3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho na zdravotní péči na výkony
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou nezdravotní
Výnosy od všech ZP celkem 397 943 387 086 4 218 676 5 963 0
z toho výnosy od VZP 277 908 271 534 2 688 490 3 196 0
Výnosy od státních orgánů 76 35 41 0 0 0
Výnosy mimo zdr. pojištění – tuzemci 5 815 1 836 288 3 19 3 669
Výnosy mimo zdr. pojištění – cizinci 506 455 38 0 13 0
Výnosy z prodaného zboží 9 536 965 560 0 8 011 0
Provozní dotace od zřizovatele 150 0 0 0 0 0
Další výnosy výše neuvedené 22 222 0 0 0 0 0
Celkové výnosy 436 248 390 377 5 145 679 14 006 3 669

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)