8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 249 0 0 0 0 1 7 7 3 5 6 6 11 17 15 23 27 20 36 51 14 0
II. Novotvary 410 0 0 1 3 6 5 3 4 6 10 8 26 34 37 69 74 45 43 23 10 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 3 9 4 5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 217 0 0 0 0 0 1 2 2 5 1 6 5 13 8 14 20 32 33 45 28 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 147 0 0 0 0 3 8 13 10 5 10 9 15 8 13 8 10 9 12 8 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 287 0 0 0 1 4 9 2 7 8 8 12 20 32 26 46 29 28 28 22 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 215 0 0 0 0 0 4 5 5 23 30 39 84 144 243 290 334 286 352 256 111 9
X. Nemoci dýchací soustavy 353 0 0 0 1 0 1 0 5 4 5 9 8 22 38 48 43 48 50 49 18 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 352 0 0 0 0 0 5 15 6 3 12 12 11 19 23 25 34 49 62 45 28 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 3 7 10 6 9 6 9 4 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 258 0 0 0 0 2 0 1 6 8 17 28 57 117 180 270 264 186 85 30 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 252 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 3 3 12 14 22 26 30 50 60 18 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10 0 0 0 0 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 139 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 2 4 8 10 17 13 15 27 15 16 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 647 0 0 1 1 7 28 34 32 55 50 47 69 90 103 174 153 165 261 230 138 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 288 16 0 0 0 0 6 2 0 4 4 11 15 21 29 28 53 38 30 24 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 7 961 28 0 2 6 25 78 91 94 136 163 198 335 546 751 1 045 1 094 971 1 084 868 413 33
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8 6 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 9 9 7 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 3 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 4 5 5 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 4 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 7 21 24 48 47 30 2
X. Nemoci dýchací soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 4 4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 5 4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 3 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 6 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 5 9 21 27 13 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 479 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 9 13 27 48 73 121 121 56 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 274 0 0 0 0 2 9 10 12 14 15 13 14 21 29 31 20 18 34 25 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 0 2 1 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 317 0 0 0 0 2 9 10 12 14 16 13 17 22 38 34 25 25 41 30 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 273 0 0 0 0 1 7 7 3 5 6 6 11 18 15 23 28 24 44 57 18 0
péče celkem II. Novotvary 445 0 0 1 3 6 5 3 4 8 10 8 27 35 38 72 75 54 52 31 10 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 4 9 4 5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 0 0 0 0 0 1 2 2 5 1 6 5 14 8 15 25 35 36 47 28 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 444 0 0 0 0 5 17 23 22 20 25 22 30 29 42 43 31 31 51 38 14 1
VI. Nemoci nervové soustavy 332 0 0 0 1 4 9 2 7 8 9 12 23 34 36 49 33 32 33 31 9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 407 0 0 0 0 0 4 5 5 23 30 39 85 144 251 297 355 313 401 303 141 11
