3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

Není dostupný, nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje. Doplnění je vázáno především na získání nových datových zdrojů ve vazbě na nově připravovaná statistická zjišťování


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.