8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 321 5 14,2 127 4 11,6 194 7 16
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 209 3 4,2 81 3 3,8 128 3 4,6
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 27 85 84,7 18 78,5 76,9 9 95 100,1
Septikémie (A40–A41) 379 10 14,7 188 11 15,2 191 10 14,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 3 24 19 2 12,5 12,5 1 32 32
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 797 8 9,6 416 8 9,9 381 8 9,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 329 13 20,6 177 14 19,4 152 13 21,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 197 10 17,4 108 10 19,3 89 9 15,1
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 308 3 5,2 163 3 4,9 145 3 5,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 362 6 9,7 2 8,5 8,5 360 6 9,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 128 9 12,5 0 0 0 128 9 12,5
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 73 10 15,4 0 0 0 73 10 15,4
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 273 6 10,2 273 6 10,2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 232 6 12,2 173 6 11,8 59 6 13,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 074 11 18,7 588 12 18 486 11 19,5
Carcinoma in situ (D00–D09) 36 5 6,3 1 5 5 35 5 6,3
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 441 2 3,3 264 2 3,3 177 2 3,2
Leiomyom dělohy (D25) 244 6 5,7 0 0 0 244 6 5,7
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 246 4 6,9 597 5 6,8 649 4 7,1
Anémie (D50–D64) 282 7 16,3 103 7 10,1 179 7 19,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 143 6 10 67 8 11,5 76 5 8,7
Diabetes mellitus (E10–E14) 594 8 14,2 305 8 13,4 289 8 15
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 264 4 7,6 464 3 6,9 800 5 8
Demence (F00–F03) 149 38 54,5 47 22 67,9 102 41,5 48,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 442 13 44,7 269 15 49,2 173 9 37,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 217 7 25,9 129 7 24,2 88 8,5 28,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 324 60 176 175 59 189,4 149 62 160,4
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 168 43,5 62 55 38 54,7 113 54 65,6
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 122 28 60,9 482 25,5 64,5 640 30 58,1
Alzheimerova nemoc (G30) 74 27,5 52,2 25 27 46,6 49 28 55
Roztroušená skleróza (G35) 57 8 22,9 22 7,5 17,1 35 8 26,6
Epilepsie (G40, G41) 410 4 9,9 233 4 11,3 177 4 8,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 259 5 7 121 5 5,6 138 5 8,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 100 5 16,8 592 5 17,5 508 6 15,9
Katarakta (H25–H26, H28) 293 2 4 113 2 3,3 180 3 4,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 384 4 6,3 180 4 5,9 204 4,5 6,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 573 6 6,4 290 5 6,5 283 6 6,3
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 651 4 7,5 211 4 7,3 440 4 7,5
Angina pectoris (I20) 144 2 4,1 100 2 3,6 44 3 5,2
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 531 5 7,6 335 5 7,5 196 6 7,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 576 4 13,5 356 3 9,3 220 5 20,2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 311 8 11 130 8 10,4 181 8 11,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 261 4 7,4 623 4 6,7 638 5 8,2
Selhání srdce (I50) 1 050 10 16,3 503 9 15 547 10 17,5
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 512 14 38,5 677 13 32,6 835 16 43,2
Ateroskleróza (I70) 488 9 22,7 297 9 20,1 191 10 26,7
Varixy dolních končetin (I83) 387 2 4,7 109 2 4,8 278 2 4,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 880 7 11,7 514 7 11,3 366 7 12,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 311 4 6 154 4 5,8 157 4 6,3
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 094 9 13,1 577 9 13,5 517 9 12,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 355 7 10,1 187 7 10,6 168 6 9,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 132 1 2,4 624 1 2,2 508 2 2,6
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 484 5 6,8 303 5 6,8 181 5 6,8
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 414 12 27 194 13 28,3 220 11 25,8
Astma (J45–J46) 230 20 18,2 104 20 20,2 126 12 16,5
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 236 8 18,2 126 7,5 20,7 110 9 15,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 212 2 2,9 87 2 2,9 125 2 2,8
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 78 4 5,4 40 5 5,1 38 4 5,7
Nemoci jícnu (K20–K23) 171 5 7,4 88 5 6,7 83 5 8,1
Peptický vřed (K25–K28) 196 8 13,3 107 8 11,9 89 7 15
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 887 3 5,3 316 3 5,1 571 3 5,5
Nemoci appendixu (K35–K38) 476 4 5,5 219 5 5,9 257 4 5,1
Tříselná kýla (K40) 721 3 3,7 617 3 3,7 104 3 3,5
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 561 3 4,8 268 3 4,4 293 4 5,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 153 9 14,1 73 10 15,8 80 8 12,6
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 138 4 5,9 56 5 6 82 4 5,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 244 7 12,1 103 8 9,9 141 7 13,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 281 6 10,3 111 5 8,6 170 6 11,3
