3.3. Hospodaření poskytovatelů – ostatní lůžková zařízení