8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 876 84 198 142 94 92 90 122 70 87 71 63 72 112 109 127 95 74 102 50 20 2
II. Novotvary 10 590 70 192 157 151 171 139 207 284 385 533 640 835 1 207 1 480 1 597 1 231 750 377 146 34 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 488 10 26 57 35 35 17 18 12 13 19 10 24 17 48 39 39 37 15 13 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 760 49 206 138 97 78 67 80 49 103 88 83 68 105 123 104 116 79 61 41 24 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 942 0 51 80 87 171 231 243 180 213 188 152 95 72 58 38 34 26 12 7 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 693 61 158 164 135 119 117 140 130 181 173 178 197 234 213 179 124 76 73 28 12 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 956 19 99 112 59 46 30 21 39 31 40 48 74 146 157 221 239 225 220 96 31 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 700 28 92 130 59 33 28 25 32 37 30 29 28 31 31 46 20 10 7 4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 728 14 10 37 49 87 78 109 132 216 270 395 582 920 1 326 1 614 1 339 1 116 832 434 151 17
X. Nemoci dýchací soustavy 3 359 137 568 347 143 194 179 138 132 138 108 122 83 122 194 214 173 138 110 80 32 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 180 82 192 225 189 284 471 444 443 491 536 434 470 535 615 577 446 337 229 134 43 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 463 35 64 62 46 72 123 110 88 132 102 91 103 114 94 78 55 44 22 19 8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 702 3 41 154 308 339 219 202 209 402 452 481 571 690 663 809 608 374 130 33 14 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 171 46 101 92 72 153 265 320 378 348 370 377 370 403 453 492 404 233 168 78 43 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 586 0 0 0 1 74 504 1 708 2 114 975 197 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 349 266 276 342 125 78 39 40 33 23 30 19 16 22 17 10 5 6 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 427 70 171 74 86 61 53 52 71 68 57 48 58 74 91 103 94 66 60 56 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 228 69 347 288 278 482 625 613 515 610 539 461 475 486 498 546 405 328 332 225 99 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 540 3 637 426 387 271 286 199 235 281 394 490 462 779 999 1 324 1 476 1 011 580 243 51 9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 86 409 5 351 3 218 2 988 2 285 2 855 3 474 4 827 5 192 4 847 4 293 4 106 4 900 6 289 7 494 8 270 6 438 4 499 2 995 1 495 540 53
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 6 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 1 7 22 19 24 16 4
X. Nemoci dýchací soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 6 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 6 12 15 15 15 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 293 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 3 6 9 16 22 60 62 62 42 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 627 0 0 0 0 25 101 151 148 190 193 183 132 145 79 68 51 43 59 41 17 1
VI. Nemoci nervové soustavy 59 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 12 6 11 5 2 7 3 3 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 122 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 3 7 6 12 20 20 17 21 5 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 820 0 0 0 0 25 102 152 151 191 198 189 152 157 104 95 74 72 84 49 24 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 90 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 5 7 9 16 11 16 10 7 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 94 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 5 7 9 16 11 18 10 9 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 885 84 198 142 94 92 90 122 70 87 71 63 72 112 109 127 95 77 106 52 20 2
