3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho na zdravotní péči na výkony
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou nezdravotní
Náklady na léčiva 13 374 12 438 894 3 26 13
Náklady na zdravotnické prostředky 7 267 3 269 388 17 3 584 9
Náklady na prodané zboží 7 049 502 109 0 6 438 0
Náklady na spotřebu energie 17 139 8 875 557 88 1 318 6 301
Náklady na služby celkem 43 350 25 441 2 375 207 3 060 12 267
Osobní náklady celkem 256 647 165 497 17 081 4 337 20 332 49 400
Náklady na odpisy 8 464 361 48 252 251 7 552
Další náklady výše neuvedené 76 090 20 768 1 245 695 18 597 34 785
Celkové náklady 429 380 237 151 22 697 5 599 53 606 110 327

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)