3.5.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)

Ukazatel Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Průměrná měsíční mzda
Lékaři a zubní lékaři 32 59 699
Farmaceuti 2 32 703
Všeobecné sestry, porodní asistentky 119 20 362
Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 24 25 247
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 16 27 159
Zdavotničntí pracovníci nelékaři pod odb.dohledem nebo přímým vedením 40 16 471
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté 8 25 440
Pedagogičtí pracovníci 0 0
THP 20 25 564
Dělníci a provozní pracovníci 11 18 385
Celkem 270 25 848

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)