8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 51 13,5 0 0
II. Novotvary 120 31,8 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 2,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 187 49,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 11,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 106 28,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 4,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 1,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 161 42,7 4 1,1
X. Nemoci dýchací soustavy 66 17,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 223 59,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 80 21,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 113 30 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 179 47,5 1 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 260 69 1 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 4,5 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 7,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40 10,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 322 85,5 5 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 264 70,1 1 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 297 609,6 12 3,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 0,5 0 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 10,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41 10,9 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 0,3 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 51 13,5 0 0
péče celkem II. Novotvary 121 32,1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 2,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 187 49,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 82 21,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 107 28,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 4,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 1,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 161 42,7 4 1,1
X. Nemoci dýchací soustavy 66 17,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 223 59,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 81 21,5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 114 30,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 179 47,5 1 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 260 69 1 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 4,5 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 7,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40 10,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 323 85,7 5 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 264 70,1 1 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 341 621,2 12 3,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)