3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Náklady na léčiva 13 374 13 167 0 0 0 0 207 0
Náklady na zdravotnické prostředky 7 267 6 242 0 0 0 0 1 025 0
Náklady na prodané zboží 7 049 6 438 0 0 0 0 611 0
Náklady na spotřebu energie 17 139 16 765 0 0 0 0 374 0
Náklady na služby celkem 43 350 38 228 0 0 0 0 5 122 0
Osobní náklady celkem 256 647 253 200 0 0 0 0 3 447 0
Náklady na odpisy 8 464 8 447 0 0 0 0 17 0
Další náklady výše neuvedené 76 090 75 779 0 0 0 0 311 0
Celkové náklady 429 380 418 266 0 0 0 0 11 114 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)