3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Výnosy od všech ZP celkem 397 943 397 943 0 0 0 0 0 0
z toho výnosy od VZP 277 908 277 908 0 0 0 0 0 0
Výnosy od státních orgánů 76 0 0 0 0 0 76 0
Výnosy mimo zdr. pojištění – tuzemci 5 815 4 579 0 0 0 0 1 236 0
Výnosy mimo zdr. pojištění – cizinci 506 153 0 0 0 0 353 0
Výnosy z prodaného zboží 9 536 8 011 0 0 0 0 1 525 0
Provozní dotace od zřizovatele 150 150 0 0 0 0 0 0
Další výnosy výše neuvedené 22 222 13 489 0 0 0 0 8 733 0
Celkové výnosy 436 248 424 325 0 0 0 0 11 923 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)