3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

Druh péče (ICHA-HC) Náklady zdravotních pojišťoven
absolutně podíl (%)
1 Léčebná péče 4 481 57,16 %
1.1 Lůžková péče 1 822 23,24 %
1.2 Denní péče 149 1,90 %
1.3 Ambulantní péče 2 507 31,98 %
1.4 Domácí péče 3 0,04 %
2 Rehabilitační péče 332 4,24 %
2.1 Lůžková péče 129 1,65 %
2.2 Denní péče 1 0,01 %
2.3 Ambulantní péče 202 2,58 %
3 Dlouhodobá péče 209 2,67 %
3.1 Lůžková péče 173 2,21 %
3.3 Domácí péče 36 0,46 %
4 Podpůrné služby 1 200 15,31 %
4.1 Laboratoře 869 11,09 %
4.2 Zobrazování 266 3,39 %
4.3 Doprava a ZZS 65 0,83 %
5 Léky a PZT 1 481 18,89 %
5.1 Léky 1 360 17,35 %
5.2 PZT 121 1,54 %
6 Prevence 110 1,40 %
6.1 Matka a dítě 25 0,32 %
6.3 Přenosné nemoci 0 0,00 %
6.4 Nepřenosné nemoci 74 0,94 %
6.5 Pracovní lékařství 0 0,00 %
6.9 Ostatní prevence 11 0,14 %
7 Správa 0 0,00 %
7.1 Vláda + ZP 0 0,00 %
9 Neznámá péče 26 0,33 %
Nezařazeno 0 0,00 %
Celkem 7 839 100,00 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)