57,3 24 41,1 38,6 31,9 28,6 18
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 39 38 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5 0 40,5 64,4 39,2 66,7 56,3 36,4 32,3 48
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 43,7 71,5 105,2 38,4 104,2 68,6 57 71,9 61,1 49
VI. Nemoci nervové soustavy 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 34,5 53 64,1 37,7 46,1 91,3 49,8 46 61,1 19 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 52,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 65,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 10 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 4 51 42,6 84,1 74,4 54 55,3 57,4 59,7 57,3 59,1 39,8
X. Nemoci dýchací soustavy 48,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 16 11,3 56,8 90,8 24,7 60,8 51,3 52,4 23,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 37 48,7 55,3 27,7 43,7 36,6 45,6 39,1 37,8 29,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 67,5 0 49,7 29,3 19,3 83 85 47,7 49 82 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 20,7 0 25,7 59,8 42 30,7 46,7 41,4 43,4 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 29,3 57 18,3 69,4 49 49,4 54,7 48,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 49 53 28 38,5 33,7 166,9 18 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,5 0 0 0 0 0 96 0 0 8 0 33,5 73,6 28,4 41,2 47,2 47 52,6 55,5 48,8 58,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 4 0 63,7 8 37,7 56,3 58,5 42,5 72 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 53,2 0 0 0 0 0 96 0 0 26,1 24,7 46,8 47,4 50 55,5 52,2 54,4 54,1 52,9 54,2 53,7 38,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 674,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674,0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,7 0 0 77,5 48 72,9 40,6 54,3 85,3 63 87 66 133,1 91,5 188,7 151 86,1 97,7 87,6 69,6 41,4 28
VI. Nemoci nervové soustavy 60,2 0 0 0 0 0 0 0 82 33,3 44 35 57,3 73,5 58,9 52,3 49,2 59,3 66,3 70,7 57,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 50 34,8 0 29 0 19 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,8 11 31,4 40,1 30,5 48,4 37,6 43,3 41,1 37,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,3 0 0 77,5 48 72,9 40,6 54,3 85,2 62,2 84,1 65,1 124,7 86 160,3 134,6 88,8 83,4 74,5 65,9 42,4 28
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 103,9 0 0 0 0 91 60 122 117,5 102,5 85,5 58 0 140 239 0 93 0 33,5 0 155 0
II. Novotvary 26,5 0 0 31 0 0 0 104,5 0 23,3 35,3 12 31,5 31,8 30,1 15,3 19,1 27,6 34,2 33,5 14,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 69,5 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,4 0 0 27 26,1 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,5 0 26,5 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16,7 15 8,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45,2 0 28,2 29 43,7 28,8 18,5 7 32 55 19,2 1 40,4 75,3 27,1 66,3 53,4 25 75 42,4 21 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42,4 0 0 0 0 52 28 0 0 27,5 0 41,7 49,4 53 64,3 34,9 25,8 27,8 48,8 46,7 40,9 89,8
X. Nemoci dýchací soustavy 30,8 0 31,9 24,8 21,6 21,7 0 0 20 0 31 24,3 24 45,6 45,3 49,2 50,2 44 69,7 39,4 0 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 12,5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33,8 0 28 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 14 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,6 0 0 0 32 27 0 0 0 11 37,3 33,7 35 29 28,2 30,8 29,8 19,7 21,7 33,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29,5 0 22,3 27,5 0 21,3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,2 0 23 26,5 0 0 0 0 0 58,5 0 0 55 0 0 0 2 0 0 24 0 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,1 0 0 0 0 0 0 3 21 26 28 26,3 25 73 25,7 0 0 21 47 0 51 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,6 0 0 0 0 0 27 34 25,6 23,7 23,8 29,1 32,5 21,8 21,8 23 24,5 23 24,9 36,5 78 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,6 0 29,4 25,6 24,3 27 30,4 43,9 39,5 33,2 29,9 26,7 36,7 36,9 33,2 30,5 27,1 25 35,6 36,8 41 62,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,6 4,4 4,2 5,8 6,3 7,8 6,5 7,7 13,1 10,9 10,7 10,4 7,2 12,1 12,6 10,3 10,8 14,2 13,5 14,8 15,2 21,5
péče celkem II. Novotvary 7,8 4,7 3,5 5 6 4,8 5,1 6,2 3,8 5,4 6,3 5,7 6,1 6,8 6,6 7,5 7,3 10 12,1 12,8 11,7 9,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,4 5 4,8 6,4 5,4 3,3 6 5,8 8,4 8,9 13 7 5,9 8,5 8,5 7,6 32,5 8,8 8,7 11 9,2 1,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,5 4,5 2,8 4,3 8,5 7,4 4,1 3,8 4,9 5,3 8,3 5,6 10,1 6,5 8,9 10 9,7 14,1 12,7 11,9 10 11,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,9 0 6,6 35,1 28,7 30,4 28,9 35,3 51,8 42,5 52,9 45,3 83,5 60,3 120,5 95 64,2 64,3 62,7 57,1 42,7 35
