12.1.5 Nemocniční lůžka

Okres Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 425 39,38
Brno-město 3 998 105,92
Brno-venkov 309 14,50
Břeclav 709 61,63
Hodonín 679 43,68
Vyškov 431 47,65
Znojmo 590 52,03
Jihomoravský kraj 7 141 60,89

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)