1.5.3 Úhrnná plodnost podle pořadí a pravděpodobnost zvětšování rodiny podle bydliště matky

Úhrnná plodnost podle pořadí
Kraj 1. pořadí 2. pořadí 3. a vyšší pořadí celkem
Blansko 0,72 0,57 0,26 1,55
Brno-město 0,86 0,54 0,18 1,58
Brno-venkov 0,83 0,65 0,21 1,69
Břeclav 0,73 0,52 0,17 1,42
Hodonín 0,71 0,50 0,19 1,40
Vyškov 0,80 0,64 0,21 1,65
Znojmo 0,72 0,55 0,19 1,47
Jihomoravský kraj 0,79 0,56 0,20 1,55
Kraj že bezdětná žena bude mít 1. dítě že žena s jedním dítětem bude mít 2. dítě že žena se dvěma dětmi bude mít 3 a více dětí celkem
Blansko 71,7 % 79,9 % 44,5 % .
Brno-město 85,8 % 62,5 % 34,4 % .
Brno-venkov 83,0 % 78,0 % 32,6 % .
Břeclav 72,5 % 72,2 % 32,8 % .
Hodonín 71,1 % 70,1 % 38,9 % .
Vyškov 80,1 % 80,5 % 32,2 % .
Znojmo 71,8 % 77,0 % 35,2 % .
Jihomoravský kraj 79,2 % 71,1 % 35,1 % .

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)