péče celkem II. Novotvary 10 695 70 192 157 151 171 139 207 286 389 533 641 841 1 214 1 489 1 614 1 242 770 393 155 37 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 489 10 26 57 35 35 17 18 12 13 19 10 24 17 48 39 39 37 15 14 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 773 49 206 138 97 78 67 80 49 103 88 83 68 106 123 105 119 82 63 43 25 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 586 0 51 80 87 196 332 394 328 405 381 335 227 217 137 107 85 71 75 53 24 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 761 61 158 164 135 119 117 140 131 182 174 181 209 240 224 185 126 86 76 33 19 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 956 19 99 112 59 46 30 21 39 31 40 48 74 146 157 221 239 225 220 96 31 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 700 28 92 130 59 33 28 25 32 37 30 29 28 31 31 46 20 10 7 4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 842 14 10 37 49 87 78 110 132 217 270 395 584 921 1 334 1 616 1 347 1 143 852 458 167 21
X. Nemoci dýchací soustavy 3 369 137 568 347 143 194 179 138 132 138 108 122 83 122 195 217 174 141 111 81 32 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 188 82 192 225 189 284 471 444 443 491 536 434 470 536 615 579 446 339 230 134 45 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 470 35 64 62 46 72 123 110 88 132 102 91 103 115 94 78 58 44 24 19 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 844 3 41 154 308 339 220 203 211 402 457 484 578 696 675 830 630 396 156 44 17 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 177 46 101 92 72 153 265 320 378 348 370 377 370 403 453 492 404 234 169 81 43 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 586 0 0 0 1 74 504 1 708 2 114 975 197 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 349 266 276 342 125 78 39 40 33 23 30 19 16 22 17 10 5 6 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 430 70 171 74 86 61 53 52 71 68 57 48 58 75 91 103 94 67 60 57 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 302 69 347 288 278 482 625 613 515 610 539 462 476 487 500 552 411 340 347 240 114 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 543 3 637 426 387 271 286 199 235 281 394 490 462 779 999 1 324 1 476 1 011 581 245 51 9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 88 616 5 351 3 218 2 988 2 285 2 880 3 576 4 980 5 345 5 045 4 492 4 297 5 060 6 459 7 616 8 397 6 545 4 649 3 151 1 615 608 59
Počet případů hospitalizace – na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 497,8 1 936,8 1 182,2 763,1 661,1 655,5 433,9 448,7 224,9 257,9 263,6 265,8 315,4 458,3 442,3 530 506,6 608,7 1 024,2 818,7 866,9 704,2
II. Novotvary 2 810,3 1 614,0 1 146,3 843,7 1 062,0 1 218,4 670,2 761,3 912,4 1 141,2 1 978,7 2 700,0 3 657,6 4 939,0 6 005,8 6 664,2 6 564,6 6 169,3 3 785,5 2 390,7 1 473,8 1 408,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 129,5 230,6 155,2 306,3 246,1 249,4 82 66,2 38,6 38,5 70,5 42,2 105,1 69,6 194,8 162,7 208 304,4 150,6 212,9 130 352,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 467,1 1 129,8 1 229,9 741,6 682,2 555,8 323 294,2 157,4 305,3 326,7 350,2 297,9 429,7 499,1 434 618,6 649,8 612,5 671,4 1 040,3 352,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 515,4 0 304,5 429,9 611,9 1 218,4 1 113,8 893,7 578,3 631,4 697,9 641,2 416,1 294,6 235,4 158,6 181,3 213,9 120,5 114,6 173,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 714,7 1 406,5 943,3 881,3 949,4 847,9 564,1 514,9 417,7 536,5 642,2 750,9 862,9 957,5 864,3 747 661,3 625,2 733 458,5 520,2 352,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 519,1 438,1 591,1 601,9 414,9 327,8 144,6 77,2 125,3 91,9 148,5 202,5 324,1 597,4 637,1 922,2 1 274,5 1 850,8 2 209,1 1 572,0 1 343,7 1 056,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 185,8 645,6 549,3 698,6 414,9 235,1 135 91,9 102,8 109,7 111,4 122,3 122,7 126,9 125,8 192 106,7 82,3 70,3 65,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 581,6 322,8 59,7 198,8 344,6 619,9 376,1 400,9 424,1 640,3 1 002,3 1 666,4 2 549,4 3 764,6 5 380,8 6 735,1 7 140,6 9 179,9 8 354,3 7 106,6 6 545,3 5 985,9