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 428 3 5 229 3 5,3 199 3 4,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 326 3 5,9 166 2 5 160 3 6,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 95 15 21 57 16 21,9 38 12,5 19,7
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 130 9,5 18,7 73 9 21,2 57 10 15,5
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 913 4 6,1 357 5 6,4 556 4 5,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 219 7 9 92 7 9,2 127 6 8,9
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 287 8 13 170 8 13,4 117 9 12,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 249 5 9,5 108 7 11 141 4 8,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 430 6 9,9 252 6 9,5 178 5,5 10,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 357 8 9,5 155 8 9,6 202 7 9,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 348 6 12 145 7 15,1 203 6 9,8
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 555 11 13,4 237 11 12,8 318 11 13,9
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 635 9 11,3 235 8 9,6 400 9 12,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 398 3 2,9 210 3 3,1 188 3 2,7
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 513 4 9,1 203 4 7,7 310 4 10
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 31 11 18,3 13 22 27,6 18 9 11,5
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 170 7 12,1 61 8 12,9 109 7 11,6
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 365 9 12,8 184 9 13,4 181 9 12,3
Dorzalgie (M54) 844 8 15,5 277 7 12,7 567 9 16,8
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 344 3 3,4 202 3 3,3 142 3 3,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 184 7 14,1 71 7 11,7 113 7 15,5
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 512 5 7,5 187 5 7,7 325 6 7,4
Selhání ledvin (N17–N19) 312 11 19,4 147 10 17,2 165 12 21,4
Urolitiáza (N20–N23) 517 5 7,2 337 5 6,7 180 5 8,1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 194 6 9,8 421 7 11,4 773 5 8,9
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 319 5 5,7 319 5 5,7 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 341 2 4,5 341 2 4,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 101 2 2,6 11 3 3,1 90 2 2,5
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 99 3 4,7 0 0 0 99 3 4,7
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 436 1 1,9 0 0 0 436 1 1,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 292 2 3,2 17 5 6,9 1 275 2 3,2
Lékařský potrat (O04) 277 1 1,2 0 0 0 277 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 574 1 1,5 0 0 0 574 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 539 3 3,9 0 0 0 539 3 3,9
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 324 3 4,3 0 0 0 324 3 4,3
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 037 4 3,7 0 0 0 3 037 4 3,7
Ostatní porody (O81–O84) 1 048 5 5,3 0 0 0 1 048 5 5,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 28 1,5 2,7 0 0 0 28 1,5 2,7
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 23 1 1,9 0 0 0 23 1 1,9
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 284 9 16,7 150 9 16 134 10 17,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 87 4 5,2 41 4 4,9 46 4 5,4
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 387 3 6,7 212 3 7,6 175 3 5,6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 206 2 3,1 113 2 2,6 93 2 3,6
Břišní a pánevní bolest (R10) 288 3 3,8 89 2 3,2 199 3 4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9 13 124,7 7 8 24,6 2 475 475
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 462 3,5 6,3 754 4 6,5 708 3 6,1
Nitrolební poranění (S06) 994 2 7,1 608 2 7,4 386 2 6,6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 377 2 5 241 2 5,1 136 2 4,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 254 3 5,6 112 3 4,2 142 4 6,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 682 20,5 37,2 189 16 31,8 493 23 39,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 427 5 12,2 204 5 9,2 223 6 15
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 2 452 4 9 1 442 3 6,5 1 010 4 12,6
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 113 7 9,7 62 6,5 10,3 51 8 8,8
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 281 1 3,1 123 1 2 158 2 4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 473 8 13,8 231 7 13,6 242 9 14,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 79 4 6,7 48 5 8 31 4 4,6
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 157 1 3 87 1 3,7 70 1 2,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 121 2 9,4 60 2 11,1 61 2 7,7
Řízení antikoncepce (Z30) 39 1 1,5 1 2 2 38 1 1,5
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 002 4 3,8 2 022 4 3,8 1 980 4 3,8
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 620 9 13,2 285 9 14,3 335 9 12,2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 3 342 7 11,1 1 447 4 9,8 1 895 9 12,1
Celkem 66 629 4 11,9 28 864 5 12,3 37 765 4 11,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)