3.5.1 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic (v Kč)

Ukazatel Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat z toho plat tarifní
Lékaři a zubní lékaři 1 699 60 313 30 659
Farmaceuti 78 39 318 21 901
Všeobecné sestry, porodní asistentky 4 077 27 833 18 041
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 898 27 214 17 298
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 398 28 757 19 591
Zdavotničntí pracovníci nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením 1 390 16 450 11 275
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté 59 23 430 16 368
Pedagogičtí pracovníci 3 35 959 16 893
THP 1 231 28 268 15 548
Dělníci a provozní pracovníci 796 16 416 10 888
Celkem 10 629 30 776 18 363

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)