X. Nemoci dýchací soustavy 891,4 3 158,9 3 391,2 1 864,7 1 005,7 1 382,3 863,1 507,5 424,1 409,1 400,9 514,7 363,6 499,2 787,2 893 922,6 1 135,1 1 104,5 1 310,0 1 387,1 2 464,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 905,4 1 890,7 1 146,3 1 209,1 1 329,2 2 023,5 2 271,0 1 632,9 1 423,2 1 455,5 1 989,8 1 830,9 2 058,8 2 189,2 2 495,6 2 407,8 2 378,4 2 772,1 2 299,4 2 194,2 1 863,9 1 056,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 388,2 807 382,1 333,2 323,5 513 593,1 404,5 282,7 391,3 378,7 383,9 451,2 466,5 381,4 325,5 293,3 361,9 220,9 311,1 346,8 352,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 778,6 69,2 244,8 827,6 2 166,1 2 415,4 1 055,9 742,9 671,5 1 191,6 1 678,0 2 029,2 2 501,2 2 823,5 2 690,4 3 375,9 3 242,3 3 076,4 1 305,4 540,4 606,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 372,3 1 060,6 603 494,4 506,4 1 090,1 1 277,7 1 176,9 1 214,4 1 031,6 1 373,6 1 590,4 1 620,7 1 649,1 1 838,3 2 053,1 2 154,4 1 916,6 1 686,9 1 277,2 1 863,9 1 760,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 482,4 0 0 0 7 527,3 2 430,1 6 281,5 6 791,7 2 890,2 731,3 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 178,1 15 471,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 358 6 133,3 1 647,9 1 837,8 879,1 555,8 188 147,1 106 68,2 111,4 80,2 70,1 90 69 41,7 26,7 49,4 20,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 378,7 1 614,0 1 021,0 397,7 604,8 434,6 255,5 191,2 228,1 201,6 211,6 202,5 254,1 302,8 369,3 429,8 501,3 542,9 602,5 917 563,5 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 183,5 1 591,0 2 071,8 1 547,6 1 955,1 3 434,3 3 013,5 2 254,4 1 654,6 1 808,2 2 001,0 1 944,8 2 080,7 1 988,7 2 020,9 2 278,4 2 159,8 2 698,0 3 333,7 3 684,3 4 291,3 2 464,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 593,2 83 859,8 2 543,4 2 079,6 1 905,9 2 037,8 959,5 864,3 902,8 1 167,9 1 819,1 1 949,0 3 412,3 4 087,9 5 372,7 6 159,2 5 391,4 4 770,9 2 440,0 835,1 390,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 22 931,0 123 380,2 19 213,1 16 056,7 16 070,0 20 342,0 16 750,2 17 752,2 16 680,6 14 367,9 15 937,2 17 322,0 21 463,9 25 734,5 30 410,3 34 510,1 34 332,3 37 007,5 30 073,3 24 480,1 23 407,0 18 662,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,7 40,2 32,7 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 4,2 0 32,9 60,2 32,7 43,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 4,2 16 24,7 20,1 32,7 43,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 4,2 0 16,5 40,2 65,5 130 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 4,2 0 16,5 0 32,7 86,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,3 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3 0 0 4,4 4,1 24,3 4,2 37,3 181 190,8 393 693,5 1 408,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 12,5 5,3 16,5 10 16,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 8,3 0 16,5 10 0 86,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 16 0 20,1 0 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 10,7 41,1 50,2 98,2 43,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 10 49,1 0 352,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 8,2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,4 4,1 8,1 20,9 32 98,7 150,6 245,6 650,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 20,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 77,8 0 0 0 0 0 0 3,7 0 8,9 3,7 4,2 13,1 24,6 36,5 66,8 117,3 493,5 622,6 1 015,2 1 820,5 1 760,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 431,8 0 0 0 0 178,1 487 555,3 475,5 563,2 716,5 772 578,2 593,3 320,6 283,8 272 353,7 592,4 671,4 736,9 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 15,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3 0 12,7 52,6 24,6 44,6 20,9 10,7 57,6 30,1 49,1 216,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 8,1 4,2 5,3 32,9 10 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,4 0 0 0 0 0 4,8 3,7 6,4 0 18,6 12,7 30,7 24,6 48,7 83,5 106,7 139,8 210,9 81,9 86,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 483 0 0 0 0 178,1 491,8 559 485,1 566,2 735 797,3 665,8 642,4 422 396,4 394,6 592,3 843,5 802,4 1 040,3 352,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 23,9 0 0 0 0 0 0 0 6,4 11,9 0 4,2 21,9 28,6 36,5 66,8 58,7 131,6 100,4 114,6 86,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 24,9 0 0 0 0 0 0 0 6,4 11,9 0 4,2 21,9 28,6 36,5 66,8 58,7 148,1 100,4 147,4 86,7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 500,2 1 936,8 1 182,2 763,1 661,1 655,5 433,9 448,7 224,9 257,9 263,6 265,8 315,4 458,3 442,3 530 506,6 633,4 1 064,4 851,5 866,9 704,2
