3.2.4 Výnosy nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Výnosy od všech ZP celkem 10 772 839 9 520 774 0 735 120 0 0 232 486 284 459
z toho výnosy od VZP 6 665 069 5 877 571 0 494 539 0 0 150 291 142 668
Výnosy od státních orgánů 505 4 0 0 0 0 0 501
Výnosy mimo zdr. pojištění – tuzemci 202 139 181 415 0 5 100 0 0 8 921 6 703
Výnosy mimo zdr. pojištění – cizinci 42 744 25 733 0 5 033 0 0 11 673 305
Výnosy z prodaného zboží 941 152 910 968 0 0 0 0 6 940 23 244
Provozní dotace od zřizovatele 506 129 377 211 0 46 012 0 0 0 82 906
Další výnosy výše neuvedené 1 469 923 1 325 100 0 46 741 0 0 31 899 66 183
Celkové výnosy 13 935 431 12 341 205 0 838 006 0 0 291 919 464 301

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)