3.1.5 Náklady za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle typu zřizovatele

Není dostupný, nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje. Doplnění je vázáno především na získání nových datových zdrojů ve vazbě na nově připravovaná statistická zjišťování


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.