X. Nemoci dýchací soustavy 372 0 0 0 1 0 1 0 5 4 5 9 8 22 39 51 44 54 54 53 18 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 369 0 0 0 0 0 5 15 6 3 12 12 11 20 23 26 36 53 67 49 28 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 3 8 11 9 14 8 12 4 7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 293 0 0 0 0 2 0 1 6 8 18 28 57 117 180 272 270 192 97 36 9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 263 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 3 3 12 14 23 26 30 53 66 19 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10 0 0 0 0 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 2 4 9 10 17 14 16 27 16 16 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 730 0 0 1 1 7 28 34 32 55 50 48 71 92 104 176 158 174 282 257 151 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 292 16 0 0 0 0 6 2 0 4 4 11 16 21 29 28 53 39 31 24 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 8 761 28 0 2 6 27 87 101 106 153 180 212 358 577 802 1 106 1 168 1 069 1 246 1 020 477 36
Počet případů hospitalizace – na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,1 0 0 0 0 7,1 33,8 25,7 9,6 14,8 22,3 25,3 48,2 69,6 60,9 96 144 164,5 361,5 835,1 606,8 0
II. Novotvary 108,8 0 0 5,4 21,1 42,8 24,1 11 12,9 17,8 37,1 33,7 113,9 139,1 150,1 287,9 394,6 370,2 431,8 376,6 433,5 1 056,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 8,8 4,1 0 12,5 16 74 40,2 81,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57,6 0 0 0 0 0 4,8 7,4 6,4 14,8 3,7 25,3 21,9 53,2 32,5 58,4 106,7 263,2 331,4 736,9 1 213,7 704,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 0 0 0 0 21,4 38,6 47,8 32,1 14,8 37,1 38 65,7 32,7 52,8 33,4 53,3 74 120,5 131 260,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76,2 0 0 0 7 28,5 43,4 7,4 22,5 23,7 29,7 50,6 87,6 130,9 105,5 192 154,7 230,3 281,2 360,2 216,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 8,1 0 10,7 16,5 10 16,4 43,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 4,2 0 0 0 4,2 0 16,5 10 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 587,8 0 0 0 0 0 19,3 18,4 16,1 68,2 111,4 164,5 368 589,2 986,1 1 210,1 1 781,1 2 352,6 3 534,5 4 191,9 4 811,4 3 169,0
X. Nemoci dýchací soustavy 93,7 0 0 0 7 0 4,8 0 16,1 11,9 18,6 38 35 90 154,2 200,3 229,3 394,8 502,1 802,4 780,2 1 408,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,4 0 0 0 0 0 24,1 55,2 19,3 8,9 44,5 50,6 48,2 77,7 93,3 104,3 181,3 403,1 622,6 736,9 1 213,7 1 056,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,6 0 0 0 0 0 0 7,4 6,4 5,9 11,1 21,1 13,1 28,6 40,6 25 48 49,4 90,4 65,5 260,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 333,8 0 0 0 0 14,3 0 3,7 19,3 23,7 63,1 118,1 249,7 478,8 730,4 1 126,7 1 407,8 1 530,0 853,5 491,2 303,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66,9 0 0 0 0 14,3 9,6 3,7 9,6 5,9 7,4 12,7 13,1 49,1 56,8 91,8 138,7 246,8 502,1 982,5 780,2 704,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2,7 0 0 0 0 0 4,8 7,4 19,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,7 230,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 46,1 0 0 0 0 0 3,7 0 0 3,7 0 4,4 0 0 4,2 0 8,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,9 0 0 0 0 0 4,8 3,7 6,4 11,9 11,1 8,4 17,5 32,7 40,6 70,9 69,3 123,4 271,1 245,6 693,5 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 437,1 0 0 5,4 7 49,9 135 125 102,8 163 185,6 198,3 302,2 368,3 418 726,1 815,9 1 357,2 2 620,7 3 766,2 5 981,8 3 169,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 76,4 368,9 0 0 0 0 28,9 7,4 0 11,9 14,8 46,4 65,7 85,9 117,7 116,8 282,6 312,6 301,2 393 303,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 2 112,7 645,6 0 10,7 42,2 178,1 376,1 334,7 302 403,1 605,1 835,3 1 467,4 2 234,2 3 047,5 4 360,7 5 834,0 7 987,2 10 884,6 14 213,2 17 902,0 11 619,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 5,3 32,9 80,3 98,2 173,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 4,1 12,5 0 74 90,4 114,6 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 4,2 26,7 24,7 30,1 32,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4,4 0 0 16,7 5,3 32,9 50,2 81,9 86,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 4,1 4,1 4,2 21,3 16,5 40,2 65,5 86,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 32,5 29,2 112 197,4 482 769,6 1 300,4 704,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 12,5 5,3 41,1 40,2 65,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 4,2 10,7 32,9 50,2 65,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,1 12,5 26,7 16,5 