1.8.1 Celková půda v hektarech (ha)

Není dostupný, nyní nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje.


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.