3.2.2 Náklady nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Náklady na léčiva 2 985 345 2 871 195 0 65 388 0 0 6 178 42 584
Náklady na zdravotnické prostředky 1 724 149 1 556 313 0 108 815 0 0 27 743 31 278
Náklady na prodané zboží 810 847 781 869 0 0 0 0 5 734 23 244
Náklady na spotřebu energie 356 619 311 253 0 28 028 0 0 5 515 11 823
Náklady na služby celkem 775 147 594 281 0 85 235 0 0 57 846 37 785
Osobní náklady celkem 5 653 784 4 855 489 0 424 684 0 0 113 916 259 695
Náklady na odpisy 773 031 696 679 0 34 408 0 0 1 970 39 974
Další náklady výše neuvedené 768 827 604 770 0 99 644 0 0 45 424 18 989
Celkové náklady 13 847 749 12 271 849 0 846 202 0 0 264 326 465 372

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)