12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

Není dostupný, nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje. Doplnění je vázáno především na získání nových datových zdrojů ve vazbě na novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.