8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN–10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 814 54 107 80 58 65 73 57 60 56 60 51 52 96 111 174 138 136 171 147 64 4
II. Novotvary 6 440 9 24 19 40 30 33 73 92 144 234 334 347 570 841 1 183 1 053 615 488 244 59 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 516 3 14 14 12 10 5 6 10 11 15 9 13 14 40 67 64 59 66 49 33 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 919 39 183 141 74 68 30 22 32 55 36 62 69 109 139 169 148 141 180 142 71 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 193 0 9 17 30 97 68 100 117 110 106 85 86 96 58 64 39 43 35 26 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 942 11 61 84 61 59 47 43 77 101 88 110 112 178 185 219 165 143 103 67 26 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 878 6 28 23 17 13 6 8 15 17 20 23 23 48 49 74 115 128 148 90 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 582 13 47 88 34 15 7 18 21 21 21 23 31 45 41 50 42 34 22 6 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 512 1 6 3 15 28 37 55 67 140 168 253 265 553 791 1 039 1 320 1 085 1 304 916 421 45
X. Nemoci dýchací soustavy 4 109 148 531 456 139 118 91 97 121 107 91 115 103 187 248 316 317 230 281 269 124 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 270 27 78 139 112 157 264 310 366 425 362 362 410 571 673 765 676 562 519 333 138 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 204 18 47 26 34 36 79 66 74 92 42 62 45 90 93 93 107 52 72 57 18 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 823 2 13 39 68 90 66 92 97 172 196 233 270 341 389 557 484 357 214 118 25 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 605 29 46 43 38 100 163 194 255 325 305 403 360 403 483 632 536 449 403 308 116 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 535 0 0 0 1 154 510 1 383 2 150 1 113 205 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 392 56 92 116 22 15 16 20 12 7 8 4 4 5 3 6 4 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 890 63 134 48 60 70 45 49 66 60 73 68 84 103 123 172 156 140 181 121 61 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 525 48 173 160 166 223 288 314 314 389 341 295 322 396 394 516 468 410 550 468 268 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 985 3 699 102 64 92 47 55 102 117 154 217 133 208 396 574 762 571 327 225 109 30 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 68 499 4 591 1 695 1 560 1 073 1 395 1 883 3 009 4 063 3 499 2 588 2 643 2 805 4 201 5 235 6 858 6 403 4 913 4 962 3 470 1 489 164
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 7 13 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 5 16 29 28 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 7 9 12 8 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 3 15 14 18 15 1
VI. Nemoci nervové soustavy 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 6 7 11 12 16 16 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 596 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 19 38 51 67 134 155 106 15
X. Nemoci dýchací soustavy 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 3 8 18 12 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 6 10 17 16 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 3 2 6 4 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 8 11 21 28 16 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 5 1 14 17 6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 6 6 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 272 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 11 11 24 35 58 80 42 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 2 2 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 558 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 13 34 60 100 134 195 355 407 224 19
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 265 0 0 0 0 15 71 70 103 122 97 90 107 118 87 88 54 65 87 67 22 2
VI. Nemoci nervové soustavy 64 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4 2 10 3 6 10 9 12 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 3 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 8 14 13 14 18 15 27 11 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 471 0 0 0 0 15 71 70 104 126 103 93 119 135 110 106 84 91 126 90 26 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 146 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 9 16 28 24 22 15 13 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 154 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 9 16 28 26 23 15 15 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 845 54 107 80 58 65 73 57 60 56 60 51 52 98 111 174 140 139 178 160 68 4
