1.5.4 Vývoj počtu narozených mimo manželství podle bydliště matky

Absolutně
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 97 121 143 177 203 232 273 306 384 374 436 383 445 446 437
Brno-město 676 782 786 916 1 040 1 117 1 189 1 316 1 482 1 598 1 633 1 646 1 678 1 737 1 849
Brno-venkov 174 189 239 277 350 369 429 536 633 673 743 718 779 830 970
Břeclav 186 187 234 256 320 341 365 339 374 441 501 437 515 476 514
Hodonín 177 182 235 267 281 332 375 403 451 505 537 560 515 558 597
Vyškov 114 132 143 181 180 201 231 251 292 355 338 316 345 375 416
Znojmo 185 199 250 284 304 360 346 416 431 508 490 505 489 508 541
Jihomoravský kraj 1 609 1 792 2 030 2 358 2 678 2 952 3 208 3 567 4 047 4 454 4 678 4 565 4 766 4 930 5 324
Podíl (v %)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 10,7 % 13,4 % 15,1 % 18,2 % 20,2 % 22,9 % 26,0 % 27,1 % 30,5 % 31,3 % 35,3 % 34,4 % 38,3 % 37,5 % 37,9 %
Brno-město 21,5 % 24,1 % 22,9 % 27,2 % 28,8 % 28,6 % 29,2 % 31,2 % 32,9 % 34,8 % 36,1 % 37,3 % 38,3 % 40,2 % 41,6 %
Brno-venkov 12,7 % 13,1 % 16,3 % 18,4 % 21,2 % 20,5 % 22,3 % 24,3 % 25,6 % 27,9 % 30,3 % 31,1 % 34,0 % 34,6 % 38,6 %
Břeclav 17,5 % 18,6 % 23,1 % 24,7 % 27,3 % 30,1 % 31,1 % 31,4 % 31,6 % 36,3 % 41,2 % 39,4 % 46,7 % 43,1 % 45,9 %
Hodonín 13,4 % 14,3 % 16,7 % 20,8 % 20,4 % 23,9 % 25,9 % 25,9 % 28,9 % 33,4 % 36,2 % 38,7 % 35,5 % 40,2 % 41,1 %
Vyškov 15,5 % 17,8 % 17,7 % 23,4 % 21,2 % 24,4 % 28,4 % 27,2 % 29,3 % 35,3 % 34,0 % 33,9 % 37,7 % 39,2 % 40,3 %
Znojmo 17,7 % 19,4 % 24,6 % 26,1 % 29,7 % 32,8 % 32,4 % 32,2 % 34,7 % 40,4 % 41,9 % 45,0 % 45,1 % 47,0 % 48,1 %
Jihomoravský kraj 16,8 % 18,6 % 20,1 % 23,5 % 25,1 % 26,4 % 27,8 % 28,8 % 30,6 % 33,8 % 35,8 % 36,7 % 38,5 % 39,6 % 41,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)