3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

Ukazatel Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Průměrná měsíční mzda
Lékaři a zubní lékaři 2 43 073
Farmaceuti 0 0
Všeobecné sestry, porodní asistentky 21 21 937
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 0 0
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 0 0
Zdavotničntí pracovníci nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením 10 16 058
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté 4 21 688
Pedagogičtí pracovníci 0 0
THP 4 26 536
Dělníci a provozní pracovníci 9 17 129
Celkem 50 20 942

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)