30,1 0 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 10,7 41,1 70,3 98,2 86,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 30,1 98,2 43,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 5,3 8,2 0 16,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,8 8,2 4,1 8,3 26,7 74 210,9 442,1 563,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 8,2 10 0 43,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 127,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 4,2 26,3 36,8 52,8 112,7 256 600,5 1 215,0 1 981,3 2 427,4 704,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,7 0 0 0 0 14,3 43,4 36,8 38,6 41,5 55,7 54,8 61,3 85,9 117,7 129,4 106,7 148,1 341,4 409,4 260,1 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 4,1 36,5 8,3 0 16,5 10 81,9 86,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,7 10 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 4,2 21,3 8,2 50,2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 84,1 0 0 0 0 14,3 43,4 36,8 38,6 41,5 59,4 54,8 74,5 90 154,2 141,9 133,3 205,6 411,7 491,2 346,8 352,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 16,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 16,4 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,4 0 0 0 0 7,1 33,8 25,7 9,6 14,8 22,3 25,3 48,2 73,7 60,9 96 149,3 197,4 441,8 933,4 780,2 0
péče celkem II. Novotvary 118,1 0 0 5,4 21,1 42,8 24,1 11 12,9 23,7 37,1 33,7 118,3 143,2 154,2 300,5 400 444,2 522,1 507,6 433,5 1 056,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 8,8 4,1 0 12,5 21,3 74 40,2 81,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,6 0 0 0 0 0 4,8 7,4 6,4 14,8 3,7 25,3 21,9 57,3 32,5 62,6 133,3 287,9 361,5 769,6 1 213,7 704,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 117,8 0 0 0 0 35,6 82 84,6 70,7 59,3 92,8 92,8 131,4 118,7 170,4 179,4 165,3 255 512,1 622,2 606,8 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 88,1 0 0 0 7 28,5 43,4 7,4 22,5 23,7 33,4 50,6 100,7 139,1 146,1 204,5 176 263,2 331,4 507,6 390,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,1 8,1 0 10,7 16,5 10 32,7 43,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 4,2 0 0 0 4,2 0 16,5 10 16,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 638,8 0 0 0 0 0 19,3 18,4 16,1 68,2 111,4 164,5 372,3 589,2 1 018,5 1 239,4 1 893,1 2 574,6 4 026,5 4 961,5 6 111,8 3 873,2
X. Nemoci dýchací soustavy 98,7 0 0 0 7 0 4,8 0 16,1 11,9 18,6 38 35 90 158,3 212,8 234,6 444,2 542,2 867,9 780,2 1 408,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 97,9 0 0 0 0 0 24,1 55,2 19,3 8,9 44,5 50,6 48,2 81,8 93,3 108,5 192 436 672,8 802,4 1 213,7 1 056,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,9 0 0 0 0 0 0 7,4 6,4 5,9 11,1 21,1 13,1 32,7 44,6 37,6 74,7 65,8 120,5 65,5 303,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 343,1 0 0 0 0 14,3 0 3,7 19,3 23,7 66,8 118,1 249,7 478,8 730,4 1 135,0 1 439,8 1 579,3 974 589,5 390,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 69,8 0 0 0 0 14,3 9,6 3,7 9,6 5,9 7,4 12,7 13,1 49,1 56,8 96 138,7 246,8 532,2 1 080,7 823,6 704,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2,7 0 0 0 0 0 4,8 7,4 19,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,7 230,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 46,1 0 0 0 0 0 3,7 0 0 3,7 0 4,4 0 0 4,2 0 8,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,9 0 0 0 0 0 4,8 3,7 6,4 11,9 11,1 8,4 17,5 36,8 40,6 70,9 74,7 131,6 271,1 262 693,5 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 459,1 0 0 5,4 7 49,9 135 125 102,8 163 185,6 202,5 311 376,5 422 734,4 842,6 1 431,3 2 831,6 4 208,3 6 545,3 3 169,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 77,5 368,9 0 0 0 0 28,9 7,4 0 11,9 14,8 46,4 70,1 85,9 117,7 116,8 282,6 320,8 311,3 393 346,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 2 325,0 645,6 0 10,7 42,2 192,4 419,5 371,4 340,6 453,5 668,2 894,4 1 568,2 2 361,1 3 254,5 4 615,3 6 228,7 8 793,3 12 511,3 16 702,1 20 676,2 12 676,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)