8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace – absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 122 5 20 5 5 6 5 6 5 3 4 6 4 2 11 7 6 3 8 10 1 0
II. Novotvary 307 0 1 1 1 1 23 12 8 28 13 15 18 35 32 53 29 14 11 10 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117 4 8 9 1 4 1 2 6 7 7 14 3 8 8 12 4 2 9 4 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98 0 1 0 1 5 13 9 14 16 11 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 123 0 1 3 3 2 7 6 10 7 6 15 6 11 7 8 7 9 5 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 31 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 3 4 6 2 2 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 0 4 6 0 0 1 3 0 4 4 1 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 475 0 2 1 1 2 1 10 9 5 12 24 15 53 43 60 57 46 55 60 18 1
X. Nemoci dýchací soustavy 419 9 150 94 14 6 2 8 6 1 6 3 8 6 11 28 19 15 14 11 7 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 382 0 6 6 10 8 11 30 32 31 30 24 26 22 39 33 29 19 9 10 7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 1 3 4 0 2 1 3 3 5 4 2 2 4 2 2 2 1 0 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 448 0 1 0 2 5 5 19 24 28 13 27 32 55 49 57 42 44 33 12 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 300 4 5 2 2 4 12 26 36 28 20 22 18 8 16 32 22 14 14 9 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 532 0 0 0 0 10 62 138 193 113 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35 7 6 4 3 5 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 191 4 18 11 9 9 11 14 8 4 7 10 5 7 10 18 12 8 15 5 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 657 9 25 33 40 41 27 40 41 44 36 44 40 38 35 47 29 16 33 31 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 139 344 4 4 1 9 12 59 152 172 66 17 22 36 49 45 45 46 32 20 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 5 487 413 255 184 93 120 196 387 550 498 258 232 201 291 321 412 314 243 248 200 66 5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 2 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 6 5 6 13 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 3 2 3 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 8 8 20 20 28 43 23 0
X. Nemoci dýchací soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 3 4 1 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 3 0 1 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 4 1 7 4 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 324 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 15 15 21 24 44 40 49 72 37 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 290 0 0 11 27 29 26 29 30 40 25 27 14 14 8 6 2 1 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 298 0 0 11 27 29 26 29 30 40 26 28 14 14 8 6 2 2 3 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 0 0 0 0 1 1 1 4 2 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0
II. Novotvary 118 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 4 7 4 13 17 25 27 12 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 0 0 6 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 128 0 11 8 6 5 2 1 2 4 5 1 10 10 14 22 9 4 8 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 121 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 7 1 12 21 13 13 15 15 13 4
X. Nemoci dýchací soustavy 285 0 33 94 63 13 0 0 1 0 2 3 2 10 15 17 13 4 6 8 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 83 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 3 1 5 13 16 8 13 11 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 0 3 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 1 1 3 0 0 4 1 0 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 499 0 0 0 0 0 1 4 16 21 12 17 15 32 55 92 102 81 37 11 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 358 0 56 117 92 36 5 11 25 34 26 32 41 68 119 182 164 145 112 61 26 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 141 5 20 5 5 7 6 7 9 5 6 7 4 3 12 7 8 3 10 10 2 0
