3.2.10 Krátkodobé pohledávky a závazky nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ukazatel Celkem z toho zřizovatel
MZ kraj obec, město fyzická osoba církev jiná právnická osoba ostatní centrální orgány
Celkem Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 1 540 769 1 386 473 0 102 172 0 0 23 790 28 334
z toho krátkodobé pohledávky z obchodního styku vůči zdravotním pojišťovnám 1 262 980 1 126 856 0 94 550 0 0 15 980 25 594
Krátkodobé závazky z obchodního styku 2 980 035 2 705 849 0 100 093 0 0 116 641 57 452
z toho krátkodobé závazky z obchodního styku vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků 2 275 491 2 121 895 0 72 183 0 0 34 773 46 640
po 30 dnech od zdanitelného plnění Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 566 135 552 156 0 9 609 0 0 2 755 1 615
z toho krátkodobé pohledávky z obchodního styku vůči zdravotním pojišťovnám 354 647 349 851 0 3 978 0 0 168 650
Krátkodobé závazky z obchodního styku 2 279 144 2 154 108 0 57 310 0 0 50 565 17 161
z toho krátkodobé závazky z obchodního styku vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků 1 797 172 1 731 526 0 50 626 0 0 0 15 020

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)