péče celkem II. Novotvary 6 690 9 24 19 40 30 33 73 92 147 238 342 351 583 861 1 220 1 082 654 532 285 66 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 520 3 14 14 12 10 5 6 10 11 15 9 13 14 40 67 66 59 66 51 33 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 964 39 183 141 74 68 30 22 32 55 36 62 71 109 139 172 155 150 192 151 73 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 534 0 9 17 30 112 139 170 220 232 203 176 194 215 147 157 96 123 136 111 44 3
VI. Nemoci nervové soustavy 2 087 11 61 84 61 59 47 43 78 104 91 112 117 183 201 229 182 165 128 95 34 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 881 6 28 23 17 13 6 8 15 17 20 23 23 48 49 74 115 128 149 92 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 584 13 47 88 34 15 7 18 21 21 21 23 31 45 41 51 42 34 22 7 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 125 1 6 3 15 28 37 55 67 141 169 254 269 558 810 1 078 1 378 1 153 1 441 1 071 531 60
X. Nemoci dýchací soustavy 4 169 148 531 456 139 118 91 97 121 107 91 116 103 187 253 320 320 238 299 282 132 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 342 27 78 139 112 157 264 310 366 426 362 362 412 576 678 770 682 572 536 349 143 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 234 18 47 26 34 36 79 66 74 92 43 63 45 93 96 96 110 54 78 61 22 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 044 2 13 39 68 90 66 92 97 173 201 234 278 355 402 580 510 383 262 157 41 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 657 29 46 43 38 100 163 194 255 325 306 403 360 407 484 635 541 450 417 325 122 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 535 0 0 0 1 154 510 1 383 2 150 1 113 205 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 392 56 92 116 22 15 16 20 12 7 8 4 4 5 3 6 4 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 917 63 134 48 60 70 45 49 66 60 73 68 84 105 124 173 158 144 187 127 66 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 798 48 173 160 166 223 288 314 314 391 341 297 324 402 405 527 492 445 608 548 310 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 999 3 699 102 64 92 47 55 102 117 154 217 133 209 396 577 763 574 329 227 110 31 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 71 682 4 591 1 695 1 560 1 073 1 410 1 954 3 079 4 167 3 632 2 700 2 750 2 941 4 379 5 421 7 092 6 647 5 222 5 458 3 982 1 744 185
Počet případů hospitalizace – na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN–10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 481,4 1 245,1 638,8 429,9 407,9 463,1 352 209,6 192,8 166 222,7 215,2 227,8 392,8 450,4 726,1 735,9 1 118,7 1 717,0 2 407,1 2 774,2 1 408,5
II. Novotvary 1 709,0 207,5 143,3 102,1 281,3 213,8 159,1 268,5 295,6 426,9 868,7 1 409,0 1 520,0 2 332,4 3 412,7 4 936,6 5 615,4 5 058,8 4 900,1 3 995,4 2 557,4 2 816,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 136,9 69,2 83,6 75,2 84,4 71,3 24,1 22,1 32,1 32,6 55,7 38 56,9 57,3 162,3 279,6 341,3 485,3 662,7 802,4 1 430,4 704,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 509,3 899,2 1 092,6 757,7 520,4 484,5 144,6 80,9 102,8 163 133,6 261,6 302,2 446 564,1 705,2 789,2 1 159,8 1 807,4 2 325,2 3 077,6 3 169,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 316,6 0 53,7 91,4 211 691,1 327,9 367,8 375,9 326,1 393,5 358,6 376,7 392,8 235,4 267,1 208 353,7 351,4 425,7 303,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 515,4 253,6 364,2 451,4 429 420,4 226,6 158,1 247,4 299,4 326,7 464,1 490,6 728,4 750,7 913,9 879,9 1 176,3 1 034,2 1 097,1 1 127,0 704,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 233 138,3 167,2 123,6 119,6 92,6 28,9 29,4 48,2 50,4 74,2 97 100,7 196,4 198,8 308,8 613,3 1 052,9 1 486,1 1 473,7 1 083,7 704,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 154,4 299,7 280,6 472,9 239,1 106,9 33,8 66,2 67,5 62,2 78 97 135,8 184,1 166,4 208,6 224 279,7 220,9 98,2 130 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 258,9 23,1 35,8 16,1 105,5 199,5 178,4 202,3 215,3 415 623,7 1 067,3 1 160,8 2 262,9 3 209,8 4 335,7 7 039,2 8 924,9 13 093,7 14 999,2 18 248,8 15 845,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 