péče celkem II. Novotvary 437 0 1 3 1 1 23 14 8 28 13 16 22 43 38 70 47 40 40 23 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 163 4 8 15 20 15 1 2 6 7 7 14 3 8 10 14 7 3 9 5 4 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 442 0 3 11 29 34 39 38 44 56 36 31 18 18 15 11 10 9 13 17 10 0
VI. Nemoci nervové soustavy 278 0 12 11 9 7 9 7 12 12 12 17 18 25 21 30 19 16 19 19 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 31 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 3 4 6 2 2 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 0 4 6 0 0 1 3 0 4 4 1 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 753 0 2 1 1 3 2 10 9 8 12 27 25 57 63 89 90 79 98 118 54 5
X. Nemoci dýchací soustavy 722 9 183 188 77 19 2 8 7 1 9 6 11 19 26 47 35 23 21 21 8 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 395 0 6 6 10 9 11 30 32 31 30 25 27 25 40 34 30 20 10 11 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52 1 4 5 0 2 1 3 3 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 548 0 1 0 4 6 5 19 24 29 16 30 36 60 65 75 52 60 44 19 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 302 4 5 2 2 4 12 26 36 28 20 22 18 8 17 32 22 14 14 10 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 532 0 0 0 0 10 62 138 193 113 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 48 7 9 8 3 8 0 1 3 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 206 4 24 13 9 9 11 14 8 6 7 10 6 7 10 18 13 8 15 7 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 704 9 25 33 40 41 28 43 42 46 37 47 44 40 38 49 33 21 41 35 11 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 643 344 4 4 1 9 13 63 168 194 78 34 37 68 104 137 147 128 71 32 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 7 467 413 311 312 212 185 228 427 605 575 311 294 271 388 469 624 524 430 412 335 130 11
Počet případů hospitalizace – na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN–10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,4 115,3 119,4 26,9 35,2 42,8 24,1 22,1 16,1 8,9 14,8 25,3 17,5 8,2 44,6 29,2 32 24,7 80,3 163,7 43,3 0
II. Novotvary 81,5 0 6 5,4 7 7,1 110,9 44,1 25,7 83 48,3 63,3 78,8 143,2 129,9 221,2 154,7 115,2 110,5 163,7 86,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,9 0 0 0 0 0 4,8 0 3,2 0 0 4,2 0 0 0 0 5,3 8,2 10 16,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 92,2 47,8 48,4 7 28,5 4,8 7,4 19,3 20,7 26 59,1 13,1 32,7 32,5 50,1 21,3 16,5 90,4 65,5 130 352,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26 0 6 0 7 35,6 62,7 33,1 45 47,4 40,8 16,9 8,8 12,3 12,2 12,5 10,7 16,5 40,2 32,7 130 0
VI. Nemoci nervové soustavy 32,6 0 6 16,1 21,1 14,3 33,8 22,1 32,1 20,7 22,3 63,3 26,3 45 28,4 33,4 37,3 74 50,2 131 86,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,2 23,1 0 5,4 0 7,1 4,8 3,7 0 3 7,4 4,2 0 8,2 12,2 16,7 32 16,5 20,1 49,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 23,9 32,2 0 0 4,8 11 0 11,9 14,8 4,2 0 4,1 8,1 8,3 5,3 8,2 30,1 16,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 126,1 0 11,9 5,4 7 14,3 4,8 36,8 28,9 14,8 44,5 101,2 65,7 216,9 174,5 250,4 304 378,4 552,3 982,5 780,2 352,1
X. Nemoci dýchací soustavy 111,2 207,5 895,6 505,1 98,5 42,8 9,6 29,4 19,3 3 22,3 12,7 35 24,6 44,6 116,8 101,3 123,4 140,6 180,1 303,4 352,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 101,4 0 35,8 32,2 70,3 57 53 110,3 102,8 91,9 111,4 101,2 113,9 90 158,3 137,7 154,7 156,3 90,4 163,7 303,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,9 23,1 17,9 21,5 0 14,3 4,8 11 9,6 14,8 14,8 8,4 8,8 16,4 8,1 8,3 10,7 8,2 0 49,1 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118,9 0 6 0 14,1 35,6 24,1 69,9 77,1 83 48,3 113,9 140,2 225,1 198,8 237,9 224 361,9 331,4 