VI. Nemoci nervové soustavy 12,5 7,4 8,1 7,3 8,3 7,4 6 4,1 5,8 8 5,9 7,7 10,2 11,8 12,9 14,4 16,9 15 21,6 27,6 17,1 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 3,9 4,3 4,9 4,6 6,6 5 5,3 6,3 4,9 5,1 3,3 4 6,9 3,5 3,1 3,4 2,8 3,3 4,8 4 4,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,9 4,2 2,8 2,4 2,4 4,2 5,6 6,7 6,3 7,4 7,8 6,1 6,6 7,1 7,7 8,4 7,3 9,3 8,8 8,8 5,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 14 5,9 2 3,4 4,1 5,3 4,6 3,5 5,9 4,1 6,2 8,3 7,5 11,6 10,8 11,5 12,8 16,2 18,9 21,9 21,7
X. Nemoci dýchací soustavy 9,3 6,5 4 5,8 9 6,4 4,3 5,3 5,1 5,8 7,3 6,6 7,4 10,7 14,2 13,4 12,4 15 15,5 14,2 11,6 9,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,3 2,7 3,3 2,6 5,3 4,3 3,8 4,3 4,3 4,6 4,8 6 5,6 6,1 6,4 7 7,2 7,3 9,3 9,1 10,1 13
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,2 6,7 5 5,6 6,1 4,6 5,3 5,6 5,6 8,2 7,3 9 6,2 11,4 10,4 11,1 10,9 12,1 12 14,6 24,8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,7 2,5 4,6 2,2 5,5 4,1 3,5 4,1 4,8 6,2 5,4 5,2 6,5 7,8 9 11,4 11,3 12,2 16,8 19,6 27,2 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,8 5,3 5,6 3,8 3,8 3,2 3,5 3 3,2 3 3 3,5 3,1 4,7 5,7 5,6 6,6 7,5 11,3 12,6 11,4 11,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3,6 0 0 0 1 3,2 3,3 3,6 3,7 3,5 3,3 2,4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,3 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,9 14,4 4 3,7 4,3 6,3 2,6 4,1 2,9 4 5,1 4,8 4,8 4,8 3,3 25,9 1,6 8,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,7 3,2 3,4 3,2 2,9 2,7 2,7 3 2,8 4,8 3,3 3,3 6,4 5,4 5 5,9 6,4 7,6 7,3 14,3 8,8 6,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,7 2,2 2,5 2,5 2,8 3 3,6 3,6 3,7 4,7 5,1 5,3 7,6 7,5 9,4 9,9 12,9 16,1 17,9 19,9 21,3 8,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,4 3,8 2,8 3,9 3,6 3,4 5,3 4,7 4,5 5,3 4,7 8,5 8,3 7,5 8,2 8,8 10,2 11,8 12,8 13,3 21,2 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,1 4,8 3,8 5 6,7 6,9 6 5,8 6,7 7,3 8,8 8,4 11,7 10 11,8 11 10,8 12,6 15,1 17,1 17,9 14,3
Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech – medián
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 3 3 5 5 5 5 5 5 6 7 8 6 8 9 7 8 10 9 11 10 24
II. Novotvary 4 2 2 2 4 3 3,5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 6 4 6 3 3 5 5,5 3 4 4 5,5 5 4 5 6 5 6 6 8 6 1,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 3 3 2 3 3 3 2,5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 7 7 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 2,5 2 8 4,5 5 8 7 6,5 9 6 7,5 9 9 14 15 6 7 7,5 6,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 6 2 3 4 3 4 3 2 2 1 3 2 3 3 4 6 5 6 6 7 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 3 4 5,5 5 5 4 5 4 4 5 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 2 1 1 1 3 5 7 6 8 9 5 7 7 8 9 9 9 8 8 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 14 3,5 2 3 2 3,5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 4
X. Nemoci dýchací soustavy 5 6 2 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 7 8 8 8 9 9 9 8 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 7 4 3 6 4 4,5 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 7 8 7 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 2,5 2 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 6 7 8 8 8 9 7,5 10 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 5 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 8 8 7 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 3 4 4 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 4 3 3 4 4,5 2 2 2 2,5 3,5 3 5 4 2 2 2 8,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 8 9 9 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 6 8 8 12 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 0 0 6 10 4 31 44,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 34 22,5 33 23 25 21 18
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 39 38 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5 0 40,5 77 34 27,5 52,5 27 21 48
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 9 71,5 97,5 28 82 56 46 65 57 49
VI. Nemoci nervové soustavy 42 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 34,5 53 62 30 52 56,5 45 40 56,5 16 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 65,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 10 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 4 51 44 61 48 40 43 35 46 40,5 48 27
