12.1.8 Návštěvy (ošetření/vyšetření) u praktického lékaře

Obor Zdravotnická zařízení Lůžková zařízení Ambulantní zařízení Nemocnice
absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel absolutně na 100 obyvatel
PL pro dospělé 1 563 116 414,82 25 917 6,88 1 537 199 407,94 23 695 6,29
PL pro děti a dorost 452 325 120,04 0 0,00 452 325 120,04 0 0,00
Gynekologové 541 228 143,63 0 0,00 541 228 143,63 0 0,00
Stomatologové 788 206 209,17 5 072 1,35 783 134 207,83 5 072 1,35
Celkem 3 344 875 887,66 30 989 8,23 3 313 886 879,44 28 767 7,64

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)