196,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 79,6 92,2 29,9 10,7 14,1 28,5 57,9 95,6 115,7 83 74,2 92,8 78,8 32,7 64,9 133,5 117,3 115,2 140,6 147,4 216,7 352,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,2 0 0 0 0 71,3 298,9 507,5 620,1 335 55,7 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 576,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,3 161,4 35,8 21,5 21,1 35,6 0 3,7 6,4 3 7,4 4,2 0 0 4,1 4,2 5,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50,7 92,2 107,5 59,1 63,3 64,1 53 51,5 25,7 11,9 26 42,2 21,9 28,6 40,6 75,1 64 65,8 150,6 81,9 260,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 174,4 207,5 149,3 177,3 281,3 292,1 130,2 147,1 131,7 130,4 133,6 185,6 175,2 155,5 142 196,1 154,7 131,6 331,4 507,6 303,4 352,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 302,3 7 931,8 23,9 21,5 7 64,1 57,9 217 488,3 509,9 245 71,7 96,4 147,3 198,8 187,8 240 378,4 321,3 327,5 173,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 456,1 9 522,7 1 522,5 988,8 654,1 855 945 1 423,3 1 767,0 1 476,2 957,8 978,7 880,5 1 190,8 1 302,6 1 719,2 1 674,5 1 998,8 2 490,2 3 274,9 2 860,9 1 760,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 8,1 16,7 5,3 8,2 20,1 16,4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 8,3 16 8,2 0 16,4 43,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 4,1 16,2 8,3 32 41,1 60,2 212,9 173,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,8 16,4 0 0 16 16,5 30,1 65,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13,1 12,3 32,5 33,4 106,7 164,5 281,2 704,1 997 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 4,4 12,3 0 8,3 16 32,9 10 32,7 43,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,4 8,2 4,1 4,2 5,3 8,2 0 0 43,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 4,2 0 8,2 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 0 12,2 8,3 10,7 24,7 0 16,4 130 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 16,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,6 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 13,1 4,1 0 8,3 21,3 8,2 70,3 65,5 86,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8,2 20,1 16,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 86 0 0 0 0 0 4,8 0 0 8,9 3,7 8,4 65,7 61,4 85,2 100,2 234,6 329 492 1 179,0 1 603,8 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77 0 0 59,1 189,9 206,6 125,4 106,7 96,4 118,6 92,8 113,9 61,3 57,3 32,5 25 10,7 8,2 0 0 43,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,2 0 0 0 0 0 8,2 30,1 32,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 79,1 0 0 59,1 189,9 206,6 125,4 106,7 96,4 118,6 96,5 118,1 61,3 57,3 32,5 25 10,7 16,5 30,1 32,7 43,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 0 0 0 0 7,1 4,8 3,7 12,9 5,9 7,4 4,2 0 4,1 4,1 0 5,3 0 20,1 0 43,3 0
II. Novotvary 31,3 0 0 10,7 0 0 0 7,4 0 0 0 4,2 17,5 28,6 16,2 54,2 90,7 205,6 271,1 196,5 173,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,6 0 0 32,2 133,6 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 11,9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 30,1 32,7 86,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34 0 65,7 43 42,2 35,6 9,6 3,7 6,4 11,9 18,6 4,2 43,8 40,9 56,8 91,8 48 32,9 80,3 81,9 43,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,1 0 0 0 0 7,1 4,8 0 0 5,9 0 12,7 30,7 4,1 48,7 87,6 69,3 106,9 150,6 245,6 563,5 1 408,5
