3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

Ukazatel Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat z toho plat tarifní
Lékaři a zubní lékaři 52 40 195 28 936
Farmaceuti 4 31 098 22 699
Všeobecné sestry, porodní asistentky 265 28 745 18 260
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 28 24 406 18 543
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 17 27 256 21 358
Zdavotničntí pracovníci nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením 120 19 272 12 076
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté 0 0 0
Pedagogičtí pracovníci 0 0 0
THP 44 26 912 16 859
Dělníci a provozní pracovníci 99 18 126 11 633
Celkem 628 25 851 16 935

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)