1.5.5 Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní hmotnosti

Narození o porodní hmotnosti (absolutně)
Vitalita: –999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500+ g Celkem
živě
vaginálně 6 12 135 3 326 3 479
SC 5 22 106 779 912
celkem 11 34 241 4 105 4 391
mrtvě
vaginálně 3 1 1 6 11
SC 0 1 0 1 2
celkem 3 2 1 7 13
celkem
vaginálně 9 13 136 3 332 3 490
SC 5 23 106 780 914
celkem 14 36 242 4 112 4 404
Podíl narozených o porodní hmotnosti (v %)
Vitalita: –999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500+ g Celkem
živě
vaginálně 54,5 % 35,3 % 56,0 % 81,0 % 79,2 %
SC 45,5 % 64,7 % 44,0 % 19,0 % 20,8 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
mrtvě
vaginálně 100,0 % 50,0 % 100,0 % 85,7 % 84,6 %
SC 0,0 % 50,0 % 0,0 % 14,3 % 15,4 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
celkem
vaginálně 64,3 % 36,1 % 56,2 % 81,0 % 79,2 %
SC 35,7 % 63,9 % 43,8 % 19,0 % 20,8 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)