3.4.5 Výdaje poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

Není dostupný, nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje. Doplnění je vázáno především na získání nových datových zdrojů ve vazbě na nově připravovaná statistická zjišťování


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.