3.1.11 Náklady zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce

Věková skupina Náklady zdravotních pojišťoven (v mil.) Náklady ZP na 1 pojištěnce
muži ženy celkem muži ženy celkem
0-4 171 140 311 25 399 21 898 23 693
5–9 102 76 178 11 203 8 777 10 017
10–14 74 72 147 10 264 10 308 10 286
15–19 73 82 155 10 083 11 446 10 760
20–24 71 106 177 7 015 10 872 8 904
25–29 115 161 275 9 914 14 435 12 129
30–34 135 225 360 9 574 16 356 12 925
35–39 180 238 419 11 205 15 314 13 225
40–44 155 185 340 12 783 15 540 14 149
45–49 167 217 384 14 386 18 543 16 478
50–54 205 236 441 19 778 21 140 20 485
55–59 301 318 619 25 157 24 185 24 648
60–64 375 365 739 33 218 27 017 29 841
65–69 451 466 917 42 389 33 737 37 500
70–74 366 404 770 48 908 41 001 44 413
75–79 269 333 603 56 234 46 346 50 299
80–84 225 331 556 62 110 50 918 54 926
85–89 110 215 325 57 918 52 320 54 086
90–94 29 81 110 58 769 53 085 54 487
95+ 2 12 14 58 575 61 686 61 267
neznámo 0 0 0 . . .
Celkem 3 576 4 264 7 840 21 218 23 161 22 232

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)