3.4. Hospodaření poskytovatelů – ostatní nelůžková zařízení