péče celkem II. Novotvary 2 838,2 1 614,0 1 146,3 843,7 1 062,0 1 218,4 670,2 761,3 918,8 1 153,1 1 978,7 2 704,2 3 683,9 4 967,7 6 042,3 6 735,1 6 623,3 6 333,8 3 946,2 2 538,1 1 603,8 1 408,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 129,8 230,6 155,2 306,3 246,1 249,4 82 66,2 38,6 38,5 70,5 42,2 105,1 69,6 194,8 162,7 208 304,4 150,6 229,2 130 352,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 470,5 1 129,8 1 229,9 741,6 682,2 555,8 323 294,2 157,4 305,3 326,7 350,2 297,9 433,8 499,1 438,2 634,6 674,5 632,6 704,1 1 083,7 352,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 951,6 0 304,5 429,9 611,9 1 396,5 1 600,8 1 449,0 1 053,8 1 200,5 1 414,4 1 413,3 994,3 888 555,9 446,5 453,3 584 753,1 867,9 1 040,3 352,1
VI. Nemoci nervové soustavy 732,7 1 406,5 943,3 881,3 949,4 847,9 564,1 514,9 420,9 539,5 646 763,6 915,5 982,1 909 772 671,9 707,4 763,1 540,4 823,6 352,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 519,1 438,1 591,1 601,9 414,9 327,8 144,6 77,2 125,3 91,9 148,5 202,5 324,1 597,4 637,1 922,2 1 274,5 1 850,8 2 209,1 1 572,0 1 343,7 1 056,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 185,8 645,6 549,3 698,6 414,9 235,1 135 91,9 102,8 109,7 111,4 122,3 122,7 126,9 125,8 192 106,7 82,3 70,3 65,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 611,8 322,8 59,7 198,8 344,6 619,9 376,1 404,5 424,1 643,2 1 002,3 1 666,4 2 558,1 3 768,7 5 413,3 6 743,4 7 183,2 9 402,0 8 555,1 7 499,6 7 238,8 7 394,4
X. Nemoci dýchací soustavy 894,1 3 158,9 3 391,2 1 864,7 1 005,7 1 382,3 863,1 507,5 424,1 409,1 400,9 514,7 363,6 499,2 791,3 905,5 927,9 1 159,8 1 114,6 1 326,3 1 387,1 2 464,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 907,5 1 890,7 1 146,3 1 209,1 1 329,2 2 023,5 2 271,0 1 632,9 1 423,2 1 455,5 1 989,8 1 830,9 2 058,8 2 193,3 2 495,6 2 416,1 2 378,4 2 788,5 2 309,5 2 194,2 1 950,6 1 056,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 390,1 807 382,1 333,2 323,5 513 593,1 404,5 282,7 391,3 378,7 383,9 451,2 470,6 381,4 325,5 309,3 361,9 241 311,1 390,1 352,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 816,2 69,2 244,8 827,6 2 166,1 2 415,4 1 060,8 746,6 677,9 1 191,6 1 696,6 2 041,8 2 531,9 2 848,0 2 739,1 3 463,5 3 359,6 3 257,4 1 566,4 720,5 736,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 373,9 1 060,6 603 494,4 506,4 1 090,1 1 277,7 1 176,9 1 214,4 1 031,6 1 373,6 1 590,4 1 620,7 1 649,1 1 838,3 2 053,1 2 154,4 1 924,8 1 697,0 1 326,3 1 863,9 2 112,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 482,4 0 0 0 7 527,3 2 430,1 6 281,5 6 791,7 2 890,2 731,3 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 178,1 15 471,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 358 6 133,3 1 647,9 1 837,8 879,1 555,8 188 147,1 106 68,2 111,4 80,2 70,1 90 69 41,7 26,7 49,4 20,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 379,5 1 614,0 1 021,0 397,7 604,8 434,6 255,5 191,2 228,1 201,6 211,6 202,5 254,1 306,9 369,3 429,8 501,3 551,1 602,5 933,4 563,5 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 203,2 1 591,0 2 071,8 1 547,6 1 955,1 3 434,3 3 013,5 2 254,4 1 654,6 1 808,2 2 001,0 1 949,0 2 085,1 1 992,8 2 029,0 2 303,5 2 191,8 2 796,7 3 484,3 3 929,9 4 941,5 2 464,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 594,0 83 859,8 2 543,4 2 079,6 1 905,9 2 037,8 959,5 864,3 902,8 1 167,9 1 819,1 1 949,0 3 412,3 4 087,9 5 372,7 6 159,2 5 391,4 4 779,1 2 460,1 835,1 390,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 23 516,7 123 380,2 19 213,1 16 056,7 16 070,0 20 520,1 17 242,0 18 314,9 17 172,1 14 954,8 16 675,9 18 127,7 22 164,8 26 430,1 30 905,3 35 040,1 34 902,9 38 241,3 31 639,7 26 445,1 26 354,6 20 774,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)