090,4 3 412,5 3 170,3 2 450,4 977,6 840,8 438,8 356,7 388,7 317,2 337,8 485,2 451,2 765,2 1 006,4 1 318,6 1 690,5 1 891,9 2 821,6 4 404,8 5 374,9 7 042,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 929,3 622,6 465,7 747 787,7 1 118,6 1 272,9 1 140,1 1 175,9 1 259,8 1 343,9 1 527,2 1 796,0 2 336,5 2 731,0 3 192,3 3 604,9 4 622,9 5 211,4 5 452,8 5 981,8 7 394,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 319,5 415 280,6 139,7 239,1 256,5 380,9 242,7 237,7 272,7 155,9 261,6 197,1 368,3 377,4 388,1 570,6 427,7 723 933,4 780,2 352,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 014,5 46,1 77,6 209,6 478,2 641,3 318,2 338,3 311,6 509,9 727,6 983 1 182,7 1 395,4 1 578,5 2 324,3 2 581,1 2 936,6 2 148,8 1 932,2 1 083,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 487,4 668,7 274,6 231,1 267,2 712,5 785,9 713,5 819,3 963,4 1 132,3 1 700,1 1 576,9 1 649,1 1 960,0 2 637,3 2 858,4 3 693,3 4 046,6 5 043,4 5 028,2 4 929,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 468,9 0 0 0 7 1 097,3 2 459,0 5 086,2 6 907,4 3 299,2 761 75,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 96,9 8 416,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 104 1 291,2 549,3 623,4 154,7 106,9 77,1 73,6 38,6 20,7 29,7 16,9 17,5 20,5 12,2 25 21,3 16,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 501,6 1 452,6 800 257,9 422 498,8 217 180,2 212 177,9 271 286,9 368 421,5 499,1 717,7 831,9 1 151,6 1 817,5 1 981,3 2 644,1 4 577,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 731,6 1 106,8 1 032,9 859,8 1 167,5 1 588,9 1 388,6 1 154,8 1 008,8 1 153,1 1 265,9 1 244,5 1 410,5 1 620,4 1 598,8 2 153,2 2 495,7 3 372,5 5 522,6 7 663,3 11 616,8 7 746,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 119,0 85 289,4 609 343,9 647 334,9 265,2 375,1 375,9 456,5 805,6 561,1 911,1 1 620,4 2 329,3 3 179,8 3 045,0 2 689,8 2 259,3 1 784,8 1 300,4 352,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 18 178,1 105 856,6 10 120,0 8 383,0 7 546,2 9 939,4 9 079,1 11 066,2 13 053,4 10 372,0 9 607,6 11 150,0 12 287,0 17 190,4 21 243,4 28 617,9 34 145,7 40 412,9 49 824,3 56 820,0 64 542,7 57 746,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 10,7 24,7 70,3 212,9 173,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 16,2 37,6 26,7 131,6 291,2 458,5 216,7 352,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 32,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 0 0 12,5 37,3 74 120,5 131 86,7 352,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,4 4,1 8,1 20,9 16 123,4 140,6 294,7 650,2 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 8,4 4,4 12,3 24,3 29,2 58,7 98,7 160,7 262 216,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 16,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 158,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 4,2 17,5 16,4 77,1 158,6 272 551,1 1 345,5 2 538,1 4 594,7 5 281,7
X. Nemoci dýchací soustavy 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 20,3 16,7 16 65,8 180,7 196,5 346,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,8 20,5 20,3 20,9 32 82,3 170,7 262 216,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,2 0 12,3 12,2 12,5 16 16,5 60,2 65,5 173,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 37,6 42,7 90,5 210,9 458,5 693,5 352,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 16,4 4,1 12,5 26,7 8,2 140,6 278,4 260,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 4,1 4,2 10,7 32,9 60,2 98,2 216,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 72,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8,4 8,8 24,6 44,6 45,9 128 287,9 582,4 1 310,0 1 820,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 12,2 4,2 16 16,5 20,1 16,4 43,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 413,5 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 18,6 33,7 56,9 139,1 243,5 417,3 714,6 1 604,0 3 564,6 6 664,5 9 709,6 6 690,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 335,7 0 0 0 0 106,9 342,3 257,4 330,9 361,6 360,1 379,7 468,7 482,9 353 367,2 288 534,7 873,6 1 097,1 953,6 704,2
