12.1.4 Počet lékařů

Okres celkem z toho ambulantní péče z toho lůžková péče z toho nemocnice z toho odborné léčebné ústavy z toho primární péče
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 383 35,53 191,43 17,76 111,43 10,34 177,33 16,45 14,20 1,32 142 13,21
Brno-město 3,715.53 98,60 1 500,41 39,82 1 260,26 33,44 2 046,06 54,30 69,70 1,85 762 20,23
Brno-venkov 375 17,70 294,60 13,90 50,07 2,36 76,90 3,63 3,60 0,17 209 9,88
Břeclav 373 32,50 220,28 19,17 92,85 8,08 152,70 13,29 0,00 0,00 143 12,40
Hodonín 539 34,62 286,74 18,43 151,42 9,73 244,67 15,73 0,00 0,00 196 12,59
Vyškov 282 31,20 161,59 17,89 77,60 8,59 120,00 13,29 0,00 0,00 93 10,31
Znojmo 424 37,47 194,90 17,20 167,77 14,81 227,57 20,09 0,00 0,00 141 12,49
Jihomoravský kraj 6,092.09 52,04 2 849,95 24,34 1 911,40 16,33 3 045,23 26,01 87,50 0,75 1,686.90 14,41

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)