X. Nemoci dýchací soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 16 8 61 49 23 44,5 50 45 21 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 37 34 42 24,5 42 22 40 26 32,5 23,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 67,5 0 39 10 2,5 72 27 26 50 56,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 24 0 12 48 43 20 39 39 40 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 19,5 57 16 57 49 35 57 45,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 49 53 28 46 30,5 65 14 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46 0 0 0 0 0 96 0 0 8 0 33,5 52 32 41 45 41 50,5 56 46 60 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 4 0 50 8 50 51 62 42,5 72 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 0 0 0 0 0 96 0 0 9 20,5 36,5 38 33 41 42 42 41 44 42 45 27
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 674,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674,0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 0 0 66 30 37 23 27 26 32,5 40 34 63 63,5 78 60,5 57 66 42 47 30 28
VI. Nemoci nervové soustavy 42 0 0 0 0 0 0 0 82 44 44 35 62 73,5 41,5 62 31,5 51 40,5 39,5 67 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 50 32 0 33 0 19 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 28 33 30 43,5 40 45 37 36 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 0 0 66 30 37 23 27 27 32,5 40 34 58 57 58,5 56 41,5 51 39 39,5 32 28
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 102,5 0 0 0 0 91 60 122 114,5 102,5 85,5 58 0 140 239 0 93 0 33,5 0 155 0
II. Novotvary 11,5 0 0 31 0 0 0 104,5 0 5 29,5 9 14 14 15 9 7 12 13 14 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 69,5 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 0 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 0 26,5 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 14 15 8,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29 0 27 27 44,5 29 18,5 7 32 51 19 1 38,5 58 23,5 34,5 48 24,5 41,5 28 21 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 0 0 0 0 52 28 0 0 27,5 0 35 36 53 38,5 35 28 17,5 35 24 18,5 84,5
X. Nemoci dýchací soustavy 26 0 31 20 20 20 0 0 20 0 31 20 24 43 32 42 49 47 60 34 0 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,5 0 28 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 14 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 0 0 0 32 27 0 0 0 11 42 25 35 26 25 25 30 21 21 26,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 0 27 27,5 0 26 0 0 2 0 1 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 27 26,5 0 0 0 0 0 58,5 0 0 55 0 0 0 2 0 0 24 0 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,5 0 0 0 0 0 0 1 21 26 28 25 25 73 21 0 0 21 47 0 51 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 20 22 21 18 20 21 22 21 27 77 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 0 27 27 20 27 28 27 27 27 27 22,5 29 25 24 22 22 21 21 24 19 15
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 3 3 5 5 5,5 5 5 6 6 7,5 8,5 6 8 9 7 8 10 9 12 10 24
péče celkem II. Novotvary 4 2 2 2 4 3 3,5 3 2 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5 6 6 5,5 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 6 4 6 3 3 5 5,5 3 4 4 5,5 5 4 5 6 6 6 6 8,5 6 1,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 3 3 3 3 4 3 2,5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 0 3 18,5 18 9 13 14 14 20 20 19 34,5 31 38 32 35 35,5 29 36,5 38 28
VI. Nemoci nervové soustavy 5 6 3 3 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 11 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 3 4 5,5 5 5 4 5 4 4 5 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 2 1 1 1 3 5 7 6 8 9 5 7 7 8 9 9 9 8 9 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 14 3,5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 10 10
X. Nemoci dýchací soustavy 6 6 2 2 5 6 4 5 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 8 10,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 7 4 3 6 4 4,5 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 7 9 8 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 2,5 2 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4,5 6 8 8 9 9 10 10 14,5 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 5 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 8 9 7 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 3 4 4 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 4 3 3 4 5 2 2 2 2,5 3 3 5 4 2 6,5 2 8,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 8 8 9 10 11 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 10 11 9 16 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)