12.1.9 Vybrané ambulantní návštěvy (ošetření/vyšetření)

Obor Zdravotnická zařízení Lůžková zařízení Ambulantní zařízení Nemocnice
absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel
Interní 852 916 226,34 364 922 96,84 487 994 129,50 364 652 96,77
Diabetologie 108 735 28,86 41 380 10,98 67 355 17,87 41 380 10,98
Gastroenterologie 81 593 21,65 55 870 14,83 25 723 6,83 55 870 14,83
Geriatrie 14 384 3,82 12 905 3,42 1 479 0,39 12 905 3,42
Infekční 43 219 11,47 38 151 10,12 5 068 1,34 38 151 10,12
Alergologie a klinická imunologie 203 507 54,01 55 022 14,60 148 485 39,40 55 022 14,60
Pneumologie a ftizeologie 82 997 22,03 40 183 10,66 42 814 11,36 40 107 10,64
Neurologie 283 953 75,35 113 080 30,01 170 873 45,35 112 201 29,78
Psychiatrie vč.sexuologie vč.AT-návykové 176 625 46,87 24 313 6,45 152 312 40,42 22 907 6,08
Nemocí z povolání 19 419 5,15 19 419 5,15 0 0,00 19 419 5,15
Dětské a dorostové 466 422 123,78 14 093 3,74 452 329 120,04 14 093 3,74
z toho PL pro děti a dorost 452 325 120,04 0 0,00 452 325 120,04 0 0,00
Ženské 727 706 193,12 105 537 28,01 622 169 165,11 105 392 27,97
z toho PL gynekologové 541 228 143,63 0 0,00 541 228 143,63 0 0,00
Chirurgie 445 063 118,11 305 555 81,09 139 508 37,02 305 038 80,95
Neurochirurgie 22 389 5,94 22 389 5,94 0 0,00 22 389 5,94
Kardiochirurgie 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Traumatologie 32 830 8,71 32 830 8,71 0 0,00 32 830 8,71
Plastická chirurgie 59 138 15,69 45 632 12,11 13 506 3,58 45 632 12,11
Ortopedické 214 902 57,03 65 182 17,30 149 720 39,73 64 773 17,19
Hrudní chirurgie 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Cévní chirurgie 210 0,06 0 0,00 210 0,06 0 0,00
Urologie 177 948 47,22 76 631 20,34 101 317 26,89 76 631 20,34
ORL 233 768 62,04 96 394 25,58 137 374 36,46 96 187 25,53
Foniatrie 32 122 8,52 9 253 2,46 22 869 6,07 9 253 2,46
Oční 330 721 87,77 103 659 27,51 227 062 60,26 103 420 27,45
Stomatologie 1 020 670 270,86 80 711 21,42 939 959 249,44 79 961 21,22
z toho PL stomatologové 788 206 209,17 5 072 1,35 783 134 207,83 5 072 1,35
Dermatovenerologie 333 475 88,50 103 215 27,39 230 260 61,11 102 660 27,24
Klinická onkologie 162 113 43,02 158 386 42,03 3 727 0,99 158 386 42,03
Radiační onkologie (radioterap.) 29 190 7,75 29 190 7,75 0 0,00 29 190 7,75
Tělovýchovné lékařství 9 098 2,41 0 0,00 9 098 2,41 0 0,00
Lékařská genetika 21 970 5,83 11 791 3,13 10 179 2,70 11 791 3,13
PL pro dospělé 1 563 116 414,82 25 917 6,88 1 537 199 407,94 23 695 6,29
Pracovní lékařství 6 391 1,70 0 0,00 6 391 1,70 0 0,00
Léčba bolesti 2 789 0,74 2 789 0,74 0 0,00 2 789 0,74
Celkem 7 759 379 2 059,16 2 054 399 545,19 5 704 980 1 513,97 2 046 724 543,15
0,00 0,00 0,00 0,00
Lékařská služba první pomoci (LSPP) 0,00 0,00 0,00 0,00
pro dospělé 18 865 5,01 18 865 5,01 0 0,00 18 865 5,01
pro děti 34 569 9,17 34 569 9,17 0 0,00 34 569 9,17
stomatologické 16 034 4,26 16 034 4,26 0 0,00 16 034 4,26
Celkem vč. LSPP 7 828 847 2 077,60 2 123 867 563,63 5 704 980 1 513,97 2 116 192 561,59

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)