3.5.3 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic odměňovaných smluvním platem (v Kč)

Ukazatel Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat z toho plat tarifní
Lékaři a zubní lékaři 0 0 0
Farmaceuti 0 0 0
Všeobecné sestry, porodní asistentky 0 0 0
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 0 0 0
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 0 0 0
Zdavotničntí pracovníci nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením 0 0 0
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté 0 0 0
Pedagogičtí pracovníci 0 0 0
THP 1 100 571 93 980
Dělníci a provozní pracovníci 0 0 0
Celkem 1 100 571 93 980

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)