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,9 3,7 0 17,5 8,2 40,6 12,5 32 82,3 90,4 196,5 130 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 4,2 26,7 0 30,1 0 43,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,6 4,2 35 57,3 52,8 58,4 96 123,4 271,1 180,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 390,4 0 0 0 0 106,9 342,3 257,4 334,1 373,5 382,4 392,3 521,3 552,4 446,4 442,3 448 748,5 1 265,2 1 473,7 1 127,0 704,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 14,8 25,3 17,5 36,8 64,9 116,8 128 181 150,6 212,9 86,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 8,2 0 0 130 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 40,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 14,8 25,3 17,5 36,8 64,9 116,8 138,7 189,2 150,6 245,6 216,7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 489,6 1 245,1 638,8 429,9 407,9 463,1 352 209,6 192,8 166 222,7 215,2 227,8 401 450,4 726,1 746,6 1 143,4 1 787,3 2 619,9 2 947,6 1 408,5
péče celkem II. Novotvary 1 775,4 207,5 143,3 102,1 281,3 213,8 159,1 268,5 295,6 435,7 883,5 1 442,8 1 537,5 2 385,6 3 493,9 5 091,0 5 770,1 5 379,6 5 341,9 4 666,8 2 860,9 3 169,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 69,2 83,6 75,2 84,4 71,3 24,1 22,1 32,1 32,6 55,7 38 56,9 57,3 162,3 279,6 352 485,3 662,7 835,1 1 430,4 704,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 521,2 899,2 1 092,6 757,7 520,4 484,5 144,6 80,9 102,8 163 133,6 261,6 311 446 564,1 717,7 826,6 1 233,9 1 927,9 2 472,6 3 164,3 3 521,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 672,5 0 53,7 91,4 211 798 670,2 625,2 706,8 687,7 753,6 742,5 849,8 879,8 596,5 655,1 511,9 1 011,8 1 365,6 1 817,6 1 907,2 1 056,3
VI. Nemoci nervové soustavy 553,8 253,6 364,2 451,4 429 420,4 226,6 158,1 250,6 308,3 337,8 472,5 512,5 748,8 815,6 955,6 970,6 1 357,2 1 285,3 1 555,6 1 473,8 704,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 233,8 138,3 167,2 123,6 119,6 92,6 28,9 29,4 48,2 50,4 74,2 97 100,7 196,4 198,8 308,8 613,3 1 052,9 1 496,1 1 506,5 1 083,7 704,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 155 299,7 280,6 472,9 239,1 106,9 33,8 66,2 67,5 62,2 78 97 135,8 184,1 166,4 212,8 224 279,7 220,9 114,6 130 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 421,6 23,1 35,8 16,1 105,5 199,5 178,4 202,3 215,3 418 627,4 1 071,5 1 178,3 2 283,3 3 286,9 4 498,4 7 348,5 9 484,2 14 469,3 17 537,3 23 016,9 21 126,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 106,4 3 412,5 3 170,3 2 450,4 977,6 840,8 438,8 356,7 388,7 317,2 337,8 489,4 451,2 765,2 1 026,7 1 335,3 1 706,5 1 957,7 3 002,3 4 617,7 5 721,7 7 042,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 948,4 622,6 465,7 747 787,7 1 118,6 1 272,9 1 140,1 1 175,9 1 262,8 1 343,9 1 527,2 1 804,7 2 357,0 2 751,3 3 213,2 3 636,9 4 705,1 5 382,1 5 714,8 6 198,5 7 394,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 327,5 415 280,6 139,7 239,1 256,5 380,9 242,7 237,7 272,7 159,6 265,8 197,1 380,6 389,6 400,6 586,6 444,2 783,2 998,9 953,6 352,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 073,2 46,1 77,6 209,6 478,2 641,3 318,2 338,3 311,6 512,8 746,2 987,2 1 217,7 1 452,7 1 631,3 2 420,3 2 719,7 3 150,4 2 630,8 2 570,8 1 777,2 352,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 501,2 668,7 274,6 231,1 267,2 712,5 785,9 713,5 819,3 963,4 1 136,0 1 700,1 1 576,9 1 665,4 1 964,0 2 649,8 2 885,0 3 701,6 4 187,2 5 321,8 5 288,3 4 929,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 468,9 0 0 0 7 1 097,3 2 459,0 5 086,2 6 907,4 3 299,2 761 75,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 96,9 8 416,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 104 1 291,2 549,3 623,4 154,7 106,9 77,1 73,6 38,6 20,7 29,7 16,9 17,5 20,5 12,2 25 21,3 16,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 508,7 1 452,6 800 257,9 422 498,8 217 180,2 212 177,9 271 286,9 368 429,7 503,2 721,9 842,6 1 184,5 1 877,7 2 079,6 2 860,9 4 577,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 804,0 1 106,8 1 032,9 859,8 1 167,5 1 588,9 1 388,6 1 154,8 1 008,8 1 159,0 1 265,9 1 253,0 1 419,2 1 645,0 1 643,5 2 199,1 2 623,7 3 660,4 6 105,0 8 973,3 13 437,4 7 746,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 122,8 85 289,4 609 343,9 647 334,9 265,2 375,1 375,9 456,5 805,6 561,1 915,5 1 620,4 2 341,4 3 183,9 3 061,0 2 706,3 2 279,3 1 801,2 1 343,7 352,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 19 022,8 105 856,6 10 120,0 8 383,0 7 546,2 10 046,3 9 421,4 11 323,6 13 387,5 10 766,3 10 023,4 11 601,4 12 882,7 17 918,8 21 998,1 29 594,4 35 446,9 42 954,7 54 804,7 65 203,9 75 596,0 65 140,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)