3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

Kraj Celkem z toho na zdravotní péči na výkony
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou nezdravotní
Jihomoravský kraj 28 066 161 040 -23 828 -4 920 -38 704 -120 282
z toho okres Brno-město 6 868 153 226 -17 552 -4 920 -39 600 -106 658

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)