X. Nemoci dýchací soustavy 75,6 0 197 505,1 443,1 92,6 0 0 3,2 0 7,4 12,7 8,8 40,9 60,9 70,9 69,3 32,9 60,2 131 0 352,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,1 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 10 16,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 6 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 10 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 0 0 14,1 7,1 0 0 0 3 11,1 12,7 4,4 20,5 52,8 66,8 42,7 106,9 110,5 98,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 0 17,9 21,5 0 21,4 0 0 3,2 0 3,7 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,7 0 35,8 10,7 0 0 0 0 0 5,9 0 0 4,4 0 0 0 5,3 0 0 16,4 0 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,8 0 0 0 0 0 0 11 3,2 5,9 3,7 12,7 4,4 4,1 12,2 0 0 32,9 10 0 86,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 132,4 0 0 0 0 0 4,8 14,7 51,4 62,2 44,5 71,7 65,7 130,9 223,2 383,9 543,9 666,3 371,5 180,1 130 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 360,4 0 334,3 628,7 647 256,5 24,1 40,5 80,3 100,8 96,5 135 179,6 278,3 482,9 759,5 874,6 1 192,7 1 124,6 998,9 1 127,0 2 112,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,4 115,3 119,4 26,9 35,2 49,9 28,9 25,7 28,9 14,8 22,3 29,5 17,5 12,3 48,7 29,2 42,7 24,7 100,4 163,7 86,7 0
péče celkem II. Novotvary 116 0 6 16,1 7 7,1 110,9 51,5 25,7 83 48,3 67,5 96,4 176 154,2 292,1 250,6 329 401,6 376,6 260,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 0 0 0 7 0 4,8 0 3,2 0 0 4,2 0 0 4,1 0 5,3 8,2 10 16,4 86,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,3 92,2 47,8 80,6 140,7 106,9 4,8 7,4 19,3 20,7 26 59,1 13,1 32,7 40,6 58,4 37,3 24,7 90,4 81,9 173,4 352,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 117,3 0 17,9 59,1 204 242,3 188 139,8 141,4 166 133,6 130,8 78,8 73,7 60,9 45,9 53,3 74 130,5 278,4 433,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 73,8 0 71,6 59,1 63,3 49,9 43,4 25,7 38,6 35,6 44,5 71,7 78,8 102,3 85,2 125,2 101,3 131,6 190,8 311,1 130 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,2 23,1 0 5,4 0 7,1 4,8 3,7 0 3 7,4 4,2 0 8,2 12,2 16,7 32 16,5 20,1 49,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 23,9 32,2 0 0 4,8 11 0 11,9 14,8 4,2 0 4,1 8,1 8,3 5,3 8,2 30,1 16,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 199,8 0 11,9 5,4 7 21,4 9,6 36,8 28,9 23,7 44,5 113,9 109,5 233,2 255,7 371,4 479,9 649,8 984 1 932,2 2 340,7 1 760,6
X. Nemoci dýchací soustavy 191,6 207,5 1 092,6 1 010,3 541,5 135,4 9,6 29,4 22,5 3 33,4 25,3 48,2 77,7 105,5 196,1 186,6 189,2 210,9 343,9 346,8 704,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 104,8 0 35,8 32,2 70,3 64,1 53 110,3 102,8 91,9 111,4 105,5 118,3 102,3 162,3 141,9 160 164,5 100,4 180,1 346,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,8 23,1 23,9 26,9 0 14,3 4,8 11 9,6 14,8 14,8 12,7 8,8 16,4 12,2 12,5 10,7 16,5 10 49,1 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145,4 0 6 0 28,1 42,8 24,1 69,9 77,1 86 59,4 126,6 157,7 245,5 263,8 313 277,3 493,5 441,8 311,1 130 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 80,1 92,2 29,9 10,7 14,1 28,5 57,9 95,6 115,7 83 74,2 92,8 78,8 32,7 69 133,5 117,3 115,2 140,6 163,7 216,7 352,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,2 0 0 0 0 71,3 298,9 507,5 620,1 335 55,7 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 576,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12,7 161,4 53,7 43 21,1 57 0 3,7 9,6 3 11,1 4,2 0 0 4,1 8,3 5,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54,7 92,2 143,3 69,9 63,3 64,1 53 51,5 25,7 17,8 26 42,2 26,3 28,6 40,6 75,1 69,3 65,8 150,6 114,6 260,1 352,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186,8 207,5 149,3 177,3 281,3 292,1 135 158,1 134,9 136,4 137,4 198,3 192,7 163,7 154,2 204,5 176 172,7 411,7 573,1 476,8 352,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 436 7 931,8 23,9 21,5 7 64,1 62,7 231,7 539,7 575,1 289,6 143,4 162,1 278,3 422 571,7 783,9 1 052,9 712,9 524 303,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN–10 celkem 1 981,6 9 522,7 1 856,8 1 676,6 1 491,0 1 318,1 1 099,3 1 570,4 1 943,7 1 704,5 1 154,5 1 240,3 1 187,1 1 587,7 1 903,2 2 603,9 2 794,4 3 537,1 4 137,0 5 485,5